Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev juni 2020


På gång:

8 okt 2020

Workshop för gynekologisk cancer
Plats: 
Missionskyrkan, Linköping

12 okt 2020

Sjukvårdsegionalt möte hudmelanom
Plats:
Videolänk

13 okt 2020

Workshop för bröstcancer
Plats: 
Frimurarehotellet, Linköping


I och med COVID-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Insatser krävs för att minska antalet cancerfall relaterade till övervikt

I början av juni presenterades Cancerfondsrapporten 2020 med fokus på prevention, där kopplingen mellan övervikt och cancer är central. Varje år ser man ca 2000 cancerfall relaterade till övervikt och fetma i Sverige och utvecklingen är alarmerande. Vi rör oss för lite, äter för lite frukt, grönt och fullkorn.

 Faktum är att svenskarna äter minst hälsosamt i hela Norden. 17 procent av ungdomars totala energiintag kommer från sötade drycker, godis och glass.

Läs mer här.


Registerdata visar genomslag för immunterapi

Immunterapin har slagit igenom i landet. Det visar RCCs senaste rapport om läkemedelsanvändningen. Rapporten bygger på två års data och omfattar sammanlagt 7 229 registrerade läkemedelsbehandlingar under 2018-2019. En första grov beräkning av registrets täckningsgrad har kunnat göras.

Läs mer här.


Interaktiva webbinarier - Corona och cancer


Topplista juni 2020 publicerad

RCC Sydöst har publicerat senaste topplistan den 18 juni 2020. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret. RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Under den rådande situationen gällande coronaviruset COVID-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter för tillfället inte kan prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera 

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här.

 


Patientöversikter ger överblick och stöd i flera led

IT-stödet Patientöversikt har utvecklats av RCC för att skapa en överblick över patientens hela sjukdoms- och behandlingshistorik. Patientöversikten är ett komplement till patientjournalen som underlättar kommunikationen i mötet mellan patienten och vårdpersonal. Och den möjliggör automatiserad överföring av strukturerad vårdinformation till kvalitetsregistren.

Läs mer här.

Patienter med huvud- och halscancer ger vården högt betyg

I Sverige drabbas varje år cirka 1 600 personer av huvud-halscancer. Majoriteten av dem som drabbas är cirka 65 år och flertalet är män. För att ta reda på patienters upplevelser och tillfredsställelse med vården, gjordes en nationell undersökning. I en färsk PREM-rapport ges bemötande, information och omhändertagande höga betyg.

Läs mer här.


Nationell nivåstrukturering inom cancervården har skett inom 10 diagnosområden

Inom ramen för den nationella cancerstrategin och genom överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och regioner har Regionala cancercentrum i samverkan haft uppdraget att arbeta med nationell nivåstrukturering av cancervården.

Läs mer här.


Farlig hudcancer ökar kraftigt i Sverige

Upprepad hudcancer av typen malignt melanom har ökat kraftigt och blivit tio gånger så vanligt i Sverige, jämfört med siffror från 1960-talet. Det visar ny forskning.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Malign melanom, NVP
  • Palliativ vård, NVP
  • Skivepitelcancer i huden, NVP
  • T-cellslymfom, NVP

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin förlängs svarstiden från två till sju månader. Det innebär att den remissrunda som börjar 15 april får samma svarsdatum som den remissrunda som startar den 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


RCC Sydöst under sommaren

RCC Sydösts kansli är bemannat under sommaren, dock ej fulltaligt under juli. Vi ber er därför att ha överseende med att det eventuellt kan ta lite längre tid att få svar än vanligt.

Vill du komma i kontakt med oss, hör i första hand av dig till:
rccsydost@regionostergotland.se eller 010-103 35 05.

Under vecka 29 är möjligheten att ansöka om användarkonto eller utökad behörighet i INCA begränsad. Är ni i behov av INCA-behörighet under sommaren rekommenderar vi att ni ansöker före eller efter vecka 29.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin