Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev juni 2020


Händer i branschen

  • Tisdag 16 juni kl 9-12 anordnar Renare Mark Norr ett cykelseminarium kring olika saneringsprojekt i Umeå. Du kan läsa mer och anmäla dig här

  • Den 23 och 24 september anordnar Renare Mark studiebesök på f.d. BT kemi. Mer information och länk till anmälan hittar du på vår hemsida. 

Sociala medier

Vi vill tipsa er om att följa oss på sociala medier. Vi finns både på Facebook, Instagram och LinkedIn. Klicka på ikonerna nedan för att komma vidare.

linkedininstagramfacebook

Nordrocs 2020

Nordrocs har beslutat att flytta 2020-års konferens till september 2021 på grund av Covid-19. Mer information finns att läsa här


Intervju med Trafikverkets Zara Isaksson

I varje nyhetsbrev finns en intervju med någon från vår bransch. I detta nyhetsbrev har vi intervjuat Zara Isaksson, Nationell samordnare för riktade åtgärder på Trafikverket. Här finns intervjun att läsa. 


Nyheter från Naturvårdsverket

Resultat av det nationella arbetet med förorenade områden

Naturvårdsverket sammanställer varje år det nationella arbetet med förorenade områden och hämtar in uppgifter från andra statliga myndigheter som arbetar med frågorna.

Sammanställningen av arbetet föregående år redovisas årligen till regeringen i april i form av en lägesbeskrivning. Redovisningen för 2019, men även redovisningar från tidigare år, finns att läsa i sin helhet på följande webbsida:

Här kan du läsa mer om sammanställningen.

Frågor och svar om PFAS och deponier

Naturvårdsverket har sedan februari i år en webbsida med frågor och svar gällande PFAS och deponier. Under länken nedan hittar ni svar på de vanligaste vägledningsfrågorna som Naturvårdsverket har fått in. 

Här kan du läsa mer om frågor och svar.

Naturvårdsverket uppmuntrar er till att tycka till om sidan samt att fortsätta ställa frågor. 


Information från SGI

Tuffo är ett forskningsprogram för tillämpad forskning inom efterbehandling av förorenade områden.

Forskningsprogrammet drivs av SGI och har sedan 2016 delat ut drygt 31 miljoner kr i bidrag till 11 olika forskningsprojekt som drivs i nära samverkan med branschaktörer och som har koppling till praktiska efterbehandlingsarbeten. 2020 års utlysning öppnade den 16 april och matchmakingmötet som alltid arrangeras i anslutning till utlysningens öppnade hölls i år för första gången som ett webbinarium den 2 juni. Intresset för mötet var stort och det var en väldigt jämn fördelning mellan olika branschaktörer som deltog vid årets möte. Forskare och andra aktörer presenterade tillsammans 11 projektideér/problemställningar som också diskuterades gruppvis i digitala mötesrum. Förhoppningsvis leder flera av de personliga möten som nu för första gången ägde rum digitalt fram till samverkan och projektidéer som kan bli verklighet genom Tuffo-finansiering. Förutsättningarna bedöms som väldigt goda, men resultatet ser vi först när ansökningstiden för steg 1 (en översiktlig idéskiss) går ut den 24 september. 

SGI vill i år särskilt framhålla möjligheten att också söka Tuffo-medel för förstudier (max 0,5 miljoner kronor per projekt) som man kan använda till att t ex utveckla samverkan och idéer som sedan kan utvecklas vidare till en Tuffo-ansökan för ett fullskaleprojekt. Mer info om Tuffo och pågående Tuffo-projekt finns på SGis webb www.swedgeo.se\\tuffo

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för organisationer med flera medlemmar. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se 

REDAKTION: Hanna Hartmann, 0706-93 00 56 hanna@enviromiljoteknik.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande, Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.