Problem att visa detta mail? Se det i webbläsaren.

Sista Chansen!

Hej!

Detta mail går till alla medlemmar i SBS och riktar sig antingen till dig som har en båt som ännu inte är förberedd för Mälaren vad gäller båtens bottenfärg eller till dig som har en tillåten bottenmålning, så det är viktigt att du läser hela detta mail.

 

Efter 2020 ska alla båtar med hemmahamn i Mälaren vara fria från giftfärg.

Som medlem i Sätra Båtsällskap måste du före sjösättning nästa år kunna intyga att din båt är biocidfri och hur du med säkerhet kan intyga det. Det kan handla om att din båt är sanerad från giftfärg, att du mätt förekomsten av gift i båtbotten på din båt eller att du haft båten sedan den var ny och kan intyga att båten aldrig varit målad med giftfärg. Därtill kommer sannolikt Stockholms Stads miljöförvaltning att göras tester på våra båtar för att säkerställa att inga båtar med hemmahamn i Mälaren är målade med giftfärg.

För att vara tydlig: De båtar med hemmahamn i Sätra som fortfarande är målade med giftig bottenfärg kommer inte kunna ges plats i Sätra Båtsällskaps hamn säsongen 2021 och därefter.  

Efter upptagning 2020 kommer vi återigen genomföra ett projekt för att sanera båtbottnar. Vi har fått ett s.k. LOVA bidrag, vilket innebär att vi nästan kan erbjuda blästring av båtbottnar till halva priset. Normalt kostar en blästringssanering 8.000- 9.000 kronor, tack vare LOVA bidraget är det möjligt för dig att blästra din båtbotten för 4.000- 5.000 kronor.

Har du din båt på Sätra Varv går du in på  http://svi.batdata.se, klicka vidare på miljö/ Egen blästring och gör din anmälan.

Om du inte har tagit upp din båt på varvet kan du göra din anmälan: johan.g.christensson@gmail.com

Är det trots coronapandemin möjligt att genomföra ett informationsmöte under maj så kommer vi att göra det.

I annat fall kommer en mer utförlig information att skickas ut till alla som preliminärt anmält sitt intresse. Sista datumet för att definitivt bestämma huruvida man avser att låta blästra sin båt är den 5 juni och anmälan blir definitiv i och med att anmälningsavgiften på 3 000 kronor betalas till SVI.

På Sätras sjösättningsdag den 3 maj kommer styrelsen bjuda på kaffe och bullar utanför klubbhuset mellan klockan 11.30 -13.00. I samband med det finns möjligheter att träffa styrelsen och ställa alla dina frågor kring sanering av båtbotten.

 

Hälsningar 

SBS Styrelse

 


Ansvarig utgivare: Anders Jansson, ordforande@satrabat.se 
Redaktör: Rikard Hård, redaktor@satrabat.se
Sätra Båtsällskap, Box 2022, 127 02 SKÄRHOLMEN

Telefon klubbhus: 08-88 93 71   Hamn: Gamla Sättra Varf
Kontakta klubben: info@satrabat.se
Vår hemsida: www.satrabat.se
Vår Facebooksida: Sätra Båtsällskap   Vår Facekookgrupp: SBS Fb-Grupp

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Sätra Båtsällskap. Denna mailade tidning är det enda sättet på vilket vi skickar ut medlemsinformation fr o m hösten 2019. Du bör därför inte välja att tacka nej till att få detta brev då du
annars kommer att missa viktig medlemsinformation.

Om du av någon anledning ändå behöver tacka ner till att få dessa mail så ska du klicka på denna länk. Mail från SBS kommer då omedelbart att sluta komma till
den mailadress du uppgivit.

Personuppgifter: Inför varje utskick hämtar vi mailadresser till samtliga SBS medlemmar från medlemsregistret i Båtdata. Vi hämtar inga andra personuppgifter. Inför varje nytt utskick av denna tidning raderas den tidigare listan med mailadresser och en aktuell hämtas från Båtdata.