Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 4/2020

Välkommen till årets fjärde nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Seminkurser för får

Ni har väl inte missat att Gård & Djurhälsan anordnar seminkurser för får.

Att seminera får är ett utmärkt sätt att förnya avelsmaterialet i besättningen med minimal risk att föra in nya smittor i besättningen. En seminkurs är en förutsättning för att få behörighet av Jordbruksverket att seminera i den egna besättningen. Kursen ger grundliga kunskaper i hur reproduktionen fungerar hos får, hur djuren förbereds samt kunskaper om förvaring och handhavande av sperma för seminering. Kursen omfattar såväl teori som praktiska övningar av inseminationsteknik och spermahantering. Du måste ha deltagit vid både den teoretiska och den praktiska delen för att få din behörighet.

Kursen är uppdelad i en teoridel den 24/8 (samma för alla via datorlänk) samt en praktisk del som anordnas på fyra olika platser i landet. Dessa platser är:

 • Västra Götaland 25/8
 • Västmanland 27/8
 • Gotland 1/9
 • Västerbotten 2/9

Sista anmälningsdag är 9/8 och anmälan görs via Gård & Djurhälsans hemsida

Kursledare: Gård & Djurhälsans fårhälsoveterinärer.

Ta hand om dina tackor, avvänj lammen i tid!

Nu närmar det sig att avvänja de vårfödda lammen. Vi rekommenderar att lammen avskiljs senast vid 12 veckors ålder.

Om lammen går kvar längre hos tackorna försämras tackornas återhämtning efter den krävande dräktighets och digivningstiden.

Får lammen gå kvar längre så sliter det på tackornas juver och spenar, risken för täta spenar vid nästa lamning ökar, tackornas fertilitet blir sämre vid betäckning och dessutom blir tackans mjölkproduktion kommande digivning sämre än om lammen avvants i tid.

Årets avvänjning påverkar alltså inte bara tackans välbefinnande under resten av sommaren, utan också lammtalet och lammtillväxten nästa år.

Läs mer här!

Mycket bete på många håll, men är det rätt bete?

Hur länge räcker betet, när är det dags för åtgärder som stödutfodring med mera?

Se värdefulla tips på #kollpålammen på Facebook!

Vi jobbar för en god djurhållning!

Hur får vi djuren att må bra?

Gård & Djurhälsan jobbar tillsammans med våra producenter för en god djurhållning.

 

För att se filmen från Svenskt Kött klicka här!

Använd nya läkemedel med stor försiktighet

Under 2018 öppnades det upp för en fjärde typ av avmaskningsmedel när Zolvix blev EU-godkänt.

Vi har provat att använda detta läkemedel i några svenska besättningar, men inte varit nöjda med resultatet. I en större besättning kunde vi konstatera resistens mot läkemedlet redan efter en säsong!

Nya läkemedel är inte alltid ett fullgott alternativ utan ska introduceras med stor försiktighet och med nya kontroller även efter kort användningstid. Vi kommer under juni månad att rapportera mer om detta i form av artikel i Fårskötsel och på G&D:s hemsida.

Jordbruksverket:

Så undviker du smitta mellan djur och människor på hemestern

Den här sommaren är inte som andra. Vi kommer att resa mindre och kanske röra oss mer i naturen. Många av oss kommer att besöka vandringsleder, naturum och naturreservat för att få miljöombyte och nya upplevelser.

Det innebär också att vi kommer att röra oss i miljöer där det finns djur, och även om det inte handlar om Covid-19 så finns det risk för andra smittor. Med kunskap och några enkla råd kan vi undvika att själva drabbas av magplågor som ehec – och även bidra till att hålla afrikansk svinpest borta från Sverige.

Läs mer här!

Dags att ta träckprov på dina lamm

För får på bete är parasitangrepp en viktig utmaning som måste tacklas med en utarbetad strategi. Inälvsparasiter smittar via gräset och påverkar fårens produktion och hälsoläge. Lamm är den kategori som är mest mottagliga och alltså de som i första hand ska skyddas mot omfattande parasitangrepp. Den vanligaste effekten av för mycket parasiter hos lamm är nedsatt tillväxt.

Emelie Larsdotter

Tag träckprov för att hålla koll på lammen

För att undvika tillväxtförluster bör du kontrollera parasitstatusen på dina lamm regelbundet. Det absolut vanligaste symtomet på att lamm har för mycket parasiter är nämligen enbart nedsatt tillväxt. Sjukdomssymptom som diarré eller till och med dödsfall ses som regel först vid kraftiga parasitangrepp. Det första träckprovet på lammen kan tas när lammen gått på bete ca 6 - 8 veckor. Uppföljande prover kan därefter tas t ex inför betesbyte, i samband med avvänjningen etc. Hur ofta du bör ta prover på lammen beror på vilka arter av parasiter och vilken betestillgång dina får har. Början av juli kan vara en bra hållpunkt för att kolla första träckprovet på lammen.

Lamm med diarré

Diarré är inte alltid orsakad av parasiter och parasiter ger inte alltid diarré. Om dina lamm har diarré så rekommenderar vi alltid att du tar träckprov oavsett hur gamla de är, om de fortfarande är på stall eller är utsläppta på bete. Träckprover är en del i utredningen till varför lammen har diarré.

Kort om coccidier

Coccidier är en grupp encelliga parasiter som smittar unga lamm (vanligast i åldern från några veckor till någon månad) både på stall och bete. I ett klassiskt coccidiosutbrott har lammen kraftig diarré som ofta är mörkfärgad. Lammen kan snabbt bli dåliga pga uttorkning och i värsta fall dö. Coccidierna skiljer sig från övriga mag-tarm-parasiter genom att de inte behöver någon utveckling på betet för att kunna infektera lammen. Coccidier behandlas inte med gängse avmaskningsmedel utan kräver en annan typ av läkemedel. Att coccidier påvisas i ett träckprov är inte liktydigt med att lammen har coccidios. Det finns flera arter av coccidier och alla är inte sjukdomsframkallande.

Dessutom måste man ta hänsyn till om lammen har några symptom och hur gamla lammen är.

Så här tar du träckprov

Träckprov tas enklast direkt från tarmen men det fungerar också att ta färsk (kroppsvarm) träck från marken. Du måste dock vara noga så att du endast tar träck från ett djur i varje provtagningspåse. Du skall alltså inte blanda träck från flera djur i en påse. Antalet lamm du skall ta prov ifrån beror på antalet lamm i betesgruppen.

Har du fler olika betesgrupper så skall du ta separata prover från de olika grupperna. Märk upp påsarna så att labbet kan poola samlingsprover från samma lammgrupp och så att du själv kan särskilja svaren från de olika grupperna. Som en riktlinje kan du räkna med att ta ca 10 % av lammen i den aktuella betesgruppen men alltid som minst 6 individprover. När du fått ditt provsvar så ringer du vår telefonrådgivning så hjälper vi till att bedöma svaret och ge dig rekommendation om vad du behöver göra.

Om du behöver avmaska tänk på detta!

 • För att få optimal effekt och för att minska risken för resistensutveckling hos parasiterna är det viktigt att du avmaska på rätt sätt. Följ checklistan nedan:
 • Rätt avmaskningsmedel
 • Rätt utrustning = använd en doseringspistol avsedd för får
 • Kontrollera att ingivaren doserar rätt = ställ in en given mängd och kontrollera att det är den mängd som kommer ut genom att använda en gammal spruta eller en måttsats för att kontrollera mängden.
 • Väg djuren och dosera avmaskningsmedlet efter vikten. Undvik underdosering!
 • Rätt teknik = håll en hand under hakan på djuret och stoppa pipen på doseringspistolen så att toppen hamnar långt bak på tungan. Se till att djuret sväljer hela dosen
 • Det är inte en tävling där flest får per timme vinner! Arbeta lugnt och metodiskt.

Vill du veta mer finns mycket information om parasiter på vår hemsida.

Parasitbekämpning är så mycket mer än att avmaska

Börja med att erbjuda de nyutsläppta lammen ett så parasitfritt bete som möjligt (välkomstbete). Innan utsläpp av tackor och lamm på våren har du kontrollerat och vid behov åtgärdat tackornas parasitstatus.

Att rotera mellan olika beteshagar och gärna putsa betet under säsongen är ett sätt att minska parasittrycket. Har fåren tidigare gått i en hage under innevarande betessäsong så kommer där att finnas en viss parasitsmitta i denna hage. Smittan minskar dock jämfört med om djuren går på samma betesyta hela tiden. Har man möjlighet att växelbeta med andra djurslag, så som häst eller nötkreatur, minskar parasittrycket. Notera att får, get och kameldjur delar många parasiter varför växelbete mellan dessa djurslag inte ger något minskat parasittryck. Att växelbeta med nötkreatur fungerar bra för de flesta parasiter med undantag av stora leverflundran som går både på nöt och får. Fåren är känsligare än nöt för denna parasit och det är lämpligt att låta fåren beta före nötkreaturen och sedan inte komma tillbaka till dessa beten under innevarande säsong. Att låta lammen beta återväxten efter vallskörd är bra både ut näringssynpunkt och parasitsynpunkt.

Även om träckprov visar att dina får behöver avmaskas måste man hålla i minnet att avmaskning aldrig kan kompensera en bristfällig utfodring. Ett bra bete, salt och mineraler är grunden för våra betesdjur. Djur med en god näringsstatus har en bättre motståndskraft mot parasiter. 

Och så var det livdjursinköpen. Begär en hälsodeklaration och genomför ett karantänsförfarande enligt våra rekommendationer på hemsidan.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.