Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Webbkonferenser inom underhåll

Trenden är tydlig, webbkonferenser är här för att stanna. Nyligen genomförde vi vår första webbkonferens och temat var underhållsledning. Intresset var mycket stort och tekniken fungerade bra.

Vi ser detta som en bra start för att fortsätta arbetet med att lyfta området underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska anläggningstillgångar.

Här är ett axplock av de webbkonferenser som vi kommer att genomföra:

 • Hur kommunicerar vi underhåll?
  En snabb inblick i SS-EN 13306 - Underhållsterminologi. Här tar vi upp några av de grundläggande begreppen inom underhåll och driftsäkerhet.
 • Underhåll skapar värde!
  Hur underhållet ger en gynnsam påverkan på företagets lönsamhet. Lägg om fokus från att se underhåll som en kostnad till att det skapar värde!
 • Tribologi
  Oljan i roterande utrustning utsätts för stora påfrestningar och kostnaderna för detta är enorma. Hur upptäcker man problemen och hur kommer vi tillrätta med dem? Här får du svaren på många av dina frågor.
 • Det ska vara lätt att göra underhåll rätt!
  En favorit i repris! Här får du många tips och idéer på hur du kan underlätta underhållsarbetet och se till att det sker på rätt sätt.
 • Validering och certifiering av underhållspersonal
  En snabb inblick i framtidens kompetensförsörjning. Vi presenterar vad som händer inom både föreningen och Europa kring validering och certifiering av underhållspersonal.
 • Riskbaserat underhåll
  Hitta dina kritiska anläggningstillgångar genom en kritikalitetsanalys. Då blir det lättare att utföra rätt underhållsåtgärder på rätt utrustning.
 • Hållbart underhåll
  En introduktion till hur underhållet bidrar till en hållbar utveckling. Här får du bland annat ta del av en nyligen framtagen definition av Hållbart Underhåll.
 • Standardiserat underhåll
  Få en snabb inblick i de underhållsstandarder som finns att tillgå och de som håller på att utarbetas inom CEN, alltifrån dokumentation till underhållsteknik.
 • Underhållsprocesser
  Få struktur med hjälp av SS-EN 17007 - Underhållsprocesser. Uppfinn inte hjulet på nytt, det finns redan ett mycket bra underlag för hur ett effektivt underhåll bör bedrivas.

Webbkonferenserna kommer att genomföras på måndagar kl. 12.30 - 13.00, från och med den 8 juni. Läs mer på vår hemsida, www.svuh.se, eller via våra sociala kanaler för att ta reda på vilket ämne som det kommer att handla om.

Webbkonferenserna är kostnadsfria för våra medlemmar. Information om inloggning finns på medlemssidan. Övriga kontaktar oss via mejl, info@svuh.se, för anmälan.


Underhållsdagarna 2020

Underhållsdagarna 2020, som vi anordnar i samarbete med U&D, är planerad att ske den 18–19 november och i år har vi ett starkt startfält med spännande talare som kommer att belysa olika områden inom underhåll.

Även detta år kommer den första dagen att fokusera på vardagens utmaningar och möjligheter medan vi under den andra dagen blickar framåt, mot morgondagens och framtidens underhåll med den nya tekniken som stöd.

Årets upplaga inleds med Mikael Jansson, vd för Jernbro Industrial Services, som kommer att tala om underhållets betydelse för framtidens produktion och företagens förmåga att förbli konkurrenskraftiga.

Roger Allen från Nodra berättar om vikten av beställarkompetens, vilket är A och O för en lyckad upphandling, där de viktigaste motiven är att säkerställa kvalitets- och kostnadskontroll. Här fastställs även faktorer som tillgänglighet, säkerhet och miljö.

En kvalitetssäkring av underhållet sker genom att först införskaffa rätt utrustningar och sedan utföra rätt underhåll på rätt sätt med rätt resurser. Detta kommer i sin tur leda till rätt resultat. Hur detta sker i praktiken kommer Lars Uddén, underhållschef på GKN Aerospace, att förklara.

Vi kommer även få höra mer om hur man bygger upp ett gemensamt förebyggande underhåll, utför ett säkert underhåll i praktiken, tillämpar olika digitala stödsystem, utför underhåll på distans och använder ny teknik för tillståndskontroll samt digitala tvillingar, AI och machine learning för prediktivt underhåll.

Vi bjuder på lunch, fika och en gemensam middag där det finns goda möjligheter att nätverka med kollegorna i branschen.

Läs mer på www.underhallsdagarna.se.

Mikael Jansson
Jernbro Industrial Services

Roger Allen
Nodra

Lars Uddén
GKN Aerospace


EFNMS fyller 50 år!

Den europeiska underhållsorganisationen EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, där Svenskt Underhåll är medlem, firar sitt 50-årsjubileum under 2020.

För att fira detta publicerar EFNMS en exklusiv fotobok, bestående av 24 foton som visar värdet av underhållsaktiviteter. Dessa foton väljs ut via en tävling och bilder ska vara inlämnade senast den 30 juni. De ska relatera till olika angivna teman för underhåll och driftsäkerhet. Läs mer och ansök via denna länk.

De vinnande bilderna väljs ut både av en jury utsedd av EFNMS och av de som röstar. Juryn ger 70% av poängen och de som röstar ger ytterligare 30%. Du kan rösta på dina favoritbilder via omröstningssidan från 1 juli till 15 augusti.

Vad får vinnaren? Naturligtvis kommer bilden att publiceras i EFNMS jubileumsbok. Bilden med flest röster får € 800, den näst bästa € 400 och tredje plats får € 200.


EFNMS tentamen flyttas till hösten!

På grund av det aktuella läget har vi valt att slå ihop vårens EFNMS tentamen med det ordinarie tillfället i höst. 

Tentamen för Underhållsledare sker 1 oktober och för Underhållstekniker 2 oktober. Du som ännu inte anmält dig till någon av dessa tentamen kan göra det fram till den 17 september. 

Anmäl er här!


Vi välkomnar vår nya medlem


Vårens aktiviteter

Webbkonferenser

Måndagar, kl. 12.30-13.00

Ta del av ny kunskap och erfarenheter inom underhåll och driftsäkerhet. Varje vecka tar vi upp nya ämnen. Läs mer på vår hemsida, www.svuh.se, eller våra sociala medier för mer information.

Årsmöte

11 juni, Webbmöte

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till årsmötet 2020! Läs mer och ta del av årsmöteskallelsen här.

Anmäl er via kansli@svuh.se

Höstens aktiviteter

Beroende på läget kring Covid-19 under hösten kan nedanstående aktiviteter eventuellt komma att ersättas med webbkonferenser. Läs mer på vår hemsida www.svuh.se eller våra sociala kanaler för aktuell information. 

10 september: Visualisera dina underhållsprocesser

En workshop om vikten av att skapa tydliga underhållsprocesser. Fokus kommer att ligga på visualisering av underhållet.

16 september: Tribologi

En konferens om hur tribologi nyttjas för att öka livslängden hos utrustningar. Under dagen får vi ta del av expertis inom området.

17 september: Reservdelsstrategi

En konferens om strategin kring reservdelar som gör att driftstoppen undviks helt eller blir så korta som möjlighet.

Tentamen för underhållsledare

1 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 17 september!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

2 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 17 september!

Läs mer om tentamen här!

7 oktober: Fokusdag för EFNMS certifierade

En fokusdag för de tekniker och ledare inom underhåll som är certifierade enligt de krav som EFNMS har sammanställt.

8 oktober: Underhållsforum

En regional konferens kring aktuella ämnen inom underhåll. Här finns det även möjlighet att träffa leverantörer och ta del av nyheter.

18–19 november: Underhållsdagarna 2020

Traditionsenligt bjuds det på ett smörgåsbord med många intressanta föredrag inom olika underhållsområden.

10 december: Medlemsmöte

Vi avslutar året med ett möte hos någon av våra medlemmar för att diskutera kring olika områden inom underhåll och driftsäkerhet.


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Omställning pågår!

Vi genomgår en stor omställning i samhället just nu och troligen kommer mycket att kvarstå vad gäller både fysiska och sociala relationer.

Vem har inte deltagit i ett webbmöte eller gått på en webbkonferens, räck upp en hand! De flesta av oss är numera vana vid den nya mötestekniken och system som Teams, Zoom och GoToMeeting är välanvända.

Detta har givit oss ett nytt förhållningssätt kring hur vi kan mötas och både företagens reskassa och miljön gynnas naturligtvis av detta. Digitala möten kommer att kvarstå nu när vi har sett fördelarna.

Samtidigt ser vi behovet av att träffas fysiskt. Framför allt är det våra nära och kära samt vänner som vi har behov av att umgås med. En webbfika är inte riktigt samma sak som kaffe och sju sorters kakor i bersån.

Vi har fått många förfrågningar om Underhållsdagarna kommer att ske även i år. Svaret är ja, det är vår vision att kunna göra det och planeringen pågår för fullt.

Det är många som ser fram emot att återigen få träffas och nätverka samt inhämta nya kunskaper och utbyta erfarenheter.

Underhåll på distans

Ett av föredragen på Underhållsdagarna kommer att handla om underhåll på distans och det ska bli mycket intressant att få ta del av hur detta kan ske i praktiken.

Det finns redan många tekniska lösningar för att klara det praktiska, men det är väl först nu som många har insett att det kan finnas fördelar med distansarbete. Den nya tekniken har underlättat denna omställning.

Trenden kommer att fortsätta så länge restriktionerna finns kvar och sedan tror jag det är svårt att gå bakåt igen, till den tid då arbetsresorna var vardagsmat. Ett möte kan vara svårt att ersätta digitalt, men vi kommer troligen att vara mer försiktiga i vårt resande.

Tekniken gör att människor kan arbeta utan att träffas. Detsamma gäller även våra maskiner som nyligen har börjat sin kommunikationsrevolution i och med Internet of Things, AI, Machine Learning och 5G. De är mycket bra hjälpmedel för att underlätta arbetet.

Underhållsrevolutionen

Det händer som sagt mycket inom underhållsområdet med avseende på den nya tekniken, men även inom andra områden än just digitalisering.

Nyligen läste jag att 80% av de rörliga delarna borta i en Tesla. Därmed borde även 80% av underhållet vara borta. Detta gör att underhållet billigare och driften mer säker. Sedan finns det kanske andra problem...

Den nya tekniken gör att bilen uppdaterar sig själv och meddelar ägaren när något behöver bytas. Samtidigt samlar Tesla in stora mängder data om sina produkter, deras användning och slitage.

Detta tillvägagångssätt borde enkelt kunna överföras till alla utrustningar och framtidens underhåll kommer successivt bli lättare att genomföra. Utmaningarna är framför allt behovet av kompetens och förmågan att hantera all data.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy