Nyhetsbrev nr 37 från Sveriges unga akademi, juli 2020. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Tittut! Vi är här och vi är kvar. Utåt har Sveriges unga akademi synts mindre till följd av pandemin, men internt har verksamheten varit febril. Enkäterna där lärosäten svarat på hur meriteringstjänsten biträdande lektorat används har analyserats. En kartläggning som resulterat i en ny rapport. Vi har också intervjuat och skrivit om ett 60-tal forskare som barn, till den illustrerade barnbok som vi ger ut i samband med tioårsjubileet nästa år.
     En ny akademiledning har valts: Sanna, Sebastian, Steffi, Aryo och Jakob kommer tillsammans med mig att leda akademin genom ett år som troligen inte blir som något tidigare.
     Akademin längtar efter de nya ledamöterna som ska väljas in i år. En viktig del i invalet är gruppintervjuerna där de sökande får samtala om forsknings- och samhällsfrågor. I vanliga fall sker de i april men har nu flyttats till september, så vi får ge oss till tåls lite till innan vi vet vilka som väljs in.
     2021 är det femårsjubileum för For Women in Science-priset som syftar till att lyfta fram kvinnor som är tidigt i forskarkarriären. Över 250 pristagare från alla världsdelar belönas varje år. Utlysningen av det svenska priset är öppen och vi ser fram emot att granska många ansökningar!
     Nu föreslår jag att ni makar er till rätta i den mentala hängmattan, gärna med ett par kapitel från vår förra bok Ett kalejdoskop av kunskap som vi bjuder på som sommarpresent. På återseende i augusti!

Anna Wetterbom Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Anna Wetterbom, VD


BUFF SUA LBF

Utlysning: L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi


BUL

Ny rapport om karriärvillkor vid landets lärosäten: så används biträdande lektorat

Forskarmöten 2019

Sommarforskarskola 10–12 aug. för gymnasieungdomar blir av! 

Läs mer »


Ordf. Sanna Koskiniemi
Foto: Erik Thor/SUA

Ny ledning för Sveriges unga akademi 2020/2021

Läs mer »


Karin Helander
Illustration: Hannes Svensson

Akademins nya barnbok porträtterar olika forskare

Läs mer »


Akademimöte

Akademipodden pratar träning

Läs mer »


BUL

Summary: Assistant Professorships in Sweden — an Evaluation

Läs mer »


Illustration: Maja på Näset

SUA på Curie Debatt: Fortsätt att lita på oss

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt