Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev augusti 2020


På gång:

8 okt 2020

Workshop för gynekologisk cancer
Plats: 
Missionskyrkan, Linköping

12 okt 2020

Sjukvårdsregionalt möte hudmelanom
Plats:
Videolänk

13 okt 2020

Workshop för bröstcancer
Plats: 
Frimurarehotellet, Linköping


I och med COVID-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Gunilla Gunnarsson statlig delegationsledare

Regeringen utsåg den 13 augusti tidigare nationella cancersamordnaren och RCC-ordföranden Gunilla Gunnarsson till ordförande för en ny tillgänglighetsdelegation. Delegationen ska öka tillgängligheten och korta köerna inom hälso- och sjukvården.

Läs mer här.


RCC uppmärksammar patientens ställning på Vitalis

Under e-hälsokonferensen Vitalis som i år hålls digitalt och som pågår 25-27 augusti uppmärksammar RCC patientens ställning genom två seminarier, "Digital Min vårdplan cancer via 1177 Vårdguiden - ett nationellt initiativ" och "Patientöversikter i cancervården - vad innebär det för patienten och för vårdens medarbetare?".

Se seminarierna i efterhand på RCC:s webbplats.


Förbättrad statistik om SVF

Hur många av alla som insjuknar i cancer har utretts enligt standardiserade vårdförlopp? Och hur många av de SVF-utredda patienterna har fått starta sin behandling inom angiven tidsram? Svaren finns nu lätt åtkomliga i RCCs nya SVF-statistik.

Läs mer här.

SVF-utredda patienter fortsatt nöjda

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp för misstanke om cancer fortsätter i stort att vara positiva till sin upplevelse av vården. Det visar RCCs redovisning av samtliga patientenkäter som skickats till patienter som gått igenom en SVF-utredning under 2019.

Läs mer här.


Komplementär och alternativ medicin

Forskning visar att minst var fjärde patient med cancer använder någon form av komplementär metod. Endast en av tre patienter diskuterar denna behandling öppet med sin vårdgivare inom cancervården trots att över hälften vill ha en sådan dialog.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Malignt melanom, NVP
  • Palliativ vård, NVP
  • Skivepitelcancer i huden, NVP
  • T-cellslymfom, NVP

Med anledning av covid-19-pandemin har svarstiden förlängts från två till sju månader. Remissrundan med start 15 april har samma svarsdatum som den remissrunda med start 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin