Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

En sommarhälsning från AllAgeHub

Nu när det börjar närma sig semester för många av oss vill vi skicka en liten sommarhälsning till er alla.

Här på AllAgeHub ser vi fram emot några veckors ledighet men gläds samtidigt mycket åt möjligheten att fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla och sprida användning av välfärdsteknik till hösten. Tack vare våra finansiärers förtroende ser vi fram emot en höst med spännande utvecklingsarbete tillsammans med våra sammarbetspartners.

En glad och skön sommar önskar vi er alla!

 

Den 16 juni genomförde vi två korta videosända lanseringsseminarier om vår nya tjänst WebbExpo, en tjänst som kommit till för att inspirera och sprida kunskap om välfärdsteknik som finns tillgänglig eller snart kommer att göras tillgänglig på svenska marknaden.

Klicka här för att läsa mer.

 

SKR:s experter inom digitalisering har tagit fram en omvärldsrapport med kortfattade summeringar av viktiga händelser och tendenser som kan komma att påverka kommuner och regioners utveckling i en digital tid.

Klicka här för att läsa mer.

 

Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.

Klicka här för att läsa mer.

 

Den 10 september bjuder Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till en dag med fokus på tillgänglighet i samhällsbyggnad för kommuner och Västra Götalandsregionen. För många personer med funktionsnedsättning är tillgängligheten helt avgörande för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Klicka här för att läsa mer.

 

SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Klicka här för att läsa mer.

 

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en checklista för att skapa tillgängliga digitala möten. I checklistan finns råd och tips för planering och genomförande av tillgängliga digitala möten. Tillgängliga möten skapas genom kunskap om grundläggande förutsättningar för att alla ska kunna delta.

Klicka här för att läsa mer.

 

När och hur behövs utveckling och innovation konkurrensutsättas inom hälso- och sjukvården? Inom Swelifes Sweper-projekt tittade ett delprojekt närmare på den frågan. För drygt ett år sedan presenterades resultatet av analysen genom ”Spelplanen” – en tvåsidig spelplan som hjälper alla ”innovationsspelare” genom snårskogen. Nu har arbetsgruppen bakom Spelplanen tagit fram en skrift som en introduktion.

Klicka här för att läsa mer.

 

Flera särskilda boenden för äldre har drabbats hårt av covid-19. Därför är det fortsatta arbetet med att förhindra smittspridning på äldreboendena högt prioriterat. Folkhälsomyndigheten har samlat in goda exempel på arbetssätt för att stoppa och förebygga smittspridning på dessa boenden.

Klicka här för att läsa mer.

 

Teknikcoacher stödjer införandet av digital teknik som hjälpmedel

Göteborgs stad startade i april 2018 ett projekt om välfärdsteknik inom funktionshinder. I varje stadsdel utbildades särskilda teknikcoacher. År 2019 deltog 56 enheter och år 2020 fortsätter utökningen med 30 enheter.

Klicka här för att ladda ner folder om projektet.

 

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Inom Dart har man arbetat i ett projekt som heter Easy Reading i flera år. Nu finns programmet Easy Reading tillgängligt för alla. 

Klicka här för att läsa mer.

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.

Pensionärsorganisationerna 
PRO och SPF Seniorerna

Sahlgrenska Science Park

Business region Göteborg

Västra Götalandsregionen, 
Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART. 


Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden