NSPH Nyhetsbrev Nr 5 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Nr 5 - torsdagen den 14 maj 2020


Nu börjar vår kunskapsresa inom rättspsykiatri

Under våren har vi på NSPH dragit igång ett nytt projekt som syftar till att skapa mer delaktighet och inflytande för dem som vårdas inom rättspsykiatrin. Rättspsykiatri väcker många känslor och många har starka åsikter om den. Vi vill bidra till ett mer nyanserat samtal, skriver Mårten Jansson i en krönika.

Vårt nya projekt blir också en kunskapsresa för oss själva. Vi som jobbar i patient-, brukar- och anhörigorganisationerna vet överlag för lite om hur rättspsykiatrin faktiskt fungerar. Och inte ens i våra egna föreningar är det helt självklart att man vågar berätta att man själv eller någon närstående varit dömd till vård.

Läs mer >>


PODDEN: om ADHD och vårdens bemötande

Möt Eric Donell, allkonstnären med många strängar på sin lyra. Han jobbar som föreläsare, moderator, sångare, skådespelare, regissör och manusförfattare. Idag är han även vice ordförande för Riksförbundet Attention och arbetar som sjuksköterska på BUP. Eric har själv både ADHD och Tourettes Syndrom och föreläst om detta i närmare 20 år. Samtalet fokuserar på upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård gentemot personer med ADHD, ett ämne som Eric fördjupade sig i under sin utbildning till sjuksköterska. Lyssna här>>


Den 13-14 maj fyllde Riksförbundet Attention 20 år! I samband med jubileumet gjorde de en liten film om hur allt startade och om det arbete de gjort under dessa 20 år. Se videon här >>


Vi välkomnar två nya medarbetare!

Välkommen Linnea Eriksson!

Vem är du?
-Jag vet aldrig vad jag ska svara på det men rent objektivt är jag en 33-årig norrbottning som bor i Stockholm sen flera år. Har: två katter, en megafon och ett piano, en stickning på 20 cm som jag påbörjade för fyra månader sen, och allmänt fler böcker och idéer än vad jag hinner och orkar med. 

Vad lockade dig med NSPH?
-Jag halkade in i brukarrörelsen på ett bananskal, via min förra anställning på Hjärnkolls projekt om migration och psykisk ohälsa. Jag har alltid varit intresserad av ämnet och har erfarenhet både för egen del och som anhörig, och ser att det finns en del förbättringsarbete att göra både inom psykiatrin och primärvården. Utifrån det är NSPH en naturlig plats att vara på.

Läs mer>>

Hallå där Magnus Andersson!

Vem är du?
-Det beror nog som för de flesta lite på sammanhanget. Som ny på jobbet försöker jag sätta mig in i så många delar som möjligt, är nog lite otålig och vill få struktur. Privat har jag familj med två tonåringar. Den tid som blir över ägnar jag helst åt vänner eller träning. Är väldigt intresserad av människor rent allmänt, det som finns bakom kulisserna. En bra lyssnare tycker många.

Vad lockade dig med NSPH?
-Mitt intresse för psykisk hälsa och ohälsa har vuxit de senaste åren, bland annat genom mitt tidigare arbete med personer med neurologiska funktionsnedsättningar. Jag har även ett volontäruppdrag på en stödchatt för tonåringar sedan ett par år. Det finns många unga som bär mycket inom sig. Har även egna erfarenheter av psykisk ohälsa i bagaget. Utifrån det kändes steget till NSPH inte långt. Läs mer>>


Hjärnkolls seniorambassadörer håller i gruppsamtal över telefon för äldre i coronatider

Gruppsamtalen vänder sig till de äldre som känner oro och/eller ensamhet till följd av Coronapandemin. Gruppen kommer höras en gång i veckan i fyra veckor för ett samtal på cirka en timme. Förhoppningen är att de sociala kontakter som knyts ska kunna hålla även efter de fyra veckorna. Läs mer >>


NSPH svarar på remisser:


Sjukförsäkringsförslag kan ge utökad plats för rehabilitering
Sjukförsäkringsutredningen vill underlätta rehabiliteringen, så att fler sjuka ges tid att återgå i arbete. Reglerna har hittills inte tagit hänsyn till psykiska sjukdomars oregelbundna förlopp. Problemen har förstärkts av att personer med psykisk ohälsa ofta har sämre somatisk hälsa än andra. NSPH anser att förslaget kunnat utvidga rehabiliteringsmöjligheterna än mer, men det är en god bit på väg. Vi menar också att arbetslivsinriktad rehabilitering även kan innehålla verktyg som utvecklats av brukarrörelsen, tex inom området självstigma.

Läs hela remissen här >>

Positiva förslag om idéburna aktörer i välfärden
Utredningen föreslår att det ska bli enklare för idéburna aktörer att verka i den offentligt finansierade välfärden. NSPH har i vårt svar framfört att detta är bra för att kunna dra nytta av den kompetens och de erfarenheter som finns hos idéburna aktörer som vår egen rörelse. NSPH ser också positivt på att utredningen tagit fram en vägledning för hur överenskommelser med idéburna aktörer kan gå till, liksom att det är nödvändigt med informationsinsatser till det offentliga för att utredningens tankar ska bli verklighet.
Läs hela remissen här >>


Rapport om ungas psykiska hälsa

Den 21 april presenterade Suicide Zero en rapport om psykisk ohälsa och självmord bland unga. Rapporten visade på att självmorden inte minskar i gruppen 15–24 år och att den psykiska ohälsan riskerar att öka. Suicide Zero vill nu se omfattande satsningar och förändringar från ansvariga samhällsaktörer för att vända trenden. I samband med att Suicide Zero presenterade rapporten så höll de även i ett panelsamtal. 

Läs rapporten och se panelsamtalet >>

Livsviktiga snack:

Suicide Zero ger ut bok för att förebygga självmord hos unga. Boken ”Livsviktiga snack” kommer de närmaste dagarna skickas hem till alla svenska hushåll med 9-åringar hemma. Boken riktar sig till barn i åldern 9 - 12 år och deras föräldrar. Suicide Zero vill med boken arbeta förebyggande genom att lära barn och föräldrar hur man uttrycker och pratar om känslor. I ”Livsviktiga snack” finns konkreta fakta men även tips och övningar.
Ladda ner boken och läs mer här>> 


facebooktwitterhomepagelinkedininstagram

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se