Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Se hela människan i krisen

Se hela människan i krisen är en digital temadag om värdig vård vid sjukdom och död. Föreläsningar och samtal med vård- och omsorgspersonal, präster, forskare och representanter från kulturen belyser olika aspekter av vård och omsorg under coronapandemin. Temadagen arrangerades av Betaniastiftelsen i samverkan med Katarina församling, och producerades av Utbildningsradion.

Se föreläsningarna här!


Närståendestöd översätts till 16 språk

Under året planeras 16 översättningar av närståendehäftet "Till dig som är närstående", som ett sätt att tillgängliggöra information om vilken hjälp man kan få som närstående till en person i livets slut. Hittills har sex språk översatts: engelska, arabiska, finska, tyska, franska och spanska. 

Ladda ner eller beställ häftet här!

Foto: Anna Tärnhuvud

Att möta människor i det som berör under Corona-pandemin

I ett samarbete mellan Svenska kyrkan genom Skara stifts själavårdsinstitut och Kyrkokansliet på Nationell nivå har Betaniastiftelsen erbjudit en digital utbildningsdag om att möta människor under Corona-pandemin, för alla själavårdare och jourhavande präster. Utbildningen görs tillgänglig i efterhand från den 29 juni.

Gå utbildningen här!

Foto: Anna Tärnhuvud

Kulturarenan som stöd i kris

Digitalt förmedlade kulturupplevelser, via Kulturarenan, kan i kristider bli ett stöd och ett sällskap för äldre och redan sjuka som tvingas isolera sig. Kulturarenan kan användas av vård- och omsorgspersonal som ett verktyg i det dagliga omsorgsarbetet för att lugna och finna glädje tillsammans, samt av närstående som ett sätt att möta sina nära i isolering.

Gå till Kulturarenan!

Foto: Christian Gustavsson

Johan Sundelöf slutar som programchef

Johan Sundelöf, programchef för palliativ vård och äldreomsorg, avslutar nu sin tjänst på Betaniastiftelsen. Vi tackar Johan för den här tiden och önskar honom all lycka i framtiden! Samtidigt har vi fått en ny kollega, Jenny Söderström, som är vår nya vårdutvecklare. Vi hälsar henne varmt välkommen!

Johan Sundelöf, Moa Roos Svensson, Jenny Söderström och Ulrika Lind intill Betaniastiftelsens kontor vid Katarina kyrka.

Höstens utbildningar

Nära sjukdom och död

Utbildningsdag om existentiella frågor i vården. Föreläsare Kerstin Dillmar, sjukhuspräst, och Lars Björklund, kaplan Sigtunastiftelsen.

Skellefteå 9/9
Mölnlycke 24/9
Alingsås 4/11

Läs mer och anmäl dig!

Foto: Anna Tärnhuvud

Sorgen efter den som inte orkade leva

Utbildningsdag om efterlevandestöd och suicidprevention. Föreläsare Ullakarin Nyberg, psykiater.

Alingsås 14/10

Läs mer och anmäl dig!

Foto: Anna Tärnhuvud

Lindring bortom boten

Digital utbildningsdag utifrån nationella riktlinjer i palliativ vård. Utbildningen görs i samverkan med Nationella Rådet för Palliativ Vård. Föreläsare Bertil Axelsson, överläkare, Charlotta Svalander, dietist och Kersti Olson, fysioterapeut.

Digitalt 22/10 och 19/11

Läs mer och anmäl dig!

Foto: Yanan Li/Svenskt demenscentrum

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Digital utbildningsdag som ger grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Föreläsare Jonas Bergström, överläkare. Datum kommer.

Läs mer och anmäl dig!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan komma att göra fler av utbildningarna digitala.


Tack alla ni som deltagit vid våra utbildningar, samt tagit del av vårt digitala utbildningsmaterial, våren 2020! Vi hoppas att kunskapen har kommit till användning i denna svåra tid. Vi vill också uppmärksamma och tacka er som sliter väldigt tungt denna annorlunda sommar. 

Med önskan om en så fin sommar som möjligt,

Ulla Burman, tf direktor


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

homepagelinkedinfacebookinstagram