Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev maj 2020


På gång:

8 okt 2020

Workshop för gynekologisk cancer
Plats: 
Missionskyrkan, Linköping

12 okt 2020

Sjukvårdsegionalt möte hudmelanom
Plats:
Videolänk

13 okt 2020

Workshop för bröstcancer
Plats: 
Frimurarehotellet, Linköping


I och med COVID-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Resultatredovisning maj 2020 publicerad

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 20 maj.

 

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp, säger:

- Det är med stor respekt jag ser allt det goda som görs i sydöstra sjukvårdsregionen för våra patienter som har en cancerdiagnos. Många aktiviteter är på gång för att det hela tiden ska bli bättre för våra patienter. Fokus behöver vara på att fortsätta detta goda arbete även under och efter Coronapandemin. Det är fantastiskt inspirerande att få vara med i detta sammanhang.

Läs hela artikeln här
Här hittar du våra regionala rapporter


Interaktiva webbinarier - Corona och cancer


Individuell patientöversikt ger patienten koll på vården

”Patientöversikten gör att man blixtsnabbt förstår både vad som är gjort och vad som är på gång.”

Så beskriver Inge Nilsson från Göteborg patientöversikten som RCC utvecklat tillsammans med arbetsgrupper för åtta cancerdiagnoser. Nu kan det nya verktyget börja användas på kliniker runtom i Sverige.

Läs mer här.


Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Foto: Kajsa Juslin

Föreningen Sjuksköterskor i cancervård har tagit fram två utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna är tänkta som inspirerande utbildningsmaterial för personal inom cancervården och innehåller råd att förmedla till patienter gällande fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak.

Anna-Karin Ax har varit med och tagit fram dessa filmer. Hon arbetar som specialistsjuksköterska i onkologi och arbetar på onkologens behandlingsmottagning, men är även doktorand och forskar om träning under cancerbehandling.

Länk till artikel och filmer.


Färre dör av lokalt avancerad prostatacancer

Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer – en cancerform med dålig prognos. Strålbehandling tillsammans med hormonbehandling har dock visat sig förlänga livet. En ny studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret visar nu att ökad radikalbehandling av dessa män minskar dödligheten efter fem år med 25 procent.

– Behandlingen av dessa män har ändrats och det har minskat risken att dö av prostatacancer, säger Andri Wilberg Orrason, studiens försteförfattare, underläkare på urologkliniken vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet.

Läs mer här.


Webbutbildning ska öka kunskapen om cancer under graviditet

Cancer under graviditet är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 kvinnor om året. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras en ny webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Läs mer här.
Webbutbildning om cancer under graviditet.


Ny broschyr om uppdraget som patientföreträdare

Broschyren är ett hjälpmedel för RCC-representanter, patientföreträdare, patientorganisationer, vårdpersonal och andra personer som träffar patienter och närstående och som vill informera om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare inom RCC. Broschyren finns som pdf på cancercentrum.se och i tryckt format hos respektive RCC.


Läs mer här.
Länk till broschyr.


Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om det nationella arbetet som pågår.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Malign melanom, NVP
  • Palliativ vård, NVP
  • Skivepitelcancer i huden, NVP
  • T-cellslymfom, NVP
  • Äggstockscancer med epitelialt ursprung

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin förlängs svarstiden från två till sju månader. Det innebär att den remissrunda som börjar 15 april får samma svarsdatum som den remissrunda som startar den 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin