Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

| Nr 5 juni 2020 |

Hej!

Det är en annorlunda tid vi lever i just nu och vi ställs inför situationer som vi inte varit med om tidigare. När det gäller vårt samarbete kring Barns integritet har vi våra möten och avstämningar digitalt via Teams. Det ni berättar om när vi träffas på arbetsgruppsmöten, olika arbetssätt ni testar och utvecklar kopplat till barns rätt till kroppslig och personlig integritet är oerhört inspirerande att få ta del av. Arbetet med integritet fortgår ute på förskolorna. Längre fram i höst kommer goda exempel från er presenteras på den K-dag vi har tillsammans 9 november. Tillsvidare ses vi på teamsmöten, hörs via mail eller telefon. Här gärna av er till mig om ni har frågor, tankar, reflektioner och idéer!  

Med vänliga hälsningar Jessica Svensson
Projektledare Hälsokällan 


Idébanken

För att sprida de goda exempel som skapas i arbetet med barns integritet har vi börjat bygga en idébank. Banken ligger som en undersida till webbsidan uddevalla.se/barnsintegritet  Redan nu kan du ta del av några goda exempel i banken. På K-dagen den 9 november kommer de goda exemplen att vara i fokus, så idébanken är också tänkt att vara en hjälp för dig att dokumentera arbetet.

Vill du lämna ett bidrag till idébanken? Du lämnar dina bidrag via formulär på Inblicken.

Digitala möten tar oss framåt

En oerhört viktig beståndsdel i att vårt arbete ska fortgå utan att tappa fart under dessa särskilda omständigheter är våra styrgrupps- och arbetsgruppsmöten. Det är då vi kan få input från varandra och kan börja bygga på nästa trappsteg i utvecklingsarbetet.

Hittills har vi genomfört två digitala  arbetsgrupps- respektive styrgruppsmöten och eftersom mötesformen är ny för oss alla är vi glada för att det har gått så bra. Har du som är medlem i arbetsgruppen idéer för hur vi kan göra våra digitala träffar ännu bättre, hör av dig till Jessica eller skriv en rad i vårt gemensamma Team.


Digitalitet och integritet

På senaste arbetsgruppsmötet höll skolutvecklare Annika Widell och Siren Linde en föreläsning och workshop som hette Barn och digitala verktyg. Den handlade om hur förskolan rustar barn för den digitala världen; hur vi arbetar främjande och förebyggande och med fokus på integritetsfrågorna redan i de yngsta åldrarna. 

Presentationen från föreläsningen samt anteckningar från diskussioner hittar du i vårt Team.


Riktlinjer blir handlingsplan

Styrgruppen för arbetet med barns integritet i förskolan har valt att ändra namnet på riktlinjerna som nu heter “Handlingsplan för arbetet med barns integritet Uddevalla kommunala förskolor, Team Väst och Team Öster/Söder.

Handlingsplanen kommer att utvärderas i slutet av året. Du hittar den i Teams, Barns integritet.  


Tillgång till normkreativa bilder

Det har inkommit tankar från personalen om att det är svårt att hitta bilder som utmanar normerna  Under våren kommer en illustratör att arbeta fram normkreativa bilder som är tänkta som hjälp i undervisningen. Det kommer både vara statiska bilder och klippfigurer. Det spännande arbetet är igång, vi återkommer med exempel på det färdiga resultatet efter sommaren. 


Gamla sagor får ny kostym

På Hogstorps skola är eleverna i full fart med att omarbeta sagor. Eleverna granskar och skriver om sagorna utifrån perspektiven jämställdhet, barns rätt till integritet och ett liv fritt från våld. Klasserna har sedan valt olika kreativa former för att berätta den omarbetade sagan. Några har gjort en teater, andra har med hjälp av iMovie gjort en film, medan andra dramatiserat med hjälp av dramapedagoger som kommit till skolan.

Hogstorps skola har fått bidrag från Kulturrådets Skapande skola för att genomföra aktiviteterna. Varje klass har gjort sin egen planering som de arbetar utifrån.  


VGRs affischer om barns våldsutsatthet

På grund av covid-19-pandemin tvingas många barn och vuxna vara hemma mer än vanligt. Det bidrar till en särskilt utsatt situation för många barn. Vuxna som finns runt omkring behöver därför ta ett större ansvar och uppmärksamma barnen. Med anledning av det har Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer tagit fram två affischer, en som vänder sig till barn och unga och en som vänder sig till vuxna. Affischerna finns på flera språk.

Affischer från VGR + Huskurage


Kalendarium

 18 augusti 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
22 september 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
19 oktober föreläsning: Vad gör porren med våra barn och unga
20 oktober 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
9 november kompetensutvecklingsdag
24 november spridningskonferens
27 november spridningskonferens
4 december spridningskonferens
8 december 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp


För mer information, se uddevalla.se/barnsintegritet

eller Hälsokällans webbplats

Kontakta gärna Jessica Svensson,
projektledare Hälsokällan

Du får detta nyhetsbrev eftersom du medverkar i utvecklingsarbetet kring barns integritet eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.