Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

ATT KOMMA UT STARKARE EFTER COVID-19

Konsekvenserna av den pågående pandemin drabbar oss alla över hela världen på ett eller annat sätt. Många söker svar på frågan - Hur ser världen ut efter Corona? Ingen vet med säkerhet hur den pågående pandemin kommer att påverka oss som företag.

Allt kanske blir som ”förr” och snart kan vi återgå till ”business as usual”. Samtidigt är det inte någon som med säkerhet kan säga att det blir så. Vanor och kriterier förändras med tiden och vårt nya sätt att leva med restriktioner och vissa riktade stimulanser från regeringshåll snabbar på utvecklingen. Fokus på e-handel var tilltagande redan innan pandemin och växer nu ännu snabbare. Digitala möten var också på frammarsch men har nu exploderat. Likaså produktion närmare kärnmarknaden som innan Covid-19 var tilltagande. Nu diskuteras det högljutt om logistiksystemens sårbarhet tillika miljöaspekter. Samtidigt minskar kostnads- och konkurrensfördelarna med att ha produktion på andra kontinenter. Det är både minskade löneklyftor och långa transporttider. Några trender som redan fanns tar nu fart i pandemins spår.

 • Större fokus på webbhandel (allt mer accepterat med fler användarvänliga fördelar).
 • Större fokus på digitala mötesformer (mindre tidskrävande och bra för miljön).
 • Större fokus på samlade leveranser (hållbarhet och tidsbesparande).
 • Självförsörjande ekonomier. (länders egen försörjning har nu stresstestats).

Vi är övertygade om att digital omställnings- och utvecklingsförmåga tillsammans med ett flexibelt förhållningssätt kommer att vara en framgångsfaktor för oss och våra affärspartners. Allt går i ett högre tempo och det som fungerade igår är förmodligen inte lika gångbart imorgon.

Vi kan t. ex. konstatera att vår affärsmodell är i förändring. Affärspartners vill köpa och integrera mer digitalt. Det är större krav på oss som ”lagerhållare” att det som efterfrågas ska finnas tillgängligt oavsett tid och rum. Lägg därtill fokus på (digital) användarvänlighet över alla plan. Ett viktigt element som integreras i alla delar av kedjan är hållbarhet och då inte bara miljö utan också hur vi kan försäkra en god service till våra affärspartners i ett långsiktigt perspektiv. När du som affärspartner väljer att lägga ansvaret för lås och beslag på oss kan du med trygghet fortsätta att fokusera på din kärnverksamhet och låta oss fokusera på våran dvs lås och beslag, med andra ord en winwin affär.

Vännerna på Göthes Industribeslag önskar en skön och avkopplande sommar med distanstagande!

Med vänliga hälsningar

Patrik Östlund

Sommar, semester, restriktioner & CE-märkning

Nu har det blivit sommar i Sverige och de flesta ser fram mot semestern. En semester som kommer att bli annorlunda då restriktioner på vad som är tillåtet att göra finns kvar. Standardiseringen har inte stannat helt men tidplaner förskjuts. Alla möten har ställts om till digitala möten. I stort sett har omställningen fungerat bra, men det har haft och har sina utmaningar. Vi kommer säkert se en mix av fysiska möten och digitala möten när den ”nya normala” har blivit vardag.

Säkerhetsmässan SKYDD 2020 har ställts in. Något nytt datum är inte klart i skrivande stund. Även andra mässor som Nordbygg, Sectech och Security ESSEN är inställda och framflyttade till 2021.

Kommissionen och CPR

Tidplanen för översynen av CPR- Byggproduktförordningen, är fortsatt oklar. Utifrån det osäkra läget idag så pekar det mesta på att det kommer att dröja minst två år innan en reviderad CPR är klar. Det har arrangerats en del digitala informationsträffar av bland annat Boverket. Av det som framkommit där, lite förenklat, är att oklarheterna kvarstår och inga tidplaner bekräftats.

Inget har förändrats vad gäller CE märkning av branddörrar. Inga ny information finns idag från EU kommissionen, Boverket eller CEN i frågan.

 • Ytterdörrar SS-EN 14351-1, obligatorisk CE märkning
 • Innerdörrar SS-EN 14351-2, nationellt typgodkännande

Boverket och möjligheternas byggregler

Boverket har fått ett uppdrag av regeringen att se över Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Projektet går under namnet ”Möjligheternas byggregler” och ska redovisas innan årets slut.

Syftet är att modernisera och förenkla regelverket för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

Källhänvisning: Text från SEM GROUP

Källhänvisning: Text och bild från Athmer


GEZE ECturn Inside Automatisk dörröppnare

Den automatiska dörröppnaren ECturn Inside är den perfekta lösningen när du behöver kunna öppna dörren utan att använda händerna. ECturn Inside följer principen om universell utformning och ökar tillgängligheten för alla. Den är också ett välkommet hjälpmedel för personer med begränsad rörlighet.

ECturn Inside öppnar och stänger dörrar utan att synas. Automatiken är nämligen inbyggd i dörrbladet eller dörrkarmen vilket inte påverkar dörrens design. ECturn Inside kan användas på dörrar av olika material såsom trä eller metall.

 

Användningsområde

 • Höger- och vänsterhängda slagdörrar
 • För slagdörrar med max 1100 mm dörrbladsbredd och max 125 kg vikt
 • Måttligt trafikerade entré- och inomhusdörrar
 • För dörrblad med en tjocklek på minst 55 mm
 • Dold montering i dörrblad eller karm
 • För barriärfri passering

Källhänvisning: Text och bild från GEZE Scandinavia AB


GEZE GC 306 Radardetektor

GC 306 aktiverar öppningsmekanismen så att dörren öppnas när någon närmar sig. Detta möjliggör hygienisk inpassering till hotellkök, träningslokaler, läkarmottagningar, toaletter etc. Impulsgivaren installeras i handhöjd och känner av personer och föremål som befinner sig inom 10–50 cm avstånd – oberoende av rörelseriktningen.

Avkänningsavståndet kan anpassas till ändamålet (miljön) och användargruppens behov. Beröringsfria sensorer ger maxi- mal användarvänlighet – det räcker att man närmar sig för att den automatiska öppningsmekanismen ska aktiveras, vilket är en stor fördel på platser med höga hygienkrav.


Användningsområde

 • Styrning av automatiska slag, skjut-, vikdörrar samt karuselldörrar och böjda skjutdörrar
 • Inner- och ytterdörrar
 • Renrum med höga krav på hygien (laboratorier, sjukhus, operationssalar m.m.)
 • Äldreboenden och sjukhem
 • Vårdhem för funktionshindrade
 • Hotell och restauranger


Produktegenskaper

 • Öppnar dörren hygieniskt utan beröring
 • Den automatiska öppningsmekanismen aktiveras när någon närmar sig dörren
 • Avkänningsområde: 10 - 50 cm
 • Avkänningsområdet kan anpassas till användarnas behov
 • Monteras i handhöjd för bekväm och hygienisk inpassering
 • Sensorn kan monteras bakom kakel, trä, puts, plast och glas

Källhänvisning: Text och bild från GEZE Scandinavia AB


GRABO vakuumlyft

GRABO Vakuumlyft, en portabel batteridriven vakuumlyft som kan fästas mot nästan alla sorters ytor.


Den har en lyftkraft upp till 170 kg och är avsedd att användas som lyft-/montagehjälp av t.ex. glasrutor, träskivor, dörrar, stålplåt, durkplåt, stenplattor mm.

Din GRABO levereras komplett i systainer som även innehåller:

 • Reservbatteri
 • Batteriladdare
 • Extra gummitätningslist
 • Bärsele

Göthes Industribeslag är exklusiv återförsäljare av GRABO i Sverige & Norge. För mer information kontakta oss på vårt order- & kundservicenummer 010 - 483 40 25

Källhänvisning: Text och bild från Göthes Industribeslag


Smart Connection

Kontaktpunkterna GIB 01 & 02 förenklar, underlättar och kvalitetssäkrar installation och funktion av elektromekaniska lås - & passersystem.

GIB 01 & 02 är en intelligent funktion som kontrollerar och säkerställer funktionen för dörr-, fönster & fasadtillverkarna vid installation av elektromekaniska lås & passersystem.

GIB 01 & 02 blir ett naturligt gränssnitt mellan tillverkaren, installatören och brukaren. GIB 01 & 02 säkerställer att allt är kopplat korrekt. GIB 01 & 02 möjliggör en övergång utan lösa kablar.

Tillverkaren kopplar in systemet i sin ände av GIB 01 & 02, och gör egenkontroll enkelt och snabbt med hjälp av urjackningsbara plintar.

GIB 01 & 02 är en enkel och smart produkt som bidrar till att Dörr- Fönster- & Fasadmiljön blir snygg och prydlig, utan några lösa ändar som någon eventuellt måste gissa sig vart de leder.

FAKTA GIB 01 Kontaktpunkten levereras som komplett box med täcklock, men kretskortet kan lossas och är anpassad för montering i runda kopplingsdosor.

FAKTA GIB 02 Kontaktpunkten levereras med dubbelhäftande tejp för enkel fastsättning på baksidan av exempelvis en karmlucka.

Kriminalvården beslutade under 2018, att använda GIB 02 som standard i alla sina nya fönster på LVU hemmen (Lagen med särskilda bestämmelser om Vård av Unga)

Källhänvisnig: Text och bild från Göthes Industribeslag AB


Dr Hahn kommer under 2020 att succesivt byta ut gångjärnen mot den nya förbättrade serie 4AT

Förbättringarna gäller:

 • Horisontaljustering
 • Justering av listtrycket
 • Fäste av plasttäckkåporna

Utseendemässigt är nya serie 4AT identiskt med dagens serie 4 gångjärn. Samma infästningsalternativ gäller för serie 4AT.

Läs mer>> (Produktblad från Dr. Hahn)

Källhänvisning: Text och bild från Dr. Hahn

FORMANI - beslag för hemmets alla delar

Även om detaljer bara är en liten del av helheten, kan de göra eller förgöra den. Dörrbeslag är en sådan detalj och spelar en viktig roll för helhetsupplevelsen. Det är delvis tack vare samarbetet med flertalet designers som FORMANI®’s produkter har etablerat sig inom designsvärlden att vara mer än just en detalj. Eller som Charles Eames formulerar det: "De gör designen". Detta designtänk känns igen i serien som Jan des Bouvrie nyligen skapat för FORMANI®. Vilken anses av många som en av grundarna till nuvarande "Holländsk Design", hans serie är en hyllning till nederländsk minimalism och enkelhet.

Med detta sagt, är FORMANI®’s inte enbart bundet till etablerade designers så som Piet Boon, Edward van Vliet, Tord Boontje, Bob Manders and Mathieu Bruls. I deras iver att välkomna nya samarbeten är de stolta över att fått samarbeta med den Holländska nya stjärnan Bertram Beerbaum sedan 2016. FORMANI®’s banbrytande natur och törst efter utmaningar sträcker sig utanför nationella gränser. Deras Holländska hjärta till trots, har den spanske designmästaren Lázaro Rosa-Violán nyligen anslutits till FORMANI®’s familj av designers. Deras nätverk av partners återspeglar också deras strävan att se över gränserna. Samarbeten med partners i mer än fyrtio länder över hela världen stimulerar dem att fördjupa sig i och vara öppna för skönheten i andra kulturer. OPEN UP! Tar dig med på en resa till otaliga länder – en resa som vi gärna gör tillsammans. Trots allt, att vara tillsammans gör upplevelsen mycket mer spännande och gör oss så mycket bättre. OPEN UP!

Källhänvisning: Text från Göthes Industribeslag

PANGEA 4G Security Router är en effektiv och säker 4G Router för CCTV-system, passersystem och andra system för övervakning och fjärraccess. Den är särskilt utvecklad för säkerhetsindustrins högt ställda krav och med PANGEA 4G Security Router kan fastighetens samtliga säkerhets-, styr- och reglersystem knytas ihop.

PANGEAs egenutvecklade hårdvaruplattformkombinerar avancerad och snabb routerteknik med internationell certifiering för larmöverföring av inbrotts- och brandlarm. Dears 4G-routrar är utrustade med WAN- och VLAN- funktioner, som hanterar det faktum att fastigheter och system är allt mer uppkopplade. IOT innebär helt nya kommunikationsmöjligheter för teknikmogna företag att i realtid överblicka alla sina säkerhetssystem.

För mer information om PANGEA eller andra lösningar kontakta Göthes Säkerhet på 010 483 40 60.

Källhänvisning: Text och bild från PANGEA

MULTI-Tank

Denna serie av dubbelmantlade tankar från tyska CEMO kan användas till förflyttning av smörjolja, spillolja eller diesel.
Tankarna, som levereras utan pump, står på en stålram byggd som en pall för säker hantering med truck/pallyft.
Finns i flera storlekar från 400 liter till 1500 liter och samtliga är godkända enligt ADR (SE ADR 6.5.1.6.4.b).

DT-Mobile Easy

CEMO's mobila dieseltankar är av hög kvalité och godkända för transport av diesel enligt ADR 1.1.3.1 c).
Produkterna är idealiska för jordbruk samt bygg- och skogsbruksindustrin.
Tankarna är tillgängliga i flera storlekar och tillverkas i Tyskland.
Nu finns det även en kombitank i sortimentet för säker transport av både diesel och AdBlue.

Nyhet: CoroMill® Plura heavy duty (HD) med Weldon-skaft

Vi har utökat CoroMill® Plura heavy duty (HD) med Weldon-skaft för större diametrar mellan 10 och 25 mm (0,39 och 0,98 tum). Används med CoroChuck® 930 och hylsa med mekanisk låsning för att förhindra utdragning. CoroMill® Plura HD är förstaval för kraftig grovbearbetning i stål och rostfritt stål, med högsta möjliga produktivitet.

» CoroMill® Plura HD

För frågor eller beställning ring Göthes Teknik på 010 - 483 40 80

Källhänvisning: Text och bild från Sandvik Coromant och Gigant AB

Framflyttade mässor och workshops

I och med Covid-19 har många mässor och andra kundevent ställts in. Senaste tiden har dock många av dessa mässor flyttats fram med nya datum. Göthes Industribeslag med medarbetare hoppas att få se dig på någon eller flera av dessa tillställningar. 

 • GIB MÖTESARENA BAU München, Tyskland, där GIB kommer att bjuda in till en GIB GO BAU, tisdagen den 12 januari 2021 på Paulaner Brewhouse i München.
 • GÖTHES MÖTESARENA ON & OFF ICE i FALUN; onsdagen den 10 februari 2021.
 • GÖTHES MÖTESARENA NORDBYGG i Stockholm, 20 – 23 april 2021, med GIB GO EAST onsdagen den 21 april.
 • GÖTHES MÖTESARENA TRÄ & TEKNIK i Göteborg, 24 – 27 augusti 2021, med GIB GO WEST, onsdagen den 25 augusti.
 • GÖTHES MÖTESARENA ”MADE IN GERMANY” I Stuttgart, 23 – 25 September 2021, med Cannstatter Workshop, fredagen den 24 september.
 • GIB GO SOUTH ”160” i Malmö, torsdagen den 25 november 2021. (GÖTHES KONCERNEN Fyller 160 år, torsdagen den 25 november 2021).

Följ oss på Social Media

Göthes Gruppen (Göthes Industribeslag, Göthes Säkerhet, Göthes Teknik) finns på social media. Följ oss gärna via LinkedIn, Facebook och Instagram. Vi uppdaterar kontinuerligt med nya produkter och annan branschspecifik inormation vi tycker är av vikt. Nedan följer länkar till respektive social media kanal. 

facebooklinkedininstagramyoutubepinterest

Se över din DIGITALA SÄKERHET och var vaksam på FAKTURABEDRÄGERIER i Corona tider.

Att arbeta hemifrån gör den digitala säkerheten på våra arbetsinstrument viktigare än någonsin. Okunskap, brister i säkerhetsrutiner och oaktsamhet påverkar både den anställde och företaget när bedragaren slår till.

Bedragare använder ofta aktuella händelser för att lura folk att lämna ut sina uppgifter – och spridningen av coronaviruset covid-19 är inget undantag. Bedragarna tar tillfället i akt och skickar ut både bluffsms och mejl som uppmanar att man ska klicka på länkar eller ge ut personuppgifter för att ta del av viktig information kring viruset. Därför är det nu viktigt att vara extra noga med säkerheten när vi jobbar hemifrån för att slippa bli utsatt för bedrägeri eller intrång. 

Tänk på det här när du jobbar hemifrån

 • Ha ett starkt lösenord till din WIFI-router
 • Uppdatera program och appar och radera de du inte använder
 • Läs mejlen noga, framför allt avsändaren, och tryck inte på okända länkar
 • Ha unika lösenord eller använd fingeravtryck
 • Koppla upp dig mot företagets VPN-tunnel
 • Installera antivirusprogram på dina enheter
 • Gör alltid backup på dina filer

 

Även bedrägerier mot företag i Coronatider är ett faktum. Fakturabedrägerierna är, enligt den officiella brottsstatistiken, i stort sett oförändrad hittills i år jämfört med förra året. Men enligt Svensk Handel ser dom en fördubbling av ärenden mars-april i år jämfört med samma period förra året. En stor del av fakturorna berör handsprit och annan desinfektion. 

Bluffakturor cirkulerar som mest när arbetsplatser inte är fullt bemannade under exempelvis semestertider. Men nu syns det att bedragarna utnyttjar pandemin med många som jobbar hemifrån, uppsägningar och permitteringar.  

Minska risken att företaget utsätts för bluffakturor med dessa tips

 • Styr upp tydliga interna betalningsrutiner.
 • Se till att IT-säkerhetsrutinerna fungerar trots ledigheten, t ex att backuper på företagets information görs regelbundet.
 • Bestäm en beslutsfattare bland personalen som är tillgänglig för frågeställningar under ledigheten.
 • Hantera din myndighetspost digitalt. Skaffa digital brevlåda och får post från myndigheter digitalt istället för på papper.
 • Se till att all personal är medveten om hur de hanterar besökare i företagets lokaler, externa personer som vill låna datorer för utskrifter etc.
 • Se till att alla medarbetare vet vad som gäller för vilka betalningar och tillvägagångssätt som ni har bestämt.
 • Lär dina medarbetare att känna igen en bluffaktura.
 • Det är lätt att missa men uppmärksamma dina medarbetare på att många bedrägeriföretag använder sig av väletablerades Bankgiro/Plusgiro.
 • Ta hjälp av Varningslistan. Svensk Handel uppdaterar ständigt sin lista över oseriösa företag som skickar bluffakturor eller använder oseriösa försäljningsmetoder.
 • Om företaget utsätts för en bluffaktura, bestrid ALLTID fakturan!

Källhänvisning: Text från Stöldskyddsföreningen


Husmorsknep för sommaren

Den svenska sommaren är på många sätt helt underbar. Grönska, lagom temperatur och långa ljusa nätter är karaktäristiskt för den svenska sommaren. Tyvärr har vi ett stort problem, eller kanske många väldigt små problem, mygg.

Förvisso finns det mygg på väldigt många andra platser i världen och vi har kanske också tur att mygg i vår del av världen endast är extremt jobbiga och faktiskt inte dödar oss som malariamyggan i Afrika.

För att bli av med myggor så brukar man få smörja in sig med illaluktande salvor som man mest bara blir klibbig av. Som tur är kan du faktiskt bli av med mygg genom att odla en enda växt i din trädgård, nämligen Citrongräs.

I citrongräs finns det ett ämne som heter citral, det som har den väldigt karaktäristiska citronaromen och dessutom används väldigt flitigt i parfymer. Mygg och fästingar avskyr verkligen lukten av citral och om du har ett par plantor i närheten av din altan eller balkong kommer du få sitta där i lugn och ro utan att få en massa myggbett.

Sommaren är här och förra helgen var det äntligen ordentlig sommarvärme på många ställen runt om i Sverige. Det finns få saker som är så härliga som att öppna en burk med iskalldryck en riktigt varm dag.

Oavsett om man vill ta en öl, en läsk eller bara en burk med bubbelvatten säljs de sällan välkylda. Istället måste man bära hem burkarna, stoppa in de i kylskåpet/frysen och sedan vänta ett bra tag på att de ska bli riktigt kalla.

Blanda is + salt
Det finns ett väldigt enkelt knep som gör att din dryck blir kall på bara två minuter. Det du ska göra är att ta fram en bunke och fylla den några iskuber, vatten och ett par matskedar salt. Rör runt blandningen innan du stoppar ner din dryck, låt den ligga i en minut och rör sedan runt en gång till. Låt drycken ligga ytterligare en minut och den kommer att vara iskall!

Så här fungerar det
Egentligen är det här helt vanlig termodynamik i praktiken. Saltet får isen att smälta snabbare men för att kunna göra det måste den hämta värme från någonting annat. I det här fallet är drycken den bäst tillgängliga källan till värme och när värmen försvinner från drycken kommer den samtidigt att bli iskall.

Avslagen coca-cola är ingen höjdare tycker de flesta. Visst, har man problem med magen är det en perfekt medicin men om man är frisk brukar den där sista slatten oftast vändas ned i vasken. Avslagen cola kan faktiskt användas till något väldigt otippat, nämligen trädgården. Läs till vad här nedan. 

Sniglar
Det är ju supertråkigt när man har fina rabatter med blommor och blad som är halvt uppätna av sniglar. Istället för att plocka fram giftet så testa fylla en liten skål med coca-cola. Sniglarna dras till sockret men syran i drycken dödar dem.

Bekämpningsmedel
Coca-cola kan användas till betydligt mer än sniglar. Insekter som myggor, getingar och bin dras också till den söta smaken. I Indien används dessutom cola som bekämpningsmedel där den sprayas direkt på växterna. Colan dödar ohyra men är ofarlig för växterna och människor. Coca-cola förnekar dock att deras dryck kan användas som bekämpningsmedel, det är väl antagligen ingen bra PR. 

Rost
Har spadar, krattor eller andra trädgårdstillbehör blivit rostiga under vintern? Ingen idé att köpa nya grejer. Stoppa de bara i en hink med Coca-cola över natten och sen kan du torka av rosten med en gammal trasa.

Kompost
Sockret i cola drar till sig mikroorganismer som påbörjar nedbrytningsprocessen. Syran i cola hjälper också till så om du vill hjälpa komposten lite på traven kan du hälla på lite!


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.