Ekonominyheter på YouTube | BFN ändrar inte K3 | Srf U 13 Nytt uttalande | Nya uppdrag från IHM | Artikel i Bulletinen | Genomförda föreläsningar | Utbildningar 2020-2021 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen | Welcome

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se

SW: Under maj 2020 har distansarbetet fortsatt i full fart. Inte nog med att jag har fått behålla mina bokningar, trots coronatiderna. Jag har dessutom fått ett stort antal nya bokningar som täcker våren 2021. Fantastiskt! Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.

EN: During May 2020 I've continued working on distance in full speed. Not only have I been able to keep all my bookings, in spite of the corona times. I have also received a lot of new bookings which covers spring 2021. Fantastic! Welcome to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

Ekonominyheter på YouTube

SW: Nu finns ekonominyheter maj på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Även denna månad präglas många av nyheterna om corona-åtgärder för företag. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier per månad!

EN: The May edition of Economy News is out on YouTube. I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB monthly in Swedish.

May 18, 2020: Till artikeln | To the article

Till YouTube-kanalen | To the YouTube Channel

BFN ändrar inte K3

(Bild: Creative Commons, källa 20190413 Bostäder Västra Sjöstaden Ystad 014, bilden har beskurits)

SW: Bör redovisningsreglerna i K3 för bostadsbyggnader anpassas till allmännyttans förutsättningar? Bokföringsnämnden (BFN) har utrett frågan på uppdrag av regeringen, men svaret blev nej. En icke-nyhet kan tyckas, men denna artikel blev välbesökt både på bloggen, Facebook och LinkedIn!

EN: Should the accounting standard K3 be adapted for municiple tenement houses? The Swedish Accounting Standards Board (BFN) have investigated the matter on behalf of the Swedish government. but the answer is no.

May 24, 2020: Till artikeln | To the article

Srf U 13 Nytt uttalande om säkerheter

SW: Srf konsulterna har publicerat ett nytt uttalande om redovisning – Srf U 13 om hänvisningar från balansräkningen till not om ställda säkerheter. Uttalandet gäller två av K-reglerna från Bokföringsnämnden (BFN).

EN: The Swedish Accounting and Payroll Consultants (Srf) have published a statement on references from the balance sheet to the disclosure on provided securities.

May 26, 2020: Till artikeln | To the article

Nya uppdrag från IHM Business School

Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

SW: IHM Business School i Stockholm har bokat mig som lärare för tre kurser under vårterminen 2021, sammanlagt 50 kursdagar. Tack IHM!

EN: IHM Business School in Stockholm has booked me as teacher for three courses during the spring semester 2021, totally 50 teaching days. Thank you IHM!

May 31, 2020: Till artikeln | To the Article

Artikel i Bulletinen om nyckeltal kundfordringar

Bulletinen nr 1/2020

SW: BAS-kontogruppens tidskrift Bulletinen har publicerat en artikel av mig om nyckeltalf för kundfordringar, baserad på BAS Nyckeltal. Ämnet är alltid viktigt men corona-tiderna gör det mer akut än någonsin för företagen att bevaka sina kundfordringar.

EN: The magazin Bulletinen has published an article by me on key ratios for receivables.

May 5, 2020: Till artikeln | To the Article

Föreläsningar maj 2020

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

 • Nästa säsong börjar i oktober 2020

Hela listan 2020-2021


Accountor Eduhouse Sverige
(tidigare Accountor Training Sweden)
Webbinarer, direktsända och inspelade
In Swedish if nothing else mentioned

 • 26/5: Månadsuppdatering maj
 • 26/5: Vårens rättsfall

Hela listan 2020


IHM Business School
YH-utbildning
In Swedish

 •   4/5 Webb: Bokslut
 •   6/5 Webb: Bokslut
 • 11/5 Webb: Bokslut
 • 13/5 Webb: Bokslut
 • 15/5 Webb: Bokslut
 • 18/5 Webb: Bokslut
 • 25/5 Webb: Bokslut
 • 27/5 Webb: Bokslut
 • 29/5 Webb: Bokslut

Hela listan 2020-2021


SIH Stockholms Internationella Handelsskola
YH-utbildning
In Swedish

 •   5/5 Webb: Finansiering
 •   8/5 Webb: Finansiering
 • 12/5 Webb: Finansiering
 • 14/5 Webb: Finansiering
 • 20/5 Webb: Finansiering

Hela listan 2020-2021


 I egen regi | In my Own Management
In Swedish if nothing else mentioned

 • Fullbokad 2020 - Nästa bokade utbildning i egen regi är i oktober 2020

Hela listan Program

Utbildningar 2020-2021 | Lectures

Bilder: Pixabay

SW: Bokningskalendern - nya avdelningar! Här kan du se vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2020 och 2021 och vad som fortfarande är ledigt. Välkommen att boka (fullbokad 2020 och våren 2021)!

EN: Here you can see which lectures and days I'm already booked in 2020 and 2021, and what's still free. Welcome to book (fully booked 2020 and spring 2021)!

Bokningar 2021 | Bookings 2021

Bokningar 2020 | Bookings 2020

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi | Current Economy News Products

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter.

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news.


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
 Products in Swedish since my previous newsletter

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

YouTube - Mina handböcker | My Handbooks


Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

Aug 15, 2018: Till artikeln | To the Article

Norstedts Juridik

Nätbutiken | Web shop

Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!