Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

Den 16 juni bjuder AllAgeHub in till en digital visning av WebbExpo – en digital utställning av välfärdsteknik. Under den här stunden får du möjlighet att se hur sidan fungerar, varför vi har tagit fram den och hur du kan bidra till att utveckla WebbExpo. 

 
Webbinarium om att använda investeringsbudget som verktyg för digitalisering.

Torsdagen 28 maj genomförde AllAgeHub sitt första seminarium i digital form! Arrangemanget var ett gemensamt arbete med Johan Magnusson, docent verksam vid Göteborgs universitet och handlade om hur man kan använda investeringsbudgeten som verktyg för digitalisering.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärbild från Vinnovas hemsida

Vinnova söker dig som har idéer om hur sakernas internet (Internet of Things, IoT) kan användas i offentlig sektor för att uppnå en hög livskvalitet för människor i Sverige. Syftet är att öka offentlig sektors förutsättningar och förmåga att använda IoT.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild från Regeringskansliets hemsida

PTS får uppdrag som ska minska äldres isolering 

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta för äldre att använda sig av olika digitala kommunikationsverktyg och tjänster. Detta riktar sig särskilt till äldreboenden och äldre som befinner sig isolerade.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild Ehälsa 2025

SKR bjuder in till webbseminarium idag den 1 juni klockan 13:30 – 14:30 om hur digitalisering och e-hälsa kan vara verktyg för omställningen till Nära vård. Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR, och Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKR, samtalar om högaktuella frågor tillsammans med intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i kommuner och regioner. 

Ingen anmälan krävs.

Klicka här för att läsa mer.

 

AI för ledare i offentlig sektor är en kraftsamling där SKR, AI Innovation of Sweden och Governo tillsammans arbetar för att höja kompetensen om AI i offentlig sektor. Utbildningen kommer att lanseras i början av juni.

Klicka här för att läsa mer och för att anmäla intresse.

 

SKR bildar nätverk för AI inom kommuner och regioner. Nätverket för AI vill vara en mötesplats för lärande och utforskande. Det finns en stor potential för olika AI-tillämpningar inom flera områden i offentlig sektor. Det pågår flera intressanta projekt och piloter. Men det behöver göras mer.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild från Offentliga rummets hemsida

Offentliga Rummet ställer om från en konferens till en plattform. Det blir en digital mötesplats där vi delar erfarenheter och idéer som driver digital utveckling framåt.

Offentliga Rummet 2.0 är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering, exempelvis som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare, verksamhetsarkitekt, jurist, it-ansvarig, politiker eller verksamhetschef inom olika områden.

Klicka här för att läsa mer.

 

Den nionde juni arrangerar SKR en inspirationsdag om digitalisering av socialtjänsten. Vad gör de nationella aktörerna och vad kan kommunerna själva göra? Hur samverkar kommuner och leverantörer idag för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter?

Klicka här för att läsa mer.

 

Den 11 november bjuder Länsstyrelsen Västra Götaland in till en förmiddag med fokus på tillgänglighetskrav i upphandling. Under dagen deltar Upphandlingsmyndigheten som beskriver vilka lagkrav som gäller för kommuner och regioner, ger konkreta tips och informerar om verktyg och metoder.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärbild från Högskolan Väst

E-handel för äldre infördes i hemtjänsten i Trollhättans Stad i februari. Något som kan ha varit till fördel i att minska smittspridningen av Coronaviruset i Trollhättan.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild Lerums stads hemsida

Terapikatten är utvecklad för att ge glädje och trygghet till äldre med demens. I förra veckan flyttade sju av dem in på Nya Lundbygården i Gråbo.

Klicka här för att läsa mer.

 

Hur kan en mångfald av människor och perspektiv tillvaratas i utvecklingen av framtidens varor, tjänster och verksamheter? Det berättar en ny praktisk guide för inkluderande innovation som projektet Intersective Innovation och innovationsforskaren Malin Lindberg tillsammans tagit fram. Guiden ger konkreta verktyg och metoder för hur företag och verksamheter kan utveckla sina affärer med hjälp av andra företag och kompetenser.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild från MFDs hemsida

I den här utbildningen vill MFD (Myndigheten för delaktighet) öka kunskapen om målet för den svenska funktionshinderspolitiken och vad de utpekade arbetssätten för att nå målet innebär. Utbildningen är uppdelad i två delar, en grundläggande del och en om de fyra arbetssätten..

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild Campus Mölndals hemsida

Campus Mölndal erbjuder nu en tvåårig YH-utbildning till aktiveringspedagog med inriktning äldre/habilitering. Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om rehabilitering och om den äldre människans livsvillkor. Du utvecklar kompetens inom aktivering, kommunikation, träning och stimulans ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild från webbsidan Digital Vård & Omsorg

Om äldre får skräddarsytt stöd för att kunna använda och anpassa olika digitala tjänster förbättras deras möjligheter till social delaktighet och att kunna bo kvar hemma. Det visas i en ny avhandling från Umeå universitet. 

Klicka här för att läsa mer.

 

Hjärnkolls utbildade samtalsledare för Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer har utbildats för att hålla i gruppsamtal över telefon (eller digitalt) med äldre som känner sig oroliga och ensamma. Varje grupp hörs en gång i veckan i fyra veckor, varje samtal är en timma till högst en och en halv timma. 

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild från Högskolan Väst

har som målsättning att ge konkreta tips till äldre på vad de kan göra för att hålla kontakten med nära och kära. På www.hv.se/umgas kan man hitta en samling tips för hur man kan kommunicera och vilka andra saker man kan göra med hjälp av digitala verktyg.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild från webbsidan Digital Vård & Omsorg

Digital Vård & Omsorg är en kompass för vård, omsorg och socialtjänst när förändringen och omställning från analog och fysisk  till digital behövs på grund av Corona. Här kan man direkt hitta länkar till samverkansaktörernas specifika material som samlats och skapas för att möta den nya utmaningen. Här publiceras sammanställningar och erfarenheter, forskning och relevant kunskap. 

Klicka här för att läsa mer.

 
Bild på rapportens framsida - beskuren

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har presenterat en rapport med perspektiv och lärdomar från framtagandet av Göteborg Stads innovationsprogram 2018-2023. I rapporten beskrivs och analyseras Göteborg Stads arbete med att utveckla ett kommungemensamt innovationsprogram.

Klicka här för att läsa mer.

 
Skärmbild från MFDs hemsida

Med verktyget Fokus delaktighet kan myndigheter, kommuner och regioner svara på frågor för att få stöd i arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Klicka här för att läsa mer.

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.

Pensionärsorganisationerna 
PRO och SPF Seniorerna

Sahlgrenska Science Park

Business region Göteborg

Västra Götalandsregionen, 
Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART. 


Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden