SENASTE NYTT OM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Har du problem med visningen? Se e-nytt i online i din webbläsare →

2020-05-25

Läs årets produktbroschyr >>

Beställ Programväljaren innan midsommar!

Vill du ha Programväljaren och de andra produkterna vid utgivning vecka 34? Glöm inte beställa innan midsommar.

Beställ i webbutiken eller mejla din beställning till order@tremedia.se.

Läs mer om Programväljaren >>

PS. För dig som bor i en region med en lokal Programväljare; Boråsregionen, Katrineholm, Linköping eller Fyrkanten sker leverans andra veckor.

 

Följ oss gärna på Facebook
och besök vår hemsida med webbshop!

FacebookHome Page
 

Årets studentfiranden i landet

Hur årets studenter får springa ut och fira att gymnasietiden är slut ser annorlunda ut i olika delar av landet. I Stockholm och Göteborg är utspringen inställda. Men i Lund, Luleå och Avesta finns mer kreativa alternativ, där man försökt jobba sig runt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 
Läs mer och se inslag på svt.se →
 
 

Programstrukturer – många förändringar i år

I år kommer Programstrukturer att vara ett ännu viktigare redskap för dig som studie- och yrkesvägledare än tidigare. Det har bland annat hänt en hel del när det gäller informationen om programmens olika yrkesutgångar som kan vara viktiga för dig att veta.

Informationen går att finna på Skolverkets hemsida men i Programstrukturer får du en bearbetad information som presenterar varje program på en eller två sidor i tabellform, att jämföra om du skriver ut från Skolverkets hemsida där varje program kräver flera sidor som gör det svårare att överblicka och hitta rätt.

Varje program presenteras i tabellform med uppgifter om:

  • Gymnasiegemensamma ämnen
  • Programgemensamma ämnen
  • Inriktningar
  • Programfördjupningar
  • Exempel på yrkesutgångar
 
Läs mer och beställ Programstrukurer →
 
 

120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola

För många elever har coronapandemin gjort det svårare att nå skolans kunskapskrav. Nu föreslår regeringen att 120 miljoner kronor öronmärks till lovskola för att ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 
Läs mer på regeringen.se →
 
 

Många ungdomar bland de nya arbetslösa

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen.

Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Den gångna veckan skrev 11 057 personer in sig som arbetssökande, vilket är 2 534 färre än veckan före. Totalt är 431 007 personer inskrivna arbetslösa vilket motsvarar 8,4 procents arbetslöshet. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent, en ökning från 9,3 procent vecka 10 när krisen började. Totalt är 58 321 ungdomar inskrivna som arbetslösa, 18 000 fler än samma vecka förra året.

– De branscher som drabbats har många ingångsjobb där ungdomar arbetar, exempelvis hotell- och restaurangverksamhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 
Läs mer på arbetsformedingen se →
 
 
https://tremedia.se/wp-content/uploads/2020/04/NB_2020_uppdaterad-200429.pdf
 

Stor satsning på distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning

Regeringen satsar 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer öppen nätbaserad utbildning för att möta coronavirusets konsekvenser för arbetsmarknaden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 
Läs mer på regeringen.se →
 
 

Affischen om gymnasieskolan

Affischen "Gymnasieskolan" (70x100 cm) består av en uppställning med samtliga program och inriktningar.

För varje program finns en kolumn med förljande rubriker:
– Inriktningar
– Programgemensamma kurser
– Du lär dig…
– Efter gymnasieskolan

I år kommer affischen att vara uppdaterad med alla nya uppgifter när det gäller inriktningar, kurser och yrkesutgångar.

Det finns även en ruta längst ner som ger information om behörighet till gymnasieskolan, både för yrkesprogram och högskoleförberedande program.

 
Läs mer och beställ →
 
 

Intervju med David Spak - "Årets vägledare"

David Spak har fått utmärkelsen Vägledarpriset 2019 som delades ut av oss på Tremedia. 

– Jag vill stärka och utveckla vägledningen, jag vill öka kompetensen och kunskapen om vägledningen, och det gäller alla led, från de vårdnadshavare vi har att göra med till gemene man och politiker på alla nivåer, säger David Spak i en intervju med Skolvärlden.

 
Läs intervjun på skolvarlden.se →
 
 

Arbetsplatsförlagt lärande under coronapandemin

I vissa branscher kan arbetsplatsförlagt lärande, apl, genomföras som vanligt trots coronapandemin. Men om arbetsplatsen är stängd krävs flexibilitet. Det går att skjuta fram apl i tiden eller genomföra det på annat sätt.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden. Nu föreslår regeringen en satsning om 30 miljoner kronor på korta kurser som kan ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 
Läs mer på regeringen.se →
 
 

10.000 utbildningsplatser till vård och omsorg

Regeringen och samarbetspartierna föreslår 10.000 nya utbildningsplatser till vård och omsorg. Målet är att fler ska få bättre anställningsvillkor.

– Det är en väg in till fler fasta anställningar i den här sektorn, säger Emil Källström (C)

 
Läs mer på dn.se →
 
 

En viss ökning av frånvaro i grundskolan

Frånvaron bland elever i grundskolan i slutet av april verkar nationellt sett inte ha ökat i någon större utsträckning som följd av coronapandemin. När det gäller gymnasieskolan minskade istället frånvaron något. Det visar den uppföljning som Skolverket genomfört.

– Vår uppföljning visar att elever i grundskolan under den nu undersökta perioden har en något större frånvaro jämfört med året innan. Det rör sig dock inte om någon dramatisk ökning på nationell nivå – om det är tre–fyra elever per klass frånvarande i vanliga fall var det ytterligare en eller två elever frånvarande denna vecka. Men variationen är stor mellan olika skolor, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

Färre män läser vidare efter gymnasieskolan

Andelen män med examen från högskoleförberedande program som börjar studera inom det första året efter gymnasieskolan har sjunkit något. Bland examinerade 2017/18 är andelen män i nivå med kvinnorna (35 procent hos männen och 34 procent hos kvinnorna).

 
Läs mer på scb.se →
 
 

Regeringen satsar på unga utan sysselsättning

Coronakrisen innebär förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden och för unga utan sysselsättning. Regeringen gör nu satsningar för att fler som i närtid söker sig till universitet och högskolor ska kunna påbörja studier. Myndigheter får i uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Därutöver sker en satsning på sommarjobb för att säkra ungdomars inträde på arbetsmarknaden, och de som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

 
Läs mer på regeringen.se →
 
 

Kostnadsfritt – Arbetsmaterial iGlappet

Intresset för publikationen iGlappet har varit stort! Tack för all repons!
På förfrågan från våra kunder kan du nu ladda ner kapitlet med arbetsmaterial kostnadfritt som pdf-fil (7 sidor).

 
Ladda ner arbetsmaterialet som pdf-fil (7 sidor) →
 
 
Läs mer och beställ boken iGlappet →
 
 
 

Aktuella digitala produkter

Presentation Programväljaren
Presentation Programväljaren hjälper dig att på ett enkelt och överskådligt sätt presentera det som är viktigt att veta om gymnasieskolan. Den är tänkt att användas vid klassgenomgångar, föräldramöten och liknande sammanhang. Presentationen innehåller fotografier från alla gymnasieprogram och inriktningar och här finns även många foton från arbetsplatser. Fotona visar på elever och personal som gör saker som på ett bra sätt representerar respektive gymnasieprogram.

Planera ditt gymnasieval
Planera ditt gymnasieval är en PowerPoint-serie som presenterar gymnasieskolan på ett sätt som passar elever i åk 7 och 8.

PowerPoint om gymnasiesärskolan
Presentationen om Gymnasiesärskolan är gjord i PowerPoint. Den är tänkt att användas som underlag för genomgångar med elever och föräldrar, enskilt eller i grupp. Presentationen innehåller 39 bilder men tanken är att du själv ska kunna anpassa din presentation utifrån dina elever och deras föräldrar.

Digitala Jobbkort
Detta är en digitalisering av vår kortlek Jobbkort och innehåller 110 bilder/fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. Tillsammans med bilderna levereras en handledning på hur du kan använda filerna och samtliga bilder är numrerade för att underlätta distansarbete.

FILMEN – Choice & Brainy möter framtiden
Det nya konceptet innehåller film, PowerPoint-bilder med elevuppdrag och en digital pedagoghandledning med teorianknytning till varje kapitel. Nu halva priset!

Att söka till högskolan: PowerPoint
Presentationen vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

Här finns information för både utbildningar som startar innan 1 juni 2022  och utbildningar som startar efter juni 2022.

Eftergymnasiala studievägar: PowerPoint
"Eftergymnasiala studievägar" är en PowerPoint-serie för dig som ska presentera alla de möjligheter till studier som finns efter gymnasieskolan. Serien vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan och komvux eller inom andra områden där du ansvarar för studieinformation till unga vuxna.

 
Tremedias samliga produkter →
 
 

Affischer från Tremedia

 

Följ oss gärna på Facebook
och besök vår hemsida med webbshop!

FacebookHome Page

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här →

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2020