Fredag 12 juni 2020
Strand-Bulletinen ges ut av Strandbadens Byaförening. 

Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.

www.strandbaden.info • info@strandbaden.info


Boka söndag 2 augusti
kl 13-16!
Den dagen firar vi att Strandbaden fyller 110 år i år!

Födelsedagsfesten, som hålls på Örestrand, börjar med ett kort årsmöte och därefter tar festligheterna vid. Ansiktsmålning för barnen, bildutställning från det gamla Strandbaden, strand­baden­bor berättar minnen från förr, tårtkalas och lekar är några av punkterna på programmet.

Kontakt: Jan Jurkiewicz, tel 070-554 30 76,
janne.jz54@gmail.comÄntligen Midsommar!

Redan kl 9 är det samling på Lärkängen för alla barn som vill följa med blomstervagnen och plocka blommor och grönt till midsommarstången. Det är Svenn Floer och Jerry Melliander som kör vagnen liksom tidigare år.

Kl 10 är det dags att klä och resa stången. Ta med blommor och grönt och kom så många som möjligt och ge en hjälpande hand!

Kl 14 blir det sång och dans med Eva Almér. Stina Blad finns på plats, men i år måste någon annan leda lekarna. Lekledare efterlyses, alltså! Anmäl dig till Elisabeth!

Glöm inte att ta med picknick-korgen!

Dagen avslutas med brännbollscup på fotbollsplanen omkring kl 16 under ledning av Stina Blad.

En förutsättning för arrangemanget är att det går att förena med kravet på folksamling med max 50 personer och att vi kan hålla angivna avstånd mellan varandra. En digital Strand-Bulletinen skickas ut dagen före midsommarafton med besked om vad som gäller.

Info: Elisabeth Rosenqvist
073-908 41 08
nowtc@outlook.comOmkring 25 flitiga strandstädare såg till att stranden blir fin till sommaren. Här visar några duktiga städare stolt upp en del av resultatet.

Sommaren 2020!

Rena stränder till sommaren
Lördagen den 4 april var det strandstädning. Tack till alla som hjälpte till. Särskilt tack till de som idkar städning året om. Inte minst för er finns nu soptunnor uppsatta vid parkeringarna vid Tallbacksvägen och Stora Skärsvägen. Vårt önskemål om en soptunna även vid korsningen Skälderviksgatan–Böljegatan kvarstår.

Flera synpunkter på soptippen
NSR förbereder en tillståndsansökan för verksamheten i Tjörröd. Strandbadens Byaförening har lämnat in synpunkter på samrådsunderlaget. Vi är positiva till att verksamheten blir granskad av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Mer övergripande tycker vi att denna typ av återvinningsanläggning bör placeras långt från bostadsbebyggelse. Nuvarande anläggning bör avvecklas och ny plats bör sökas. Vi är mycket oroade av att anläggningen tar emot och planerar för allt större mängder avfall, särskilt då allt mer avfall kommer från olika typer av industriell verksamhet. Det verkar konstigt att kommunens reningsverk inte längre ska ta emot lakvatten och vi är mycket oroliga om vatten kommer att ledas ut i Margretebergsbäcken.

Våra synpunkter handlar även om trafik, lukt, buller, damning och nedskräpning samt estetik.

Till NSRs samrådsunderlag >
Till Byaföreningens synpunkter >

Nya regler på naturreservatet
Byaföreningen har i flera år på olika sätt verkat för att regler och skyltning utmed Kullaleden och kuststräckan i Strandbaden görs tydligare och mer enhetlig. Länsstyrel­sen har nu tagit fram ett förslag till nya ordningsföreskrifter för naturreservatet Nyhamnsläge – Strandbadens kusthedsreservat.

Byaföreningen är i stort positiv till Länsstyrelsens förslag. Det är mycket bra att det nu görs klart att det är förbjudet att cykla, rida, tälta och elda, att hundar ska vara kopplade samt att det råder beträdnadsförbud på Ören under fåglarnas häckningsperiod. Det är bra att förslaget ligger nära de regler som gäller inom kommunens naturområde ”Strandbaden – Trollskogen”, som finns söder om reservatet. Så fort förslaget är beslutat är det viktigt att detta synliggörs genom tydlig skyltning. Skyltningen bör företrädesvis vara i symbolform och all text bör finnas på olika språk.

Till Länsstyrelsens förslag >
Till Byaföreningens synpunkter >

Naturområde Trollskogen
För kommunens naturområde ”Strand­badens badplats och naturområde”, dvs Trollskogen samt heden och stranden direkt väster om, har länge behövts en ökad tydlighet om vilka regler som gäller. Kommunen har nu i samverkan med byaföreningen tagit fram ett större anslag som ska sättas upp på befintliga tavlor utmed Kullaleden strax norr om Örestrand och vid Tallbacksvägens parkering samt vid grillplatsen. Mindre stolpar med de viktigaste reglerna i symbolform kommer dessutom sättas upp på ”bra” ställen.


Släckvatten på Grillplatsen
Kommunen har eller ska snart sätta upp ett anslag vid grillplatsen som tydligt anger hur släckning ska ske. För att underlätta släckning kommer det närliggande toaletthuset att förses med en utvändig kran eller utkast. Till hösten kommer kommunen att dra fram vatten från toaletthuset till grillplatsen.

 

Örestrand och Margreteberg
Byaföreningen lämnade den 13 augusti en skrivelse till kommunen med olika krav på den framtida användningen för Örestrand, Margreteberg och Margretebergs Strand. Vi är utlovade ett skriftligt svar. Kommunen äger båda anläggningarna Örestrand och Margreteberg. Anläggningarna används främst som boende för nyanlända och det ska de göra som längst till 1 september 2021.

Avsikten är att Örestrand och Margreteberg därefter ska vara viktiga delar i kommunens utveckling av upplevelse- och besöksnäringen. Det är om mindre än ett år och tre månader. Vi vill kunna påverka processen. Det är inte en dag för sent att vi får ta del av kommunens planer.

Julgran på Stationstorget, eller...
Inom kommunen har man diskuterat vilka byar som ska tilldelas gran och julbelysning. Stadsmiljöavdelningen beslutade att bidra med en gran till varje serviceort samt de två största byarna i kommunen. Serviceorter är Viken, Lerberget, Nyhamnsläge och Jonstorp. Nu en fråga till dig: Vilka är utöver serviceorterna de två största byarna i kommunen? Vill du ha hjälp med svaret kan du t ex läsa i Strand-Bulletinen september 2019. I nästa nummer av Strand-Bulletinen återkommer jag med kommunens beslut i sin helhet. Det blir ingen rolig läsning.

Väl mött på årsmötet 2 augusti!
Årsmötet som var planerat till 1 april flyttades fram till söndagen den 2 augusti kl 13.00. Mötet blir inledningen på årets sommarträff med firandet av Strandbaden 110 år.

Årsmötet är väl förberett. Dagordningen för årsmötet är i enlighet med det som fanns i Strand-Bulletinen mars 2020, där även verksamhetsberättelsen för år 2019 fanns med. Föreningens revisorer Anne Sofie Löhr och Bo Hallberg har granskat räkenskaperna och föreslår ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Resultatet för 2019 uppgick till 5.844 kronor och eget kapital var vid årets slut 129.983 kronor.

Valberedningen med Elisabeth Rosenqvist (sammankallande), Eva Almér och Peter Svensson föreslår omval av de personer i styrelsen som är villiga att kvarstå. Elisabeth Rosenqvist har avböjt omval och där föreslår valberedningen nyval av Bitt Larsson på ett år. Bitt var tidigare föreningens sekreterare. Som ersättare för Bitt föreslår valberedningen nyval på två år av Kristina Hesselmark. Valberedningen föreslår omval av revisorerna.

Valberedningen ska bestå av minst två personer. Eva Almér och Ulrika Kallin kommer att föreslås. Gärna att fler är med. Är du intresserad eller vet du någon annan som är intresserad och villig? För fram förslaget vid årsmötet eller skicka det redan nu till info@strandbaden.info.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för år 2021 är oförändrat 100 kronor/hushåll. Inga motioner har inkommit.

Hoppas vi ses på sommarträffen söndagen den 2 augusti!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande, Strandbadens Byaförening

Damm för lakvatten vid soptippen på Tjörröd. Ellagården i bakgrunden.Glasmästar'n i Höganäs

Nu öppnar campingen och hotellet
på Örestrand

Livet börjar återgå till det normala på Öre­strands camping. Fredag 12 juni öppnade Axel Nilsson anläggningen för säsongen. Med släppta reserestriktioner och förhoppningen att semesterfirarna ska resa i Sverige ser sommaren ljus ut för anläggningen.

Axel, som har pappa Peo Nilsson bakom sig, har 12 rum i hotellet och 24 campingplatser till förfogande. Receptionen är öppen dagligen kl 9-12 och bokning sker på booking.com eller tel 072-969 43 06.

Det var Madelene Bernaxel och Peo Nilsson som med sitt företag Nordvästra Skånes Camping AB nyöppnade campingen på Örestrand förra sommaren. Företaget driver Råbocka, Osby, Lerbergets och Sjötorpets Camping.

Restaurangen på Örestrand håller tills vidare stängt och annex-delen används fortfarande som beoende för nyanlända.

Till Lerbrgets Camping >>Sälj glass
på stranden!

Inte sedan 2015 har det varit möjligt att köpa glass på stranden. Det året var det Ali Saleh som med sin kioskvagn kunde tillfredsställa barn och vuxna med glass och läsk.

Nu väntar en ny sommarsäsong och i år kan vi förvänta oss att fler väljer att semestra i Sverige och på våra badorter. Men risken är stor att vi inte kan köpa ens en glass­pinne på någon av Strandbadens stränder.

Vi påminner om möjligheten att placera en försäljningsvagn, food truck eller liknande på Margretebergs Strand och även på Stationstorget.

Vet du någon som kan vara intresserad eller vill du själv göra ett försök? Börja med att kontakta Ingrid LarssonHöganäs kommun, tel 042-33 71 00.


Tallbackens Tennisklubb i sommar

I Tallbacken finns tre fina grusbanor. Tennistider bokas via www.matchi.se. I år är banorna bättre än på många år efter ett grundligt vårarbete.

Lilla banan är helt gratis och uppskattas av barn men även många vuxna. Spel med mjuka bollar. Mycket lek.

Tennisskola erbjuds veckorna 26-29 under ledning av Alexander Brandt. Tennisskolan är öppen för alla från fem år och uppåt. Tennisskolan är mycket uppskattad. Den vill ge alla, såväl nybörjare som erfarna spelare, en möjlighet till förkovran och glädje. Det går bra att anmäla sig till en eller flera veckor. Anmälan sker enkelt på klubbens hemsida www.tallbackentk.se.

Tisdagstennis i Tallbacken spelas mellan 17.00-19.00 med start tisdag 2 juni. Träning och dubbelspel för såväl nybörjare som mer avancerade. Ett utmärkt tillfälle för alla boende i Strandbaden att ta vara på den unika anläggningen som funnits sedan 1945 i tennisklubbens regi. Kom och njut av en härlig tisdagskväll i tennisens anda. Anmälan till Magnus Erhagenerlingard@hotmail.com

Tallbacken Open är klubbens årliga tävling som genomförs vecka 30 i form av poolspel, vilket innebär att alla får spela många matcher. Alla kan vara med. Anmälan via hemsidan eller vid anslagstavlan.

Under sommaren är klubbstugan bemannad under förmiddagarna och där fås mer information.

Välkommen till Tallbackens Tennisklubb!Vill du bli volontär?
Det bor många äldre i Strandbaden som behöver hjälp, bland annat med att handla. Genom att vara volontär gör du en viktig insats för andra människor.

Det kan också komma behov att hjälpa till med andra uppdrag inom kommunen. Uppdraget är frivilligt och ingen ersättning utgår.

Läs mer här >>

 

Vill du ha hjälp att handla?
Då kan du ringa till kommunens servicecenter på tel
042-33 71 00 mellan kl 8 och 16 så tar de emot dina uppgifter och kopplar samman dig med en volontär. Du kan också mejla på  kommunen@hoganas.se


IBC Elinstallation

Fira 110 år
med en egen Strandbaden-flagga

Nu börjar Strandbadens egen flagga att synas runt om i byn, inte bara på Stationstorget, där den hissades för första gången den 3 april 2019.

Vill du också visa att du tillhör Strandbaden, kan du beställa en egen flagga, lika den som är hissad på Stationstorgets flaggstång.

Flagga 200 x 120 cm kostar 595 kr/st.
Fasadflagga 100 x 70 cm kostar 410 kr/st.

Fasadflaggstång 135 cm, gul knopp
– inkl väggfäste i plast kostar 125 kr/st.
– inkl väggfäste i metall kostar 210 kr/st.

Flaggorna trycks upp när det inkommit 6 st beställningar av respektive storlek.

Moms ingår i priserna. Frakt tillkommer med 30 kr/flagga.

Skicka din beställning till
info@strandbaden.info 
senast 1 april 2020.Gör vi fel?

Förra året hade Strandbadens Byaförening 307 betalande medlemmar, 2018 292 medlemmar och 2017 hela 337 medlemmar vilket innebar att mer än 70 procent av Strand­badens hushåll valde att stötta föreningen detta året.

I år – 2020 – har föreningen hittills (juni) endast nått upp till 253 betalande medlemmar. 54 procent!

Vad har vi gjort för fel? Driver vi fel frågor? Når vi inga resultat? Bryr vi oss inte? Är Strand-Bulletinen inget att ha? Är medlemsavgiften på 100 kronor för hög?

Det är frågor vi vill ha svar på.

Betald medlemsavgift är det enda kvittot på att vi arbetar med rätt frågor.

Vi ber dig som ännu inte betalat din medlemsavgift att överväga detta en gång till.

Tycker du att vår byaförening fyller en funktion? I så fall – kom med och stötta byn!

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst gent­emot kommunen, Trafikverket, företag och andra när det gäller att tillvarata Strand­badens intressen.

Styrelsen för Strandbadens Byaförening

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info

Nu väntar vi bara på dig!


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.