Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

2020-04-21

Det är en sådan tid nu

"Det är en sådan tid nu. En tid som karaktäriseras av osäkerhet, oro, lidande och ovisshet. Nu är det speciellt viktigt att stötta och hjälpa varandra. När det gäller vår professionella del av livet är det viktigt att på alla tänkbara sätt göra denna bättre, effektivare och till och med roligare."

Citat av Leif Andergren, författare till boken iGlappet

iGlappet – Ny bok ute nu

Boken iGlappet har underrubriken “Att stödja människor på deras karriärresa” och är en publikation som är helt i färg och upptryckt i A4-format. Den är skriven av Leif Andergren och syftet med boken är att stödja och inspirera dig som arbetar med människor som befinner sig i glappet mellan det tidigare och det nya på sin karriärresa.

Boken kan användas som ett praktiskt arbetsmaterial för samtal och andra aktiviteter i ditt arbete. Den presenterar tankar, idéer och förslag till samtals- och karriärutvecklingsstöd och metoder i form av aktiviteter och figurer som är kraftfulla. Bästa stödet och hjälpen ger materialet när det används flexibelt och anpassat till den aktuella individen och situationen.

Så här är boken upplagd

Del 1: Begreppen glapp i karriären och karriärkunnande

Del 2: Metoder för arbete med individens karriärutveckling

Del 3: Aktiviteter och figurer i karriärutvecklingsarbetet för att individen ska förstå sin nuvarande situation och dess orsaker, öka sitt karriärkunnande, se sina framtida möjligheter och agera

Arbetsmaterial: Här finns några figurer som du kan använda i karriärsamtalen. Du kan kopiera dessa fritt och de är utformade för att kunna anteckna på. iGlappet är är en publikation till för dig som arbetar med att stödja och inspirera människor i deras karriärutveckling.

Bokens aktiviteter

I anslutning till bokens aktiviteter finns kommentarer och förslag på användning. Det ger dig möjligheten att följa dessa, inspireras av dem eller själv utforma och jobba med aktiviteterna som du själv finner lämpligast.

Aktiviteterna handlar om att uppmuntra individen att tänka och reflektera med syftet att individen ska förstå och öka sitt kunnande om sin karriärutveckling. När du upptäcker att individen inte vet så mycket om sig själv och om omvärlden bör du uppmuntra individens lärande. Ditt arbetssätt ger individen möjlighet att öka sitt kunnande om sig själv och om omvärlden.

Det hela handlar om att utmana individen till att stanna upp, att se mer och bättre ta vara på sina möjligheter. Flera av dessa möjligheter har hittills varit gömda och inte tillgängliga för individens medvetande.

Bokens figurer

För att underlätta individens förståelse av och kunnande om sig själv och omvärlden innehåller boken en mängd figurer. Flera av dessa är figurer om teorier som ger förklaringar till olika aspekter av människors karriärutveckling.

Grundtanken är att du använder bokens figurer i samtalen med individen eller i grupper med flera individer. Visa figuren, förklara och låt sedan individen reflektera innan ni diskuterar vilken betydelse den har för individens fortsatta karriärutveckling. Låt därefter individen bestämma vad den behöver göra för att karriärutvecklingen ska bli positiv. Ett bra grundläggande redskap i ditt karriärutvecklingsarbete  är arbetsbladet ”Bryggan”.


Rusning för hjälp till nytt jobb

Många varsel om uppsägning leder nu också till att människor verkligen blir av med sina jobb. Just nu strömmar uppsagda in till Trygghetsfonden TSL, som hjälper uppsagda att hitta nya jobb.

Trygghetsfonden räknar med att ta emot rekordmånga i april och många av dem är unga.

– Vår prognos för april är att vi kommer att bevilja stöd för 10 000-12 000 personer, det är nästan lika många som för helåret 2019 då vi hade nästan 14 000 som fick ett stöd, säger vd Caroline Söder.

Läs mer på svt.se >>


Drygt 407 000 anmälda till högskoleutbildningar hösten 2020

Natten till torsdag den 16 april stängde Antagning.se anmälan till högskolans kurser och program för höstterminen 2020. Universitets- och högskolerådet (UHR) räknade preliminärt in 407 025 anmälningar – 46 843 eller 13 procent fler anmälningar än förra årets notering på 360 191.

Läs mer på uhr.se >>


Nya korta utbildningar på yrkeshögskolan

I dag ger Myndigheten för yrkeshögskolan tillstånd för en ny typ av korta utbildningar att starta. Det handlar om 100 utbildningar inom allt från digitalisering i industrin till hållbart mode.

Läs mer och lyssna på sverigesradio.se >>


”Inga ändrade regler efter inställt högskoleprov”

Inför hösten blir det fortfarande en tredjedel av platserna på högskolor och universitet som avsätts för de som söker in med resultat från högskoleprovet, detta trots att vårens högskoleprov ställdes in.

Läs mer på uhr.se >>


Nu under halva priset!

Filmen om Choice & Brainy

Passa på att beställ filmen "Choice & Brainy möter framtiden" till din skola!

8 avsnitt à 10 min med tillhörande uppdrag och lärarhandledning.

Pris nu:995 kr exkl. moms (ord. pris 2195 kr)

Läs mer och beställ >>


Analyser av likvärdig betygssättning i gymnasieskolan

Skillnaderna i betygssättning mellan olika gymnasieskolor är stora. Betygen sätts i stor utsträckning i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Det visar en ny rapport från Skolverket.

Läs mer på skolverket.se >>


Oro bland unga som berörs av gymnasielagen

Coronakrisen försvårar för unga som berörs av gymnasielagen. När arbetslösheten stiger minskar chanserna till jobb och ett permanent uppehållstillstånd.

Lyssna på reportaget på sverigesradio.se >>


Fler skriver in sig men varseltakten avtar

Arbetslösheten ökar i snabb takt och är nu 8,0 procent. Antalet personer som varslas om uppsägning har dämpats under den senaste veckan.

Mellan den 13 och 19 april har 13 190 personer skrivit in sig som arbetslösa vilket är 8 189 fler än samma vecka 2019 då det var 5 001. Det innebär att det under förra veckan fanns 409 257 inskrivna arbetslösa. Sedan första mars har 95 445 personer skrivit in sig som arbetslösa.

– Effekterna av inbromsningen på arbetsmarknaden är tydlig med ett stort antal personer som blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Läs mer på arbetsformedlingen.se  >>


Följ oss gärna på Facebook

facebookhomepage

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2020

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.