Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 1/2020

Välkommen till August Ludvig Hartwalls stiftelses årliga nyhetsbrev! Tack för att du är intresserad av vår verksamhet och att du beställt vårt nyhetsbrev. I detta, vårt nionde nyhetsbrev, har vi samlat det vi gjort under år 2019 samt lagt med en liten förhandstitt in i år 2020:s nya projekt.


Donationer under 2019

 

Totalt donerade August Ludvig Hartwalls stiftelse 153 550€ år 2019. Stiftelsens egna donationsmedel bestod under året av 124 000€ medan den resterande donerade summan på 29 550€ består av flera öronmärkta donationer. Av året 2019:s donationer gick 61% till ”Understöd till familjer och personer i behov av hjälp”, 29% till ”Främjandet av ren miljö” samt 10% till ”Krisdonationer”.

 

Fördelningen av donationerna 2019 var 59% till Finland och 41% globalt. Under stiftelsens sex-åriga liv har den procentuella fördelningen legat på 70% inhemskt och 30% globalt, vilket ligger närmare den fördelning som stiftelsen planerat.

 

Genom att trycka här hittar du målen för donationerna för 2019 på vår hemsida.

 

Du kan bekanta dig med stiftelsens verksamhet på vår hemsida, nedan hittar du dock en samling av det som hänt år 2019.


Det treåriga HAPPY-projektet tog slut. Resultaten var imponerande

I slutet av år 2019 fick vi ta del av den sista årsrapporten för HAPPY-projektet som vi genomförde tillsammans med UNICEF. Under tre års tid lyckades vi bl.a. få med en ny kurs gällande undervisning av barn med specialbehov inom grundutbildningen för lärare i Vietnam, lansera ett verktyg för att lättare identifiera barn med utvecklingsstörningar, samt utbilda hundratals inflytelserika, inom den vietnamesiska utbildningsvärlden, i undervisning av barn med funktionshinder.

 

Läs mer om projektets resultat här:

https://www.alhartwallsstiftelse.fi/happy-projektets-slutrapport/


Kansainvälinen hiihtokoulu fortsätter sitt arbete tillsammans med barn

Kansainvälinen hiihtokoulu, som huvudsakligen fungerar med hjälp av frivilligt arbete och som stiftelsen redan från tidigare stöder, fortsatte även detta år sitt arbete med att integrera barn som flyttat till Finland in i samhället. Även barn från huvudbefolkningen fick detta år delta i verksamheten. Under säsongen 2019-2020 deltog ca 400 skid-elever.

 

Läs mer här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/ny-donation-for-att-hjalpa-utoka-verksamheten-i-kansainvalinen-hiihtokoulu/


Den nordiska stiftelsekonferensen samlade ihop nordiska stiftelseinfluenser

Några av stiftelsens styrelsemedlemmar deltog i november 2019 i den två dagar långa nordiska konferensen på Hanaholmen i Esbo. Temat denna gång var nuvarande och kommande utmaningar för stiftelser. Hurudana framtidsscenarier ska stiftelser förbereda sig på inom politiken, ekonomin samt finansförvaltning, eller t.ex. i relation till offentlig makt?

 

Läs mer om konferensen här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/alh-deltog-i-nordiska-stiftelsekonferansen/


Representanter för nordiska familjeföretag fattade intresse för HAPPY-projektet

Vårt första stora projekt tillsammans med UNICEF väcker fortfarande internationellt intresse. I september hade vi äran att presentera projektet inför representanter för familjeföretag som samlat sig i Köpenhamn. Under evenemanget avslöjade vi att HAPPY-projektet kommer att följas av ett nytt projekt vid namn B HAPPY, där en till familj, nämligen Berner, anslutit sig till gruppen. Vi lovade att återkomma om två år och uppdatera åhörarna om projektets gång. Senare samma höst anslöt sig även Fazer-familjen till projektet som nu heter BF&HAPPY.

 

Läs mer här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/nordiska-familjer-hade-intresse-for-happy-projektet/


Bostadsenheten Kilpola fick anställa en till person till barnarbetet

Tack vare donationen vi gjort till Pääkaupunkiseudun turvakoti ry:s bostadsenhet Kilpola, kunde de anställa en till person till barnarbetet för ett år. ”En ytterligare barnarbetare har garanterat att otrygga barn får en professionell vuxens stöd enligt personligt behov- istället för endast en träff och vägledning för barnets föräldrar för att skapa en säker barndom för barnet”(direkt översatt citat) berättar Pääkapunkunkiseudun turvakoti ry:s verksamhetsledare Karola Grönlund.

 

Läs mer här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/barnarbetarens-betydelse-forvanade-inte-pa-kilpolas-bostadsenhet/


Restaurang SÅPPA öppnade för en dag – ät gott och gör gott!

Under restaurangdagen i maj 2019 fick vi njuta av hemgjord laxsoppa och plättar som August Ludvig Hartwalls stiftelses ungdomar sålde ut. Inkomsterna från pop-up restaurangen som ungdomarna själva planerat och utfört donerades till WWF:s insamling för arbete mot klimatförändringen.

 

Läs mer här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/stiftelsens-ungdomar-oppnade-valgorenhetsrestaurangen-sappa-pa-restaurangdagen-2019/


Världens viktigaste kväll

Även i år ordnade UNICEF Maailman tärkein ilta-sändningen (översatt: Väldens viktigaste kväll) för att samla ihop nya månatliga dontorer för att stöda UNICEF:s arbete för barn. Under kvällens gång hörde vi berättelser om fältresor, information om arbetet som UNICEF utför omkring i världen, samt Finlands bästa artister. Tre styrelsemedlemmar av August Ludvig Hartwalls stiftelse hade äran att delta under denna mycket viktiga kväll.

 

Läs mer här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/maailman-tarkein-ilta-15-3-2019/


EN FÖRTITT PÅ PROJEKTEN SOM REDAN STARTATS ÅR 2020


Helsingfors Mission utvecklar förebyggande tjänster för ungdomar

Tillsammans med Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Oy, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö samt familjeföretaget Veikko Laine Oy, startade vi i början av år 2020 ett nästan en miljon euro värt tre-årigt projekt, vars mål är att utveckla och utöka Helsingfors Missions tjänster för unga (12-29 åringar).

 

Läs mer här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/aktuellt-fran-alh-helsingforsmission/


Minskadet av moder- och barndödligheten i Rwanda som mål för BF&HAPPY-projektet

Fem familjer (Berner, Fazer, Hartwall, Ahlström och Paulig) inledde i början av året 2020 ett tre-årigt projekt tillsammans med UNICEF med syfte att förminska moder- och barndödligheten i Rwanda. Projektet är en naturlig fortsättning på det år 2019 avslutade projektet HAPPY. Bakom projektet finns det över 700 familjemedlemmar från de fem familjeföretagen.

 

Läs mer om projektet här: https://www.alhartwallsstiftelse.fi/fem-finska-familjer-investerar-i-ett-unicef-projekt-for-att-minska-modra-och-barndodlighet-i-rwanda/


Koronakrisen aktiverade samhället att hjälpa de mest sårbara

De begränsande åtgärderna som tagits i bruk för att sakta ner spridningen av Koronaviruset i Finland har haft en stor inverkan på barn, familjer och personer som redan från tidigare befunnit sig i en svår situation.  Då de begränsande åtgärderna togs i kraft bestämde vi oss för att stöda mindre bemedlade familjer genom att donera 219 matkassar samt även stöda Helsingfors Mission:s arbete med bl.a. unga, äldre och ensamma.


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.