Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Näringslivsrelaterade insatser med hänsyn till Corona

Verksamt.se - samlad information från myndigheter

Håll dig uppdaterad om nya coronaviruset och covid-19

Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19. Exempelvis:


Lokala insatser i Malå kommun


Utvecklngsavdelningen uppmanar alla Malåbor att tänka på att bibehålla vår lokala servie! Genom att tidigarelägga inköp som du har planerat, köpa presentkort, beställa hem varor, komma med önskemål till våra lokala företagare om tjänster som saknas. Tillsammans kraftsamlar vi i Malå!  

Stöd till branscher

Med hänsyn till den uppkomna situationen till följd av Corona epidemin har Malå kommun ställt om och bland annat prioriterat branschanpassade insatser. Ett exempel är en omfördelning av projektmedel inom projekt ”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun”(1,76) där en riktad insats till företag inom detaljhandeln i Malå kommun genomförts, ta del av resultatet. 

Hyresstöd till hyresvärdar från Malå Kommun

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för företag i vissa branscher. Rabatten är en överenskommelse mellan företaget och hyresvärden och gäller från 1 april till den 30 juni 2020. Det berör dig som är verksam t.ex. inom hotell- och restaurang, handel, frisörer, kroppsvård, fysioterapeuter Se vilka branscher som stödet omfattar 

Malå Kommun tagit ett beslut att via projektmedel "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun”, s.k. 1,76 – medel från Tillväxtverket, kompensera för de 25 % som fastighetsägaren (företag) förlorar vid tillfälligt sänkt hyra under april, maj och juni 2020 för de hyresgäster, dvs endast företag (ej privatpersoner, föreningar, etc.) som har identifierats i regeringens lista med föreslagna branscher. Vid uppvisade av avtal om rabatt på lokalhyra som är tecknat mellan hyresvärd och hyresgäst under perioden den 1 april till och med den 30 juni 2020 ersätter Malå Kommun hyresvärden med max 25 %. 

Det är hyresvärdar som ansöker om stödet. Kontakta oss på Utvecklingsavdelningen om du som hyresvärd har frågor och funderingar. 

Foto: Ingrid Sjöberg

Minska företagets sårbarhet med konkreta åtgärder

För att få överblick har vi skapat en checklista med åtgärder du kan vidta för att minska företagets sårbarhet. Områden som det är viktigt att ha kontroll över i både med och motgång.

 

 


Nationella och regionala insatser


Omställningsstöd
 
Regeringen har föreslagit ett nytt omställningsstöd för företag i Sverige. Förslaget omfattar företag som haft en årsomsättning på minst 250 000 kronor och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor per företag. Regeringen föreslår att det ska träda i kraft den 1 juli 2020. Det finns ännu ingen möjlighet att söka det föreslagna stödet.

Ansök om stöd för korttidsarbete

Avstämning öppnar 16 juni

Tillväxtverket senarelägger avstämningsperioden för de företag som har fått stöd för korttidsarbete med start i mars och ska göra sin avstämning i juni. Istället för att ske mellan 1-15 juni sker den nu mellan 16-30 juni.

Anledningen är att myndigheten behöver mer tid för att få klart systemet för avstämning som möjliggör kontroller som säkrar att skattemedel används på rätt sätt och som samtidigt underlättar för företagen att göra rätt.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgiftsperiod 


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter– tidsperioden som gäller just nu. Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller för utbetalningar under perioden den 1 mars till och med den 30 juni 2020. Ingen information om förlängning har kommit ännu.

Samlad information från Skatteverket

Här finns samlad information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare, förening eller offentlig aktör att känna till i samband med coronaviruset och covid-19.

Det finns flera sätt att förbättra din ekonomiska situation och här guidas du genom möjligheterna. Här finns också information om vad som gäller om du har problem med att hinna deklarera eller lämna andra uppgifter i rätt tid. Notera att informationen är uppdelad på olika målgrupper:

  • enskild näringsverksamhet och delägare i handelsbolag
  • aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar
  • ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund
  • offentliga aktörer.

Regionalt i Västerbotten: Tillfällig omställningscheck till följd av covid-19/Corona

Läs mer: www.regionvasterbotten.se

På grund av den pågående corona-pandemin har Region Västerbotten tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag med max nio anställda som drabbats extra hårt av corona-pandemin att genomföra omställningsinsatser som krävs för att bemöta krisen. Region Västerbotten har avsatt 25 miljoner kronor för denna tillfälliga stödform som är sökbar tom 2020-09-30. Detta tillfälliga stöd kan lämnas med upp till 100% av godkända kostnader, i hela Västerbotten. Stödet kan ges enbart för "mjuka" kostnader. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västerbotten prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. Stödbeloppet är maximerat till 150 000 kr per företag

Se informationsfilm om stödet. 

 


Nationella företagsakuten

Akut rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19. Kostnadsfritt.

Vårt nationella telefonnummer är 010-241 13 00. Telefontiden är vardagar mellan 08.00-16.00.

Vi finns tillgängliga för chatt vardagar mellan 08.00-16.00, men du kan skicka ett meddelande till oss dygnet runt, så återkommer vi så snart vi är på plats. 

Du kan kontakta oss via Kontaktformulär

 

Tips på webbinarium

Har du behov, tid och/eller intresse finns många intressanta webbsända föreläsningar och informationstillfällen på facebook och andra plattformar. Nedan två exempel:

 

Experter på Björn Lundén förklarar: Corona – så påverkas du som företagare och arbetsgivare

StyrelseAkademien: kris ur ett styrelse- och ägarperspektiv

På StyrelseAkademiens YouTube-kanal finns tillgängliga webcast för dig som är företagsledare/ägare eller är styrelsemedlem. Tema: kris ur ett styrelse- och ägarperspektiv och krispaket eller företagsrekonstruktion. 

 

På gång i Malå kommun

Kommande aktiviteter och mötesplatser

15 juni Kommunledningen på Malå bibliotek. Livesändning med möjlighet att ställa frågor. Ta del av sändningen med start kl. 17.00 här: https://youtu.be/8mrkyHSA_s4

Med start 23 september Steget vidare, affärsutvecklingsinsats för befintliga företag i Malå kommun. 

16 -17 oktober Malå barnmässa, på Malåborg.

17 oktober Malådagen i Skellefteå

24 oktober Landsbygdsdagen 2020, i Malå kommun. Kommunövergripande planeringsarbete pågår av unga landsbygdsutvecklare i Malå, Norsjö och SKellefteå kommun.

4-7 novemberHär finns jobben, tema Hållbarhet. 

Håll dig uppdaterad om lokala aktiviteter i Malå kommun för näringslivet på denna länk: För näringslivet


Malå Sommarentreprenörer 2020

Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet!
Har du idéer och/eller vill vara med och utveckla Malå, kontakta Anna-Sara Rannerud, Ung och Företagsam utvecklare! E-post: anna-sara.rannerud@mala.se Telefon: 070-200 61 46


Övrig affärsutvecklingsmöjlighet för företag i Malå kommun

Steget vidare

Språngbräda för befintliga företag som vill växa och utvecklas i Malå kommun

Arrangör: Malå Kommun genom projektet NiMR i samarbete med Almi som leder seminarieserien.

Genom insatsen får du stöd i att analysera företagets nuläge, sätta mål och att hitta vägarna för att nå dina mål.

Deltagare: max 10 mikro- och små företag verksamma i Malå, först till kvarn.   

Tidplan: september – november 2020, planerad uppstartsdatum 23 september.

Anmälan: snarast, men senast 24 augusti via e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se

Kostnad: 400 kr + moms, anmälan är bindande.  

Vid frågor och funderingar kontakta Aleksandra Simanovskaya, affärscoach Malå Kommun/NiMR, Tel 0953-140 61, 0703445568 eller Erika Lind, affärsrådgivare Almi, Tel 0910-71 15 82, Mobil 070-280 50 23.

 ”Steget vidare” riktar sig till dig som driver ett etablerat företag och har ambition att få företaget att utvecklas och växa.

Genom insatsen får du stöd i att analysera företagets nuläge, sätta mål och att hitta vägarna för att nå dina mål.

Varje moment består av ett fysiskt möte i hela gruppen och däremellan enskilda digitala möten med en rådgivare från Almi.

Moment 1: Företagets nuläge och omvärld

Analys av nuläget; kunder och erbjudanden, affärsmodell och faktorer i omvärlden som påverkar affären.

Moment 2: Mål och vägval

Diskussion kring vision och företagets ”vad” och "varför". Dialog om framtida mål på 3-5 års sikt.

Moment 3: Handlingsplan och ekonomi

Definition av de viktigaste aktiviteterna för att nå målet, även inkluderat finansieringsbehov.


Hemester, en möjlighet för företag i Malå kommun?

Helgen i mitten av mars blev en brytpunkt för många verksamma inom besöksnäringen. Med mängder av avbokningar och en avstannad internationell marknad som följd har förändringarna varit stora. Att planera för kommande månader har varit i det närmaste omöjligt. Vad kan man förvänta sig av sommaren 2020?

Med anledning av detta gick Gold of Lapland, i samarbete med Region Västerbotten Turism, ut med en enkät den 8 maj. Enkäten riktades till lokalbefolkningen i närliggande län och låg ute under två veckor. Förhoppningen är att resultatet ska underlätta planeringen för sommaren 2020. Hur resonerar och tänker människor inför resor just nu? En fråga som de 1800 svarande på enkäten ger tydliga signaler kring.

Läs mer/ta del av resultatet här


Ägarskifte i fokus inom NiMR, ett verktyg för företag i Malå kommun

I projektet NiMR (Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region) är ägarskifte och generationsväxling ett fokusområde, ta del av maj månads nyhetsbrev med konkreta tips i området. Läs mer här: Nyhetsbrev

Läs också blogginlägget om företaget Bergströms måleri AB, från Malå kommun: Målare lämnar över penseln till nästa generation

Malå Kommun i projekt artificiell intelligens

Nu står det klart att Region Västerbotten och Malå kommun inleder projekt RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster. 

Foto: Linn Fjellner

Kontaktuppgifter Utvecklingsavdelning

Enhetschef/Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se 

Företagslots 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤


facebookinstagramyoutube

Det digitala nyhetsbrevet ska bidra till en förbättrad information och ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till medarbetare på avdelningen besök www.mala.se


Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter