Barn- och ungdomsnätverkets nyhetsbrev har som syfte att sprida  nätverkets arbete samt information om barn- och ungdomsarbetet regionalt och nationellt. 

Nätverkets ska samordna, sprida och implementera det arbete som görs med ungdomar i länets kommuner. Vi samordnar utifrån önskemål utbildningsinsatser kring ungdomsfrågor. I uppdraget ingår också att organisera arbetet med ungdomsenkäten LUPP som genomförs i länet vart tredje år. I år påbörjar vi en stor satsning i länet i frågor kring barnkonventionen och barnrätt. 

Alla länets tolv kommuner ingår i nätverket samt Länsstyrelsen Kalmar län - tillsammans skapar vi nya möjligheter för unga i länet! 


Barnrättskoordinatorer i Kalmar län

Nu satsar Barn-och Ungdomsnätverket, Kommunförbundet Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län tillsammans med Sveriges kommuner och regioner på att utbilda 40 barnrättskoordinatorer i länet. 

Deltagarna kommer att få lokal kompetens kring barnkonventionen och barnrätt samt förutsättningar att implementera barnkonventionen i sina förvaltningar/kommuner. Vi kommer även att skapa förutsättningar för deltagarna att kunna utbilda vidare i sin egen förvaltning/kommun. 

Utbildare är Marie Lundin Karphammar från SKR, vid 4 tillfällen under kommande höst samt våren 2021.

Första gruppen deltagare kommer att vara från Barn-och Ungdomsnätverket.Sophia Sundlin - Kalmars representant i BoU-nätverket

Vad är på gång i Kalmar kommun inom barn- och ungdomsfrågorna?

Just nu arbetar vi efter vår handlingsplan med att starta upp en kommungemensam arbetsgrupp samt med underlag till det första barnbokslutet. Vi erbjuder utbildning för våra nämnder och arbetsgrupper, både grundutbildning inom barnkonventionen men även genom Rädda Barnen som stötta upp med kompetens inom olika områden.

Är det något från senaste LUPP-resultatet som er kommun valt att fokusera på och som ni jobbar vidare med?

Just nu ligger fokus från LUPP på delaktighet och vårt nyuppstartade ungdomsråd, som kommer arbeta en hel del med detta. Att öka ungas delaktighet på flera olika områden.

Vad är det första du tänker på när du tänker på Barn- och ungdomsnätverket?

Styrkan i att vara många aktörer med många kompetenser. Jag är stolt över nätverket och hur mycket som vi tillsammans genomför och stöttar varandra med. Vi har en stor kunskap inom området, det får vi inte glömma.

Tankar inför framtiden?

Jag tror att nätverket kommer skapa en otroligt stark bas under året, med ökade resurser och större kunskap. Med våra olikheter och utmaningar måste många perspektiv tas med i barnrättsarbetet.Lokal utveckling av ungdomspolitiken 13-14 oktober i Göteborg lunch-till-lunch

Konferensen riktar sig till kommuner som arbetar med statistiska uppföljningar av unga. Vi vill samla er för att diskutera hur vi omvandlar siffror till handling och rapporter till beslut som gör verklig skillnad för unga. Runt om i landet bedrivs mycket arbete för och med unga och vi vill samla er och ert engagemang och kompetens för att utbyta erfarenheter med andra och samtidigt skapa en arena för kunskapspåfyllnad. 

Två personer per kommun är välkomna, vi ser gärna att ni kommer en beslutsfattare och en tjänsteperson. Under två halvdagar kommer vi att prata ungdomspolitik och ni får möjlighet att fördjupa er i hur ni kan arbeta med analyser av data, hur ni kan jobba med ungas inkludering och vilka bidrag som finns att söka för detta.Camilla Karlsson, Anja Persson & Anders Degerman - Vimmerbys representanter i BoU-nätverket

Vad händer just nu i Vimmerbys kommun inom barn-och ungdomsfrågorna?
Till sommaren kommer vi att anlita sex Unga kommunutvecklare genom den kommunala feriepraktiken. Ungdomarna kommer att få tre uppdrag att arbeta med under de tre första veckorna på sommarlovet. Dessa tre är:

  • Intervjua barn och unga till kommande cykelstrategi och lekparksstrategi
  • Utveckla arbetet med ungdomsinflytande, framför allt Ung i kommunen
  • Besöka platser/aktiviteter/turistmål i kommunen och skriva om dem på sociala medier för att marknadsföra Vimmerby till ungdomar runt om i Sverige.

I slutet på maj planerar vi att genomföra den årliga Globträdslunchen där unga möter beslutsfattare och diskuterar frågor och förslag från ungdomar. I år kommer det att bli i digital tappning och vi hoppas att det blir en bra lösning.

Vi jobbar även på med våra sida Ung i kommunen där vi samlat bra info till kommunens ungdomar och möjlighet till att tycka till och ställa frågor direkt till kommunens beslutsfattare. 

Jämställdhetsintegrering är en strategi beslutad av Sveriges riksdag för att påskynda jämställdhetsutvecklingen. Denna basutbildning ger dig grundläggande kunskap om VAD, HUR och VARFÖR när det gäller jämställdhetsintegrering. Utbildningen är ett verktyg för att nå ett jämställt samhälle – ett samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter.

Länk: Basutbildning Jämställdhetsintegrering

 

Vi får inte heller glömma sajten - Ett jämställt Kalmar län!Filmtips för ungdomar från AV-Media. Alla skolor i länet har gratis åtkomst till mediekatalogen och de tusentals fakta-, spelfilmer och poddar som finns där. Mediekatalogen

"Källkoll Corona" med journalisterna Åsa Larsson och Jack Werner som arbetar med att sortera i de mängder av information som väller över oss i denna historiska tid. Programmen spelas in och publiceras samma dag. I varje avsnitt går Åsa och Jack på djupet i nyhetsfloden, tittar närmare på trender i sociala medier och tipsar om hur man kan bli bättre på källkritik och källtillit.

"Vad är Corona" Animerad serie om covid-19 och coronaviruset. Hur sprider sig viruset och vilka symptom ska man vara uppmärksam på? Serien ger även en insikt i hur pandemier sett ut tidigare i historien - och förklarar vad en pandemi och en epidemi är. Finns på flera olika språk!Nytt projekt växer fram inom området delaktighet och inflytande i länet!

Nytt projekt kopplat till länets LUPP-resultat som är kopplat till delaktighet, inflytande och barnkonventionen. Projektets syfte är att genom ett digitalt verktyg göra det enklare för ungdomar i Kalmar län att göra sin röst hörd när det kommer till lokala och regionala frågor. Tanken är att skicka in en ansökan till Allmänna arvsfonden, som kan finansiera projekt upp till 3 år.

Mer information kommer i nästa nyhetsbrev!www.digifritid.se

Är en plats för unga som ska uppmuntra barn till kunskap och lärande. På sidorna finns ett bibliotek som stimulerar läsning, inspiration för att skapa rörelseglädje och kontakter för stöd om man mår dåligt. Det finns även möljlighet att dela sina erfarenheter och tankar om hur vardagen påverkas av Corona genom att skicka in teckningar och berättelser. De som står bakom sidan är Rädda barnen och Generation Pep.

De som har startat  stiftelsen är Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. 

Hur upplever barn och unga corona?

I forskningsprojektet "Barn och ungas röster om corona" samlar Uppsala Universistet in röster och bilder från barn och unga om hur de upplever den historiska händelse som vi just nu befinner oss i. 

Det finns tips om hur du som pedagogisk personal inom förskola och fritid kan arbeta med materialet. Även tips till föräldrar om hur de kan hjälpa barnen att svar på frågorna. 

Åldrar: 4-12 år och 13-18 år Hur upplever barn och unga corona?

OBS! Pågår maj utFrågor och funderingar kring nyhetsbrevet kan ni skicka till: 

Matilda Tonentschuk eller Claudia Kjellstrand

 Sent with Get a Newsletter