Ekonominyheter på YouTube | K2, K3, IFRS 16 - Nytt om leasing och corona | BFN om bokföring i coronatider - Del 2 | Digital inlämning av årsredovisningar | Nya webbinarier bokade av Eduhouse | Artikel i Bulletinen om nedsättning av aktiekapital | Gästkrönika för Insight - Det går bra nu | Accountor Training har blivit Eduhouse | Föreläsningar juni 2020 | Utbildningar 2020-2021 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen | Welcome

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se)

SW: Utbildningssäsongen slutade 12 juni. Nu ägnar jag resten av sommaren åt att skriva bokmanus. Det ska bli en lärobok i externredovisning för högskolor i samarbete med mitt förlag Norstedts Juridik. Samtidigt fortsätter nyhetsfloden som du kommer att se här. Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.

EN: The training season ended June 12. Now I'm spending the rest of the summer writing a book manuscript. The result will be a textbook on financial accounting for higher education institutions, in cooperation with my publishing company Norstedts Juridik. Welcome to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

Ekonominyheter på YouTube

SW: Nu finns ekonominyheter juni på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Även denna månad präglas många av nyheterna av corona-åtgärder för företag, men vi har mycket annat att berätta om också. Månadens Rättsfall tar därför sommaruppehåll. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i 1-2 fria webbinarier per månad!

EN: The June edition of Economy News is out on YouTube. I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB monthly in Swedish.

23 juni 2020 Till artikeln | To the article

Till YouTube-kanalen | To the YouTube Channel

K2, K3, IFRS 16 - Nytt om leasing och corona

Bild: Pixabay

SW: Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat tre av K-regelverken om redovisning av hyresrabatter pga coronalättnader. Rådet för finansiell rapportering (RFR) har remitterat en uppdatering av RFR 2 och IASB har uppdaterat IFRS 16 Leasingavtal på samma område. Dessutom visar jag ett exempel på hur momsen ska beräknas för hyresrabatt med statligt stöd.

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) updated three of the K-standards on Covid-18-Related concessions, as well as IASB who updated its standard IFRS 16 Leases. I'm also presenting an example of calculation of VAT for government granted concessions.

27 juni 2020 Till artikeln | To the article

6 juni 2020 Till artikeln | To the article

BFN om bokföring i coronatider - Del 2

Bild: Piqsels

SW: Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat mer information om hur corona-pandemin påverkar din löpande bokföring. Här är den kompletta listan, med mina kommentarer om berörda BAS-konton.

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) have published more information on how the coronapandemy is affecting the accounting. Here is the complete list, with my comments on applicable BAS accounts.

25 juni 2020 Till artikeln | To the article

Digital inlämning av årsredovisningar

Bolagsverket i Sundsvall (Bild: Wikimedia Commons, har beskurits)

SW: Snart ska det gå att lämna koncernredovisningar enligt K3 digitalt till Bolagsverket. Det kompletterar pusslet som redan innehåller färdiga bitar för årsredovisningar enligt K2 och K3.

EN: Soon it will be possible to submit consolidated accounts applying the K3 standard digitally.

6 juni 2020 Till artikeln | To the article

Nya webbinarier bokade av Eduhouse

Peter Berg i internetstudion hos Eduhouse, Stockholm (Bild: Jonathan Fastborg)

SW: Eduhouse Sverige har bokat fyra nya webbinarier med mig hösten 2020: Månadsuppdatering augusti 2020, Bokföringsbrott 1-2, Skattedagen 2020. Tack Eduhouse!

EN: Eduhouse Sweden has booked four new webinars with me this fall. Thank you Eduhouse!

15 juni 2020 Till artikeln | To the Article

SW: Eduhouse Sverige har beställt en ny utbildning av mig – Fastigheter, redovisning och beskattning. Utbildningen omfattar 13 webbinarier och produceras i höst. Tack, Eduhouse!

EN: Eduhouse Sweden has booked a new training with me - Real Estates, Accounting and Taxation. The training includes 13 webinars and will be produced this fall. Thank you Eduhouse!

2 juni 2020 Till artikeln | To the article

Artikel i Bulletinen om nedsättning av aktiekapital

Bulletinen nr 2/2020

SW: BAS-kontogruppens tidskrift Bulletinen har publicerat en artikel av mig om redovisningsfrågor kring nedsättning av aktiekapital. Mats Brockert, skatteexpert hos Srf konsulterna, följde upp med en artikel om skattefrågor på området i samma nummer av Bulletinen. Nu har BAS-kontogruppen även publicerat min artikel på sin hemsida!

EN: The magazin Bulletinen has published an article by me on accounting matters related to decrease in share capital.

16 juni 2020 
Till artikeln | To the Article

24 juni 2020 BAS hemsida | BAS web page

Gästkrönika för Insight - Det går bra nu

Peter Berg hos Redovisningshuset i Södertälje (Bild: Stefan Bohlin)

SW: Wolters Kluwers webbmagasin Insight bad mig skriva en krönika om mina personliga erfarenheter av att arbeta på distans, ibland från en annan världsdel.

EN: Wolters Kluwer Scandinavia asked me to write for their web magazin Insight about my personal experiences of distance working, sometimes from another continent. Thank you, Insight!

13 juni 2020 Till artikeln | To the article

Accountor Training har blivit Eduhouse

SW: Accountor Training heter numera Eduhouse Sverige. Den 26 februari 2020 lanserades det nya varumärket, den nya hemsidan och en ny plattform för webbutbildningarna. Jag har förmånen att få vara med på förändringsresan och bokningarna fortsätter att komma i hög takt. Tack Eduhouse!

EN: Accountor Training is now transformed into Eduhouse Sweden. I have the benefit of working with the new brand too and the bookings keep coming at a high rate. Thank you Eduhouse!

11 juni 2020 Till artikeln | To the article

Föreläsningar juni 2020

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

 • Nästa bokning 20 oktober 2020

Hela listan 2020-2021


Accountor Eduhouse Sverige
(tidigare Accountor Training Sweden)
Webbinarer, direktsända och inspelade
In Swedish if nothing else mentioned

 • Nästa bokning 28 augusti 2020

Hela listan 2020


IHM Business School
YH-utbildning
In Swedish

 •   1/6 Webb: Bokslut
 •   3/6 Webb: Bokslut
 •   4/6 Webb: Bokslut
 •   8/6 Webb: Bokslut
 • 10/6 Webb: Bokslut
 • 12/6 Webb: Bokslut

Hela listan 2020-2021


SIH Stockholms Internationella Handelsskola
YH-utbildning
In Swedish

 • Nästa bokning 12-13 augusti 2020

Hela listan 2020-2021


BG Institute
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

 • Nästa bokning 13 november 2020

Hela listan 2020-2021


 I egen regi | In my Own Management
In Swedish if nothing else mentioned

 • Nästa bokning 2-5 oktober 2020

Hela listan Program

Utbildningar 2020-2021 | Lectures

Bilder: Pixabay

SW: Bokningskalendern - Här kan du se vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2020 och 2021 och vad som fortfarande är ledigt. Välkommen att boka hösten 2021 (fullbokad 2020 och våren 2021)!

EN: Here you can see which lectures and days I'm already booked in 2020 and 2021, and what's still free. Welcome to book autumn 2021 (fully booked 2020 and spring 2021)!

Bokningar 2021 | Bookings 2021

Bokningar 2020 | Bookings 2020

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi | Current Economy News Products

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter.

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news.


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
 Products in Swedish since my previous newsletter

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

YouTube - Mina handböcker | My Handbooks


Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

Aug 15, 2018: Till artikeln | To the Article

Norstedts Juridik

Nätbutiken | Web shop

Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!