Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

2020-04-29

Årets utskick: Produktfolder och nyhetsbrev

I dagarna har vår årliga produktfolder och vårt tryckta nyhetsbrev landat i många av våra kunders brevlådor. Här hittar du produkter som vänder sig till dig som främst ska förbereda dina elever för gymnasievalet inför nästa år.

Du kan även läsa och ladda ner materialet här:

Produktfolder Programväljaren m.m. >>

Nyhetsbrev 2020 >>

Rättelse Nyhetsbrev:

Samtliga förändringarna på alla åtta yrkesprogram ska tillämpas från HT 2021.

I artikeln "Förändringar på åtta yrkesprogram" har vi tyvärr skrivit fel årtal när förändringarna för FT och VO ska tillämpas i vårt tryckta Nyhetsbrev. Rätt årtal ska vara HT 2021.

Vi beklagar verkligen att det blivit fel och vill passa på att tacka vår kund som så snabbt meddelade oss!

Vi har ändrat till korrekta uppgifter på vår hemsida och online här i E-nytt. Läs ett uppdaterat Nyhetsbrev här >>


Utredningen om likvärdig skola presenteras – Skolverket får nyckelroll

Skolverket föreslås ta över antagningen till alla fristående och kommunala skolor. Fristående skolor förbjuds ha köer vid antagning. Skolpengen föreslås även minskas för fristående skolor eftersom de inte har samma ansvar att ta emot elever som kommunala. Det är några av de förslag som utredaren Björn Åstrand lade fram på måndagen.

Läs mer på lararnastidning.se >>


Kostnadsfritt – Arbetsmaterial iGlappet

Intresset för publikationen iGlappet har varit stort! Tack för all repons!

På förfrågan från våra kunder kan du nu ladda ner kapitlet med arbetsmaterial kostnadfritt som pdf-fil (7 sidor).

Ladda ner arbetsmaterialet som pdf-fil (7 sidor) >>

Läs mer och beställ boken iGlappet >>


Nära 42 000 antagna till årets sommarkurser

Totalt 41 610 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – en ökning med 45 procent jämfört med sommaren 2019. Antalet utbildningar i sommar ökar med 36 procent, från 446 till 605 program och kurser.

Läs mer på uhr.se >>


200 000 kan bli långtidsarbetslösa

Antalet långtidsarbetslösa i Sverige kan bli över 200 000 på grund av coronakrisen, uppger Ekot i SR.

Läs mer på svt.se >>


Ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro kan underlätta för elever och lärare

Regeringen har nu fattat ett beslut som gör det möjligt att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller exempelvis elever och lärare med milda symtom på smitta som i vanliga fall hade varit i skolan.

Läs mer på regeringen.se >>


Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Läs mer på regeringen.se >>


Nu under halva priset!

Filmen om Choice & Brainy

Passa på att beställ filmen "Choice & Brainy möter framtiden" till din skola!

8 avsnitt à 10 min med tillhörande uppdrag och lärarhandledning.

Pris nu:995 kr exkl. moms (ord. pris 2195 kr)

Läs mer och beställ >>


Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2019

Resultaten från de nationella proven i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2019 finns nu publicerade.

Läs mer på skolverket.se >>

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan HT 2019, i tabeller

Statistik över provresultat på läns-, kommun- och skolenhetsnivå – Skolverkets databas


180 statliga miljoner för sommarjobb i kommuner

Regeringens satsning på 180 miljoner för att fler ungdomar ska få sommarjobb är viktig. I år ställer satsningen extra stora krav på flexibilitet hos kommunerna.

– Genom den här satsningen kommer kommuner kunna ge fler ungdomar insikt i och erfarenhet av arbetslivet, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Läs mer på skr.se >>

Läs även på regeringen.se >>


Ökat intresse för vård- och lärarutbildningar

När anmälan till höstens högskoleutbildningar stängde den 15 april hade antalet anmälningar till universitet och högskolor ökat med tretton procent – från 360 000 sökande förra året till 407 000 nu i höst. Rekordstort intresse för vårdutbildningar och fler söker lärarutbildningar.

Läs mer på uhr.se >>


Förlängd utredningstid för Betygsutredningen

Betygsutredningen som utreder betygssystemet och hur ämnesbetyg ska kunna införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skulle redovisat sitt resultat i maj 2020. Nu förlängs utredningstiden och resultatet ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2020.

Läs mer på regeringen.se >>


Verktyg för omställning

Hos Myndigheten för yrkeshögskolan kan du som är arbetsgivare eller som arbetar med personalfrågor som kompetensutveckling och omställning hitta verktyg som kan vara till hjälp.

Läs mer på myh.se >>


Stor satsning på sommarstudier – 6 000 nya platser

Ytterligare 6 000 studieplatser på universitet och högskolor inrättas i sommar. Regeringen skjuter till 177 miljoner kronor och fördelningen på lärosäten är nu klar.
– Det är viktigt att det blir kurser som studenter har nytta av, säger utbildningsminister Matilda Ernkrans.

Läs mer på svt.se >>

Läs mer om platsfördelningen till sommarkurser och basår på regeringen.se >>


Följ oss gärna på Facebook

facebookhomepage

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2020

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.