Almedalsveckans nyhetsbrev 5, 2020. Har du problem att läsa det? Öppna nyhetsbrevet i webbläsaren.

21 april 2020

Tack för all support vi har fått under de senaste veckorna!

Det har nu gått snart tre veckor sedan våra huvudarrangörer tog det oundvikliga beslutet att inte genomföra Almedalsveckan i Visby i sommar. Det är just nu omöjligt att planera för vår gemensamma demokratiska mötesplats på det sätt som vi är vana att den ska genomföras. På plats i Almedalen, med ett myller av deltagare som rör sig runt i Visbys gränder.

Att Almedalsveckan är viktig för många har vi under de senaste veckorna fått bekräftat från så många håll. Vi tackar alla som har delat med sig av sina idéer, presenterat konkreta förslag eller på annat sätt stöttat oss!


Återkalla ansökan/tillstånd för markupplåtelse

Har du ansökt om och/eller redan fått tillstånd gällande upplåtelse av offentlig plats (markplats) under Almedalsveckan behöver du återkalla din ansökan/ditt tillstånd.

Du kontaktar då tillståndsenheten hos polismyndigheten via e-post: registrator.stockholm@polisen.se, uppge polisens ärendenummer (som börjar med ett A) samt att du vill återkalla ditt ärende. 

Detta behöver du göra även om du inte hann få ditt tillstånd.


Fått faktura från Region Gotland

Om du har fått en faktura för markplatsen från Region Gotland, men ännu inte betalt den räcker det med att du drar tillbaka ditt tillstånd hos polisen. Vi ser helst att vi kan makulera fakturan direkt. 

Om du har betalt din faktura ska du börja med att dra tillbaka ditt tillstånd hos polisen. Vi kontaktar dig för mer information om hur vi löser återbetalningen. 


Varmt välkommen till Almedalsveckan 2021

Vi blickar redan nu framemot nästa års Almedalsvecka på Gotland. Almedalsveckan 2021 invigs söndagen den 4 juli. Hur dagarna fördelas mellan partierna är inte bestämt än. 


Gotland kraftsamlar för Almedalsveckan 2021

Många organisationer och privatpersoner drabbades hårt av det här beslutet. Ingen kunde då i sin vildaste fantasi tro att vi alla skulle hamna i den situation som vi är i just nu. 

Arrangörer har oftast i samband med sin bokning av lokal, boende och/eller andra servicetjänster sagt ok till de villkor i avtalet som reglerar avbokning/ombokningar. En stor del av boenden under veckan sker hos privatpersoner.

Det är vår förhoppning att alla känner ansvar och är så flexibla man kan i den situation alla befinner sig i. Detta för att kunna hälsa sina kunder/våra deltagare välkomna till Almedalsveckan 2021. 

Vi uppmanar alla att göra det man kan i sina relationer, oavsett om det är en näringsidkare eller en privatperson, men vi har den djupaste förståelsen för att man i dagsläget själv sitter i en mycket pressad situation. 

Vi har alla ett gemensamt ansvar för det gotländska värdskapet och det är vår största önskan att alla ska känna sig välkomna tillbaka nästa år och att Gotland ska stå värd för Almedalsveckan många år framåt. 


Detta beslut påverkar oss alla

Almedalsveckan skapas av alla som är med och bidrar. Vi tar gärna emot tankar och idéer från arrangörer, medverkande och deltagare. Därför undrar vi...

Vad tycker du?

Hur kommer detta beslut att påverka er och hur ser ni på planerinen inför Almedalsveckan 2021? Delge oss gärna via e-post.


Följ Almedalsveckan på sociala medier!

facebookinstagramtwitterhomepage

Gilla oss gärna!


Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla
- en magisk plats, för dialog, utbyte och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle.

Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.


Region Gotland, Almedalsveckan
621 81 Visby, telefon 0498-26 93 10

Vi finns på plats via telefon mellan klockan 09:00-15:00 (lunchstängt klockan 12:00-13:00).  Det går alltid bra att skicka frågorna med e-post: almedalsveckan@gotland.se   www.almedalsveckan.info

Region Gotlands logotype

Nyhetsbrevet går till arrangörer, journalister, de som fått tillstånd om markupplåtelse under Almedalsveckan för de senaste två åren, deltagare i Almedagen 2020 samt de som själva har registrerat sig.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.