Ekonominyheter på YouTube | BFN och BAS om bokföring i corona-tider | BFN och Srf om bokslut i corona-tider | Coronaåtgärder för företag - Nytt webbinarium | Genomförda föreläsningar | Utbildningar 2020 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen | Welcome

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se

SW: Under april 2020 har distansarbetet fortsatt. Alla kurser och utbildningar har genomförts via olika verktyg på internet, för att begränsa riskerna för corona-smitta. Fantastiskt nog har jag fått fortsätta verksamheten med full beläggning, utan avbokningar. Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. 

EN: During April 2020 I've continued working on distance. All education has been delivered by various tools on internet, to prohibit the risk of spreading corona. Fantastic as it is, I've been able to maintain the operation fully booked, without cancellations. Welcome to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

Ekonominyheter på YouTube

SW: Nu finns ekonominyheter april på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier per månad! Även denna månad har vi dock pausat del 2, Månadens Rättsfall, till förmån för del 1 som fortsätter att präglas mycket av alla corona-nyheter för företag.

EN: The April edition of Economy News is out on YouTube. I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB monthly in Swedish.

Till YouTube-kanalen | To the YouTube Channel

BFN och BAS om bokföring i corona-tider

Bild: Piqsels (beskuren)

SW: Både Bokföringsnämnden (BFN) och BAS-kontogruppen (BAS) har publicerat information om hur corona-pandemin påverkar din löpande bokföring. Jag beskriver deras synsätt här och kompletterar med konteringar enligt BAS.

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) as well as The BAS Stakeholder Association (BAS) has published information ocn accounting of corona-related issues. I describe their views and I add examples using BAS chart of accounts.

Apr 30, 2020: Till artikeln | To the article

BFN och Srf om bokslut i corona-tider

Bild: Mohamed Mahmoud Hassan (Public Domain Pictures, beskuren)

SW: Bokföringsnämnden (BFN) och Srf konsulterna (Srf) har publicerat var sin information om hur corona-pandemin påverkar årsbokslut och årsredovisningar. Jag berättar om deras slutsatser och ger dig länkar till de aktuella sidorna hos BFN och Srf.

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) and The Swedish Accounting and Payroll Consultants (Srf) has each published information on how the coronavirus pandemic affects your work with financial reports. I review their opinions and give you links to the relevant web pages of BFN and Srf.

Apr 30, 2020: Till artikeln | To the article

Corona-åtgärder för företag - Nytt webbinarium

Bild: Tim Reckmann, Flickr (beskuren)

SW: Jag har tagit fram en ny utbildning för Eduhouse Sverige om corona-åtgärder för företag. Informationen är fullt uppdaterad t.o.m. de nya reglerna från 17 april 2020 om hyresrabatt med statligt stöd. Däremot saknas ännu beslut om regler för omställningsstödet som regeringen aviserade den 30 april 2020.

EN: I have produced a new webinar for Eduhouse Sweden, on corona-related corporate measures. The information is fully updated, up to the new regulations on government support of discounts for rented premises from April 17, 2020.

Apr 20, 2020: Till artikeln | To the Article

Föreläsningar april 2020

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

 • Nästa säsong börjar i oktober 2020

Hela listan 2020-2021


Accountor Eduhouse Sverige
(tidigare Accountor Training Sweden)
Webbinarer, direktsända och inspelade
In Swedish if nothing else mentioned

Hela listan 2020


IHM Business School
YH-utbildning
In Swedish

 •   2/4 Webb: Löpande redovisning
 •   6/4 Webb: Löpande redovisning
 •   8/4 Webb: Löpande redovisning
 • 14/4 Webb: Löpande redovisning
 • 15/4 Webb: Löpande redovisning
 • 17/4 Webb: Löpande redovisning
 • 20/4 Webb: Bokslut
 • 22/4 Webb: Bokslut
 • 27/4 Webb: Bokslut
 • 29/4 Webb: Bokslut

Hela listan 2020


SIH Stockholms Internationella Handelsskola
YH-utbildning
In Swedish

 •   7/4 Webb: Finansiering
 • 16/4 Webb: Finansiering
 • 21/4 Webb: Finansiering
 • 24/4 Webb: Finansiering
 • 28/4 Webb: Finansiering

Hela listan 2020-2021


 I egen regi | In my Own Management
In Swedish if nothing else mentioned

 • Fullbokad 2020 - Nästa bokade utbildning i egen regi är i oktober 2020

Hela listan Program

Utbildningar 2020 | Lectures

SW: Bokningskalendern - ny avdelning! Här kan du se vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2020 och vad som fortfarande är ledigt. Välkommen att boka (fullbokad 2020)!

EN: Here you can see which lectures and days I'm already booked in 2020, and what's still free. Welcome to book (fully booked 2020)!

Bokningar 2020 | Bookings 2020

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi | Current Economy News Products

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter. Beställ nyhetsbevakning för din organisation också!

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news. Order news coverage for your organisation too!


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
 Products in Swedish since my latest newsletter

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

YouTube - Mina handböcker | My Handbooks


Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

Aug 15, 2018: Till artikeln | To the Article

Norstedts Juridik

Nätbutiken | Web shop

Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!