Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!


Årsmöte 1 juni kl 19

Vårt årsmöte som brukar hållas i mars blev inställt, som så mycket annat denna vår. Vi sköt då fram tidpunkten för mötet till i slutet av maj. Emellertid ser den pågående epidemin ut att bli långdragen, varför vi bestutat att hålla mötet digitalt. Eftersom det inte blir någon gemensam måltid tycker vi det är mera praktiskt att hålla mötet en vardagkväll. Det sker via Zoom

Det tillgår så att man anmäler sitt deltagande till: info@lakareformiljon.se Jag skickar sedan ut en länk till alla anmälda någon dag innan mötet. Det är bra om man anger sin mejladress i anmälan. Man behöver inte ladda ner någon app eller program. Det fungerar bäst i dator men mobil kan fungera. För att delta med bild krävs att datorn har en kamera (vilket de flesta datorer har). När man fått kontakt är det viktigt att kamera- och mikrofonsymbolerna längst ned på skärmen står på "on".

Enligt stadgarna skall årsmötet hållas under årets första kvartal,vilket således inte uppfylls, men pandemin och dess "mötesförbud" måste anses utgöra force majeur.


Program för årsmötet

Vi hoppas kunna inleda med en föreläsning av Daniel Lindvall, doktor i sociologi, som talar om den nyutkomna boken ”Upphettning-Demokratin i klimatkrisens tid”. Han är en av författarna till boken som blivit mycket omtalad. Tid för diskussion.

Därefter Årsmötesförhandlingar:

Förslag till dagordning vid årsmötet

 

 • Mötets öppnande.
 • Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av ordförande och styrelseledamöter.
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av medlemsavgifter för 2021.
 • Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året.
 • Övriga föreningsärenden.
 • Mötets avslutande.

 

Slutligen konstituerande möte för den nya styrelsen.


Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2019

Finns på hemsidan: lakareformiljon.org

Innehåller även lokalföreningarnas årsberättelser.


Välkomna

Välkomna till ett annorlunda och minnesvärt årsmöte i Coronans tid.

Sven Blomqvist

Ordförande LfM


Maj 2020


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.