Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev april 2020


På gång:

I och med COVID-19 (Corona) ber vi er att besöka kalendern på vår hemsida för att se vilka möten som ställs in, skjuts upp eller görs om till videomöten.

Corona och cancer – så påverkas patienterna

Cancer är en av de allvarliga bakomliggande sjukdomar som ökar risken för att covid-19 blir ett livshotande problem. Men tillhör alla patienter en riskgrupp? Hans Hagberg, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har svarat på frågor om hur patienter med cancer påverkas av coronaviruset.

Läs mer här.


Interaktiva webbinarier - Corona och cancer

I samarbete medolika aktörer har RCC i samverkan bjudit in till interaktiva webbinarier kopplat till Corona och cancer. Dessa webinarier går att se i efterhand här:


Regeringen ändrar kraven på regionernas redovisning

Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regioner och kommuner inte behöver skicka in årets rapportering till Socialdepartementet för ett flertal av de överenskommelser som träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs mer här.


Kodningspersonalens viktiga roll

Den 6-10 april 2020 uppmärksammades National Cancer Registrars Week (NCRW) för tjugofjärde gången, tema ”Cancer Registrars: 2020 Vision for the Future.” Syftet är att uppmärksamma kodningspersonalens viktiga roll gällande insamling av data till cancerregister. Information som bidrar till cancerforskning, prevention och olika screening- och behandlingsprogram.

– I cancerregistret finns information om var tumören finns, tumörtyp, utbredning, diagnosdatum och på vilket sätt den är diagnostiserad. Här finns information om cancerförekomst och canceröverlevnad. Våra register utgör en viktig källa för statistik, planering och internationella jämförelser, säger Birgitta Burell, registeradministratör på Regionalt cancercentrum Sydöst.

Läs mer här.


God rapportering till register för cancerläkemedel

Henrik Lövborg, Magnus Lagerlund, Per Nodbrant, Åsa Ahlenbäck.

Rapporteringen till cancerläkemedelsregistret fungerar bra i sydöstra sjukvårdsregionen. Samtliga tre regioner ligger väl till vad gäller antal rapporterade behandlingar per invånare.

Läs mer om hur det ser ut i Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland här.


När Karolinska kapade cancerköerna

”Den värsta sommaren någonsin.” Så beskrevs sommaren 2017 på Karolinska Universitetssjukhuset i media. Bakom påståendet finns händelser som i rubrikform sammanfattades med: ”Väntade på canceroperation i 75 dagar – dog” och ”IVO klandrar Karolinska för dödsfall i cancerkö”.

Och bakom dessa rubriker, i spåren av sommaren 2017, finns ytterligare en berättelse. En berättelse om vägen från kris till kontroll. Om hur personalen på Patientområde övre buk på Karolinska Universitetssjukhuset genom ett målmedvetet arbete med standardiserade vårdförlopp tillsammans har förbättrat verksamheten.

Lär mer här.


Remissrunda med förlängd svarstid

Den 15 april gick ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, professioner och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin förlängs svarstiden från två till sju månader. Det innebär att den remissrunda som börjar i dag får samma svarsdatum som den remissrunda som startar den 15 september (svarsdatum blir den 16 november).

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Malign melanom, NVP
  • Palliativ vård, NVP
  • Skivepitelcancer i huden, NVP
  • T-cellslymfom, NVP
  • Äggstockscancer med epitelialt ursprung

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Temadag cancerrehabilitering skjuts upp till 2021

I och med COVID-19 (Corona) har vi beslutat att skjuta upp Temadag cancerrehabilitering till 2021.

När nytt datum är fastställt kommer vi att informera om detta på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev.

Besök gärna vår hemsida.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin