Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Vi önskar er alla en skön sommar!

Sommaren är här med skön avkoppling för de flesta av oss. Omständigheterna gör att vi alla behöver vara mer försiktiga och semestern blir "hemester" för många. Det är ändå viktigt med återhämtning och ladda batterierna.

Hur framtiden ser ut vet ingen, men vi har en plan för hösten med både digitala och fysiska aktiviteter och möten inplanerade. Det kommer att handla om det operativa, taktiska och strategiska underhållsarbetet med kopplingar till produktionen genom driftsäkerheten.

Vi fortsätter arbetet med att samla våra medlemmar för att utbyta erfarenheter och överföra kunskap i syfte att kunna påverka det framtida underhållet. De senaste signalerna visar på en mer optimistisk bild av läget och vi hoppas därför att kunna skapa fysiska mötesplatser efter semestern. 

Ha en skön sommar tills dess!


Programmet för Underhållsdagarna 2020 är nu helt färdigställt och kommer att erbjuda ett spännande startfält med föredragshållare från olika branscher som talar om en rad olika ämnen.

Här kommer bland annat Henning Ekström, företagspecialist inom underhåll, från BillerudKorsnäs presentera arbetssättet för ett koncerngemensamt förebyggande underhåll. Målet är att ta fram en arbetsmodell som stödjer koncernens strävan att uppnå ett underhåll i världsklass som främst kännetecknas av hög driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

Thomas Svärd från Stockholm Exergi berättar om hur personalen ska kunna agera rätt och arbeta på ett säkert sätt samt se till att de arbetssätt och metoder som finns verkligen används i praktiken. Här ges exempel på hur man genomför riskanalyser, hanterar system för riskhantering med mera.

Vi kommer även få höra mer om bland annat underhållets betydelse för framtidens produktion, vikten av beställarkompetens, hur underhållet kan kvalitetssäkras samt AI och machine learning för prediktivt underhåll.

Vi bjuder naturligtvis på lunch, fika och en gemensam middag där det finns mycket goda möjligheter att nätverka med kollegorna i branschen.

Så boka in den 18–19 november på Skogshem & Wijk, då det är dags för årets event för underhållsbranschen!

Underhållsdagarna arrangeras i samarbete med tidningen U&D.

Läs mer på www.underhallsdagarna.se.

Thomas Svärd, underhållschef på Stockholm Exergi är en av talarna på Underhållsdagarna i november.

Ditt föredrag ska handla om Säkert underhåll i praktiken. Vad har fått dig att brinna så för detta ämne?

- Jag brinner för att omsätta teori till praktik - att få ett säkert arbetssätt är grunden i allt underhållsarbete.

Min erfarenhet är att en tydlig och bra riskberedning medför många positiva effekter för övrigt beredningsarbete.

I kombination med en uppföljning och uppmuntran kan man ändra kulturen till att ”tänka efter före”. Säkerhet behöver och får ta tid.

Vilket budskap vill du att åhörarna ska ta till sig efter ditt föredrag?

- Att skapa tydliga rutiner som används i praktiken för att öka säkerheten och involvera personalen i detta arbete.

Följ upp och visa delaktighet som chef och uppmuntra positiva beteenden. Det krävs en uthållighet i allt detta för att nå önskat resultat.

Text: Anna Broberg, Tidningen U&D


Webbkonferenser inom underhåll

De webbkonferenser som vi genomfört under våren har varit uppskattade och tekniken fungerade. Arbetet med att lyfta området underhåll och driftsäkerhet och tar aldrig slut och därför har vi laddat med nya spännande ämnen under hösten.

Här är de fem första inplanerade webbkonferenserna under hösten:

 • 7 september - Skadeutredning genom kemisk analys och materialanalys
  Skadeutredningar genom att t.ex. identifiera föroreningar, ger en ökad kunskap om grundorsaken till skadan. Vanliga frågor som ställs är; vad innehåller denna vätska, vad är detta för ämne och varifrån i vår process kommer det? Här ges en beskrivning hur arbetet sker i praktiken.
  Värdar: Birgitta Engström och Pierre Svensk, Element Material Technology
 • 14 september - Ytskyddande underhåll
  Ytskydd är en viktig del i det förebyggande underhållet. Svensk industri kan spara mångmiljonbelopp genom inspektion, tillståndsbedömning och ytskydd av utrustningar och konstruktioner i betong och metall.
  Värd: Tommy Thörn, Ytskyddsakademien
 • 21 september - Validering och certifiering av underhållspersonal
  En snabb inblick i framtidens kompetensförsörjning. Vi presenterar vad som händer inom föreningen gällande validering och certifiering av underhållspersonal.
  Torsten Ekström, Svenskt Underhåll
 • 28 september - Ett nytt perspektiv på underhållets systembehov
  Genom ett bättre systemstöd kan ledtiderna för underhållet optimeras och därigenom ökar tillgängligheten i anläggningen samtidigt som underhållskostnaderna minskar.
  Värd: Östen Westman, Novacura
 • 5 oktober - Underhåll skapar värde!
  Hur underhållet ger en gynnsam påverkan på företagets lönsamhet. Lägg om fokus från att se underhåll som en kostnad till att det skapar värde!
  Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

Webbkonferenserna genomförs varje helgfri måndag, mellan kl. 12.30 - 13.00, med efterföljande frågestund. De är kostnadsfria för våra medlemmar. Övriga kontaktar oss via mail; info@svuh.se.

Läs mer och anmäl dig via denna länk.


EFNMS enkät om nyckeltal

Vi påminner om enkäten om nyckeltal för underhåll där EFNMS Maintenance Assessment Committee, EMAC, undersöker hur det står till med nyckeltalen inom europeisk industri.

Undersökningen ger en bild av statusen med avseende på viktiga nyckeltal via en europeisk benchmarking. Undersökningen har som huvudmål att identifiera bästa praxis och olika nyckeltal (KPI) relaterade till underhållsfunktionen.

Undersökningen vänder sig i första hand till processindustrin som kemisk industri, energiproduktion, olja och gas och farmaceutiska företag samt papper och massa, men andra företag är självklart välkomna att svara på enkäten.

De företag som deltar i undersökningen får ta del av hela resultatet. Detta kommer även att presenteras vid en workshop på EuroMaintenancei Rotterdam i början av 2021 och därefter sändas ut till deltagarna.

Enkäten, som tar ca 15 - 20 minuter att besvara, är öppen fram till den 30/9 och nås via denna länk eller genom att använda följande QR-kod:

Har ni några frågor kring undersökningen så kontakta oss via mail; info@svuh.se, Lars Jansson, tel. 070-646 62 73, lars.jansson@okg.uniper.energy eller Christer Olsson, tel. 070-394 03 51, christer@colmaint.se.

Observera! EFNMS garanterar att all konfidentiell information som tillhandahålls av den som svarar på enkäten endast kommer att användas som underlag för analys. I det resultatet som publiceras kommer det inte att gå att särskilja enskilda företag.


Vi välkomnar vår nya medlem


Med anledning av det osäkra läget kring Covid-19 kan vissa aktiviteter komma att ersättas med webbkonferenser. Läs mer på vår hemsida www.svuh.se eller våra sociala kanaler för uppdaterad information. 

10 september: Visualisera dina underhållsprocesser
En workshop om vikten av att skapa tydliga underhållsprocesser. Fokus kommer att ligga på visualisering av underhållet. Läs mer och anmäl dig här...

16 september: Tribologi
En konferens om hur tribologi nyttjas för att öka livslängden hos utrustningar. Vid detta tillfälle får vi ta del av expertis inom området.

17 september: Reservdelsstrategi
En konferens om strategin kring reservdelar som gör att driftstoppen undviks helt eller blir så korta som möjlighet.

Tentamen för underhållsledare

1 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 17 september!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

2 oktober, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 17 september!

Läs mer om tentamen här!

7 oktober: Fokusdag för EFNMS certifierade
En fokusdag för de tekniker och ledare inom underhåll som är certifierade enligt de krav som EFNMS har sammanställt.

8 oktober: Underhållsforum
En regional konferens kring aktuella ämnen inom underhåll. Här finns det även möjlighet att träffa leverantörer och ta del av nyheter.

18-19 november: Underhållsdagarna 2020
Traditionsenligt bjuds det på ett smörgåsbord med många intressanta föredrag inom olika underhållsområden. Läs mer och anmäl er här...

10 december: Medlemsmöte
Vi avslutar året med ett möte hos någon av våra medlemmar för att diskutera kring olika områden inom underhåll och driftsäkerhet.


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Arbeta säkert i sommar!

För många av oss är sommaren förknippad med ledighet, sol och bad, men för många som arbetar med underhåll är det högsäsong.

Det är nu under sommaren som många företag passar på att lägga in sina underhållsstopp och det är ofta en omfattande process med många inblandade.

En väl genomförd beredning och schemaläggning är då en grundläggande förutsättning för att allt ska klaffa och alla åtgärder ska hinna bli klara i tid.

Kommunikationen mellan olika grupperingar är viktigt för att kunna arbeta säkert och undvika missförstånd. Handlingsplanen eller aktivitetslistan blir då ett viktigt verktyg med avseende på det som ska utföras, men i vissa fall även det som inte ska det.

Arbetsmiljöplanen är en naturlig del i arbetet, men blir ännu viktigare när många nya blir inblandade såsom externa entreprenörer. Då är det bra att de har någon form av intyg på att de har en grundläggande kunskap om vad som gäller.

Systematisk ordning och reda, vanligen kallat 5S, är ett bra verktyg som gör att arbetet kan ske på ett mer effektivt och säkert sätt. Risken för olyckor minskar och arbetsmiljön blir bättre.

Extra viktigt att tänka på denna sommar är ju det virus som har spridit sig över världen och skapar stor oreda. Det är klart hur det sprider sig, men inte vilka faktorer som påverkar spridningen.

En uppmaning till alla är därför att hålla distansen så gott det går, speciellt ni som vanligtvis arbetar nära varandra vid t.ex. ett underhållsstopp. Följ gällande myndighetskrav, handlingsplaner och de råd som ges.

Och framför allt - Tvätta händerna!

Ha en bra sommar, och var rädda om er vad ni än gör och var ni än befinner er!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy