Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

ÄR FÖRÄNDRINGARNA HÄR FÖR ATT STANNA?

Jag hoppas att du mår bra trots virus, nedstängningar och en annorlunda livssituation.

På kort tid har sättet vi umgås och arbetar på förändrats. Helt plötsligt känns det rätt naturligt att träffas online för affärssamtal, intervjuer och fikamöten. Både företag och privatpersoner har behövt ställa om och bli mer digitala. Inom områden som försäljning, marknadsföring och styrning har många insett att de behöver ställa om till ett mer digitaliserat arbetssätt. Frågan blir då om förändringarna är här för att stanna?

 

På samhällsnivå syns förändringarna i nya regleringar tillika nya beteenden. Exempel på sådana förändringar är:

 • Minskat resande och ökat antal digitala möten
 • E-handel ökar i de flesta branscher och i andra mer
 • Minskat flöde av utrikesgods (pga stängda gränser och fabriker i andra länder)

 

I och med förändringarna så skapas också nya möjligheter

 • Möjlighet att ställa om till e-handel i en snabbare takt. (Den redan tidigare växande e-handeln får sig nu en rejäl skjuts).
 • Möjlighet att ställa om till nationella producenter för att säkra godsflödena genom att bli mindre beroende av producenter i andra länder. (I förlängningen en ökad efterfråga på lager inom Sveriges gränser).

 

På Göthes Industribeslag arbetar vi kontinuerligt med att hantera de affärsmässiga konsekvenserna av Covid-19, ta fram scenarios och noga följa hur verksamheten påverkas.

Vi har nu en tid framför oss som innebär stora påfrestningar på individer och företag. Samtidigt innebär förändringar alltid nya möjligheter. Som sällan tidigare gäller det att ha koll på realtidsdata. Igår är försent, allt sker här och nu.

Ta hand om varandra!

 

Med vänliga hälsningar

Patrik Östlund

Krav på fönster och fönsterdörrar enligt SSF 200 och SS 3620

Det kan vara på sin plats med lite förtydliganden gällande låsning av fönster och fönsterdörrar då det är många standarder, normer och klasser att hålla reda på.

I normen SSF 200 Inbrottsskydd – Byggnader och lokaler anges kraven för fönster och fönsterdörrar i de olika skyddsklasserna enligt följande:

Öppningsbara fönster

Skyddsklass 1 – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat.

Skyddsklass 2 – fönstret ska vara låst med certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, eller ha inkrypningsskydd.

Skyddsklass 3 – fönstret ska vara skyddat med inkrypningsskydd och vara försedd med certifierat fönsterlås.

Andra ljusinsläpp som till exempel ljuskupoler, lanterniner och liknande jämställs som fönster.

I skyddsklass 1 är det inga krav på lås men i skyddsklass 2 & 3 ska det vara ett certifierat lås enligt SS 3620 klass A, B eller klass C.

På SIS hemsida står det om SS 3620:

Denna standard specificerar krav och provningsmetoder för låsbara kompletteringsbeslag inklusive låsbara spanjoletthandtag för fönster och fönsterdörrar.

Standarden omfattar även klassindelning och anvisningar för märkning. Standarden är avsedd för låsbara kompletteringsbeslag i första hand för montering i fönster och fönsterdörrar med en normal springbredd mellan karm och båge. Låsbara kompletteringsbeslag enligt denna standard är avsedda för låsning av fönster och fönsterdörrar i stängt läge.

Standarden är även avsedd för låsbara spanjoletthandtag där det låsbara kompletteringsbeslaget endast kan manövreras från insidan av fönstret eller fönsterdörren.

ANM: För låsbara kompletteringsbeslag och låsbara spanjoletthandtag som kan manövreras från utsidan, gäller istället kraven för Klass 3 enligt SSF 3522.

Standarden SS 3620 har 3 klasser där:

Klass A avser Låsbart kompletteringsbeslag primärt avsett för fönster

Klass B avser Låsbart kompletteringsbeslag primärt avsett för fönsterdörr

Klass C avser Låsbart kompletteringsbeslag med förhöjt krav avsett för fönster eller fönsterdörr som manövreras från in- och utsida.

Klass A är alltså första val när det gäller fönster och Klass B används för fönsterdörr i Skyddsklass 1-3 där låset enbart kan manövreras från insidan.

Källhänvisning: Text från Stöldskyddsföreningen

Skyddsprofil BA28+ ersätter skyddsprofil BA28.

BA28+ används på dörrar med DR Hahn gångjärn.

BA28+ är avsedd att fylla gapet mellan karm och dörrblad på gångjärnsidan. Produkten lämnar ett gap på 4 mm (EU16005 kräver max 8 mm).

BA28+ är steglös justerbar från centrumgångjärn 20–60 mm.

 

Utmärkande egenskaper är:

 • Färre delar
 • Lättare att montera
 • Dold fastsättning

Källhänvisning: Text och bild från Athmer


Dr Hahn kommer under 2020 att succesivt byta ut gångjärnen mot den nya förbättrade serie 4AT

Förbättringarna gäller:

 • Horisontaljustering
 • Justering av listtrycket
 • Fäste av plasttäckkåporna

Utseendemässigt är nya serie 4AT identiskt med dagens serie 4 gångjärn. Samma infästningsalternativ gäller för serie 4AT.

Läs mer>> (Produktblad från Dr. Hahn)

Källhänvisning: Text och bild från Dr Hahn


EKU Porta Black Edition

Version av EKU Porta i svart design för trä- och glaslösningar.

Produkten har utmärkande egenskaper som

 • Minimal installationshöjd
 • Anpassade aluminium paneler
 • Teknologi integrerat osynligt i skenan

Läs mer>>

Källhänvisning: Text och bild från Hawa Sliding Solutions


Ny modell av Powermatic för dörrar med Tectusgångjärn

Samuel Heath, som är tillverkare av dolda dörrrstängare Powermatic erbjuder nu ett komplett dolt dörrstängningssystem tillsammans med gångjärnstillverkaren SIMONSWERK och deras TECTUS serie.

Läs mer >>

Källhänvisning: Text och bild från Samuel Heath


Kallt huvud, varmt hjärta, RENA HÄNDER

Kallt huvud, varmt hjärta, rena händer. Tre humanistiska budord att hålla fast vid i dessa virustider. Samtidigt finns det många sätt att bekämpa viruset och ett sådant sätt är bacilfria handtag. 

Handtagen har en antibakteriell ytbehandling som bryter ned smittbärande bakterier. Tre företag som idag marknadsför dessa hantag är Assa Abloy, Habo och HOPPE.

Addion från Assa Abloy

Addion är en helt unik metallisk antibakteriell ytbehandling som kombinerar Assa Abloys nickelsäkerhet (Prion) med en effektiv nedbrytning av smittbärande bakterier och mikroorganismer med hög slitstyrka. Addion lämpar sig därför mycket väl i miljöer där bakterier lätt sprids, t. ex. sjukvård, skola och barnomsorg.

Läs mer här>>

Clean från Habo

Habo Clean förenar tre värdefulla egenskaper. De är tillverkade i blyfri mässing, är nickelfria och har en ytbehandling som motverkar bakterietillväxt. 

Läs mer här>>

SecuSan från HOPPE

SecuSan är en speciell yta som genast och varaktigt förhindrar mikrobiell påväxt. Den är helt underhållsfri och konstruerad för användning under lång tid.

Läs mer här>>

Källhänvisnig: Text och bild från Assa Abloy, Habo och HOPPE


Nu kan STEP 110 eltryckeslås användas i brandcellsdelande dörrar i högst brandteknisk klass E/EI120

STEP 110 är utrustad med vår patentsökta Direct Drive TM funktion och modern kolvplacering. Mer information om produkten och dess tillbehör hittar du i länken nedan.

Källhänvisning: Text och bild från StepLock

OLDA dörrbeslagstips - Hur väljer jag rätt typ av manuell kantregel

Manuella kantreglar används för låsning av passivt dörrblad, ofta tillsammans med automatiska kantreglar, för att åstadkomma en kostnadseffektiv och flexibel låsning av pardörrar.

Alla manuella kantreglar från OLDA styrs med hävarmssystem för att dels garantera att vipparmen aldrig fastnar i utfällt läge, dels för att ge en bekväm gång under hela rörelsen från låst till öppen regel.

Beroende på vilken typ av dörr man använder kan den manuella kantregeln monteras antingen infälld eller utanpå dörrbladet. OLDA ger dessutom möjligheten att montera antingen en manuell eller automatisk kantregel i samma urtag. Detta ger flexibilitet både för dörrtillverkare, installatör och slutkund.

Bildtext från vänster till höger;”Manuell kantregel OLDA 30 HZ, höjd och djup på kantregeln, huvudmått för utanpåliggande och infällt montage samt den automatiska kantregeln OLDA 28 HZ med samma huvudmått.”

 

Den manuella kantregeln 33 HZM-32 har en Ø 12 mm regel placerad antingen 10, 20 eller 32 mm från stolpens baksida, se aktuell ritning och monteringsanvisning. De passar till pardörrar tillverkade av trä, stål- och aluminiumprofiler samt finns även i ett automatisk utförande, 43 HZ-32T, med samma montering.

Avslutningsvis finns det manuella kantreglar med regellängd 60 mm som fungerartillsammans med automatiska tätningströsklar med beteckningen 33 HZM-R32. De finns med olika regeldiametrar på 8, 10 eller 12 mm och den ”automatiska versionen” heter 33 HZA-R32F.

För att säkerställa att du väljer rätt kantregel, klicka på vår tekniska översikt somvisar lämpliga dörrmaterial, kantregelfunktioner, regelfakta inklusive justerbarhet, detaljerad information om stolpen och rekommenderat profildjup.

OLDA Innovation har sedan 1992 skaffat sig lång erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av kantreglar, dörrstopp och koordinatorer.

Vill du veta mera om kantreglar från RZ OLDA Innovation AB? Kontakta Göthes Industribeslag på 010 – 483 40 25.

Källhänvisning: Text och bild från OLDA INNOVATION

Livions intelligenta access kodlås

Med Livions intelligenta kodlås har du som administratör kontroll på vem och när någon använder en viss dörr. Du kan från distans dela och administrera obegränsat antal tidsbestämda eller permanenta koder. Ifall dörren har en sensor monterad som känner av dörrens status så kan man även få larm utskickat ifall någon har lämnat dörren öppen.

Administration
Med hjälp av det webbaserade programmet kan du enkelt logga in som administratör och ändra eller skicka ut nya koder från distans. Ingen specifik app behövs utan man loggar in via en webbläsare. Tillgången till byggnaderna eller rummen går även att anpassa så att koden endast fungerar vissa dagar och tider och självklart finns även en fjärr öppningsknapp i programmet. Man kan även integrera kodlåset via API till andra program.

Plug and play
Kodlåsen innehåller färdigt en mobil anslutning och är färdig att användas efter installationen.

För mer information om Livion eller andra kodlås kontakta Göthes Säkerhet på 010 483 40 60

Källhänvisning: Text och bild från LIVION

TEGERA® 106

Läderhandske, halvfodrad, 1,0-1,1 mm nötnarv, bomull, jersey, Cat. II.

 • Funktioner: Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme
 • Motverkar risk för: Nötningsskador, blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts
 • Användningsmiljöer: Smutsiga miljöer, krävande miljöer
 • Användningsområden: Byggarbeten, anläggningsarbeten, markberedningsarbeten, metallarbeten, gruvarbeten, träindustriarbeten
 • Användarbranscher Mining, metal fabrication, transportation, building and construction
 • Typ av arbete: Tungt arbete

Läs mer>>

TEGERA® 124

Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, Cat. II.

 • Motverkar risk för: Blåsor, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts
 • Användningsmiljöer: Torra miljöer, smutsiga miljöer
 • Användningsområden: Finmonteringsarbeten, monteringsarbeten, maskinoperatör, snickeriarbeten, installationsarbeten, transportarbeten, maskinförararbeten, lagerarbeten, flygplatsarbeten, träindustriarbeten, underhållsarbeten, pappersindustriarbeten
 • Användarbranscher: Mining, pulp and paper, automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail
 • Typ av arbete: Lätt arbete

Läs mer>>

Hela Ejendals sortiment kan rådgöras och beställas via Göthes Teknik. För frågor eller beställning ring oss gärna på 010 - 483 40 80

Källhänvisning: Text och bild från Ejendals

Vi på MAGI

Vi på MAGI (Materialadministration Göthes Industribeslag) i Falun, vill informera om att vi vill försäkra oss om att vårt arbete med att plocka, packa, emballera och leveransen i sin helhet av ert gods alltid skall motsvara era förväntningar, helst överträffa så klart! Så för att göra vårt arbete och insats mer personlig, kommer vi därmed att bifoga följande "LEVERANSBREV" i alla våra leveranser till er fortsättningsvis.

Vidare så investerar vi nu i ytterligare två lagerhissar från Weland Solutions till sommaren 2020, detta efter att vi sett de positiva effekterna våra första två lagerhissar inbringat i vårt material & leveransflöde!

Allt för och säkerställa att våra leveranser ska leva upp till era förväntningar! Med andra ord så kommer vi utöver oss 7 st humana medarbetare vid MAGI Falun, efter sommaren 2020 även att ha totalt 4 st automatiserade medarbetare dvs. lagerhissarna till er tjänst!

Om det är något ni inte är nöjd med eller har frågor om, så tveka inte att kontakta mig via nedan uppgifter, alternativt skicka ett mail till leveranser@gothes.se.

P.S. Kom ihåg att, DIN LEVERANS ÄR ALLTID VÅR PRIORITET!

Bästa hälsningar,

Josef Strandin, Logistikansvarig
Tel. 010-483 40 26
Mail. josef.strandin@gothes.se


Information från Göthes Industribeslag med anledning av rådande Coronavirus situation

Med anledning av rådande Covid-19 situation så vill vi från Göthes Industribeslag AB ge en aktuell statusrapport och informera att vi fortfarande har en pålitlig och stabil leveranssituation.

 • Vi fortsätter att arbeta med våra inköpsplaner m.h.t. aktuell Covid -19 situation samt noggrant bevakar och följer upp våra beställningar.

 • Vårt Lager & Materialcentrum i Falun tar emot, packar och levererar ut era beställningar precis som vanligt.

 • Vi har vidtagit åtgärder för att begränsa eventuell smittspridning och bibehålla servicenivån.

 • Vi arbetar numera i två skift vid vårt MA centrum för att minimerar risken för en totalsmitta av våra logistiktekniker.

 • Eftersom läget hela tiden förändras återkommer vi med fortlöpande information ifall någonting kring detta skulle förändras.

 • Våra logistikpartners – DHL, Postnord, Schenker & UPS rapporterar löpande till oss om sin aktuella leverans situation beträffande våra affärsrelationer med respektive bolag.

 • För medarbetarna vid kontoret i Falun, har 50 % av styrkan hemmakontor från och med torsdagen den 19/3.

 • Vi följer riktlinjerna från våra myndigheter för att säkerställa vår bemanning och våra medarbetares hälsa.

  Välkomna till oss med era frågor och beställningar, så ska vi som alltid göra vårt bästa för att ge er bästa möjliga service!

 

Med vänliga hälsningar
Göthes Industribeslag AB


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutubepinterest

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.