Småbarnspedagogutbildningen på distans 20/21

Grattis till alla er som tidigare har efterfrågat utbildningen på distans!

På grund av rådande situation kring covid-19 öppnas Småbarnspedagogutbildningen under läsåret 20/21 upp med möjlighet att välja distansundervisning. Utbildningen kommer som planerat att vara förlagd vid Vidkärrs Montessoriförskola i Göteborg med 28 lärarledda dagar och 1 introduktionskväll, med start 28 augusti 2020. Att läsa utbildningen på distans innebär att kursdeltagaren medverkar vid samtliga 28 dagar uppdelat på följande vis:

  • Under 10 förutbestämda dagar ska samtliga kursdeltagare, inklusive dem som valt distansundervisning, infinna sig vid Vidkärrs Montessoriförskola för undervisning på plats. 
  • Resterande 18 dagar har den distansstuderande möjlighet att välja att deltaga digitalt via länk alternativt infinna sig vid Vidkärrs Montessoriförskola där den ordinarie undervisningen pågår.

 

Med anledning av detta är anmälan till utbildningen fortfarande öppen med sista anmälningsdag fredagen den 26 juni. En extrainsatt informationskväll kommer även att hållas onsdagen den 17 juni. Småbarnspedagogutbidningen 20/21 kommer att ha max 20 kursdeltagare och även följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I de fall konsekvenserna av coronaviruset innebär begränsningar kring fysiska träffar kommer dessa förläggas digitalt för samtliga deltagare. 

 

Att gå Småbarnspedagogutbildningen på distans har sedan tidigare år haft en hög efterfrågan och med rådande situation har efterfrågan ökat ytterligare. Vi rekommenderar därför dig som är intresserad av att gå utbildningen att inkomma med din ansökan snarast möjligt för att säkra en plats.

 

Under juli månad håller SmåBarn i Lund semesterstängt, på återseende i augustis månadsbrev. 
Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!

 


Småbarnspedagogutbildningens 

kortfilm

folder

ansökan

Skollagen ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen 

14 § i kapitel 2 står det:

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Och med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är under tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin. 


Webinar onsdagen den 17 juni 2020 kl.19-20

Här får du möjlighet att komma med frågor och funderingar om Småbarnspedagogutbildningen. Jag berättar om utbildningen, dess upplägg och innehåll. Du får även lyssna på mina tankar kring vad jag ser som viktigt att pedagoger har kännedom om för att klara av att möta 2020-talets yngsta barn i förskolan… som ofta har längre arbetstid än sina föräldrar!

Webinariet är gratis och du förbinder dig inte till något.

Anmäl dig här senast 16 juni


Anknytning och inskolning i förskolan
på vetenskaplig grund

 20 augusti kl. 17-20
695 kr exkl. moms

Hjärnans utveckling och känslighet för stress.
Att knyta an till pedagogen och separera från föräldern/vårdnadshavaren.
Vad är viktigt att tänka på?
Vad är förälderns respektive pedagogens roll?

Kursinformation

Anmälan


Medlemmar i M.E.R. 400 kr, icke-medlemmar 650 kr, studerande 200 kr.

Kursinformation

Anmälan


Press-meddelande!

Författarna poängterar pedagogernas viktiga roll som anknytningspersoner eftersom trygghet och tillit grundläggs under de allra första åren. De visar att omsorg är överordnat lärande vad gäller de yngsta barnen.

Läs pressmeddelandet här och dela gärna i dina nätverk  

 

Beställ boken här

Pris: 120 kr/st inkl moms + porto      

5-pack 475 kr inkl moms + porto

 


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.