Nyhetsbrev från Kunskapscentrum för jämlik vård maj 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder förkortningen KJV om Kunskapscentrum för jämlik vård och VGR om Västra Götalandsregionen


Tillgänglig information om covid-19

Det kommer mycket information om covid-19. Alla behöver ta ansvar för att inte föra smittan vidare. För att det ska vara möjligt behöver alla kunna få tag på och förstå informationen.

På KJV:s hemsida har vi bland annat samlat länkar till filmer, skriven information på andra språk än svenska, bildstöd, information på lättläst svenska, information på teckenspråk och tips på information till barn – för att så många som möjligt ska kunna förstå viktig information.

Vi är många i Västra Götaland som samarbetar för att sammanställa tillgänglig information, översätta nya texter vid behov och sprida informationen. Bland annat samarbetar KJV med Smittskydd Västra Götaland, Avdelning social hållbarhet, Tolkförmedlingen Väst, VGR:s kommunikationsavdelning, Länsstyrelsen Västra Götaland och folkhälsoplanerare i Västra Götaland.

Använd och sprid länkarna och kom gärna med tips om annan tillgänglig information om covid-19!


Nytt verktyg ute nu!

Vi på KJV har länge fått frågor och berättelser från medarbetare inom hälso- och sjukvården som beskriver kluriga möten, svåra kommunikationssituationer och hinder kring vårdmötet för både patienter och personal. Därför har vi tillsammans med Lärandecentrum migration och hälsa tagit fram Riva Hinder - ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet. 

Riva hinder är ett metodmaterial som riktar sig till medarbetare som dagligen möter människor med olika erfarenheter, förutsättningar och förväntningar. Fokus i Riva Hinder är mötet med patienter och närstående med migrationsbakgrund och hinder för jämlik vård.   

Riva hinder består av 14 fristående kapitel som tar upp aktuella och vardagliga ämnen som:

  • Hur kan jag göra för att nå fram och få patientens förtroende?
  • Hur ska jag få till ett bra tolksamtal?
  • Vad behöver jag tänka på när jag ska fråga om psykisk ohälsa?
  • Vad gäller egentligen för ”vård som inte kan anstå”? 

Riva Hinder ska vara ett stöd och inspiration till kunskapspåfyllnad, metoder och reflektion för medarbetare och chefer som vill veta och förstå mer, prata om det som fungerar bra men också göra något åt det som kan bli bättre. Målet är dels en mer jämlik vård och hälsa, dels en mer inkluderande och trygg arbetsmiljö. Låter det intressant? Ladda hem Riva Hinder eller beställ det gratis via vår hemsida!


Ny länsgemensam riktlinje om oro för väntat barn

Redan under graviditeten kan medarbetare i till exempel hälso- och sjukvården eller socialtjänsten känna oro för ett väntat barn. För att det väntade barnet inte ska fara illa kan gravida och blivande föräldrar behöva stöd under graviditeten, både från kommun och region. Nu finns en ny länsgemensam riktlinje för hur Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kan samverka när det finns oro för ett väntat barn.

Vi på KJV är stolta över att vara en del av arbetsgruppen som tagit fram riktlinjen och ser fram emot att sprida riktlinjen i Västra Götaland under 2020. Är du intresserad av området och vill veta mer? På Vårdsamverkan Västra Götalands hemsida finns riktlinjen publicerad. VGR planerar också tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgsregionens kommunalförbund en digital konferens om oro för väntat barn den 10 september – håll utkik i Regionkalendern!

Sammanhållen nationell checklista för kunskapsstyrning

Ett av hälso- och sjukvårdens fokusområden just nu är kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården, och arbetet pågår både på nationell och regional nivå. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.

Vi på KJV har tagit fram ett verktyg som vi kallar SNACK – Sammanhållen nationell checklista för kunskapsstyrning. SNACK är tänkt som ett hjälpmedel i arbetet med kunskapsstyrningen för att arbeta för att vården ska vara jämlik, säker, effektiv, individanpassad, kunskapsbaserad och tillgänglig.  

Verktyget kommer att testas i olika områden av hälso- och sjukvården och som vanligt lyssnar vi in användarnas behov för att checklistan ska fungera i praktiken!

Jobbar du med kunskapsstyning och vill veta mer om SNACK? Kontakta vår medarbetare Mikael Bengtsson.


Gå ledarutbildning i höst i Lära och bemästra!

Lära och bemästra är en metod för patientutbildning i grupp där fokus är lärande och erfarenhetsutbyte för stärkta egenvårdsresurser och ett bättre hanterande av livet med långvarig sjukdom.

Kanske möter du personer med långvarig sjukdom i ditt arbete och vill starta en grupputbildning enligt metoden Lära och bemästra? Vi ordnar ledarutbildningar i metoden ett par gånger per år. Varje ledarutbildning är på fyra tillfällen, tre timmar per gång. Datumen för höstens ledarutbildning är: 4, 11, 18 och 25 november 2020. 

Läs mer på vår hemsida och kontakta vår medarbetare Åsa Davidsson för frågor! 


facebook

Kunskapscentrum för jämlik vård
Ansvarig utgivare: Lars Rex
Redaktör: Åsa Davidsson
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.