Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Utmaningarna för underhållet

Vi har utsatts för riktigt stora utmaningar i och med Covid-19 och läget är tufft på olika sätt hos många inom näringslivet i Sverige. Vi får rapporter från våra medlemmar att vissa står helt still medan andra kör för fullt, till och med över den ordinarie beläggningen.

Det kan vara frestande att dra ned på kostnaderna i dessa tider och i de fall insikten om underhållets betydelse saknas kommer underhållet att hamna i fokus. Detta gör att vårt arbete blir ännu viktigare, framför allt på lång sikt. 

Vi som nationell förening för alla er som bedriver ett underhållsarbete inom svenskt näringsliv är extra mån om att underhållet fungerar trots dessa utmaningar. Därför genomför vi en kartläggning av situationen hos våra medlemmar.

Detta sammanställs sedan för att avgöra vilken påverkan Covid-19 har haft och hur man har agerat. För att underlätta detta arbete vill vi gärna ha återkoppling om hur läget ser ut i just er verksamhet.

Hör av er till oss via mail, info@svuh.se.


Detta jobbar vi med just nu

Även föreningen har påverkats av omvärldsläget, men vi har valt att ställa om snarare än att ställa in. Konferensen Underhållsledning gjordes snabbt om till en webbkonferens och våra fysiska möten har ersatts av digitala. Dessutom sker det mycket utvecklingsarbete inom föreningen.

Vårt europeiska projekt inom ramen för Erasmus+ tuffar på och vi skapar löpande nya valideringsfrågor. Basen för detta arbete är de nya yrkeskvalifikationerna för underhållspersonal som vi gemensamt har tagit fram inom projektet. De utgår från EFNMS Body of Knowledge och standarderna EN 17007 – Underhållsprocesser och EN 15628 – Kvalifikationer för underhållspersonal.

Parallellt med detta projekt arbetar vi för att inom kort kunna återlansera validering för underhållspersonal. Det är i första hand den operativa underhållspersonalen, d.v.s. elektriker, mekaniker och automationselektriker samt underhållstekniker som är målgruppen.

Vi ser även över hur framtidens tentamen för underhållsledare, underhållsingenjörer och underhållsarbetsledare kan komma att utformas för att bli mer flexibla och även anpassas till den nya tekniken, d.v.s. bli datorbaserade. Här pågår det diskussioner inom EFNMS Certification Committee.

Översättningen av standarden EN 17007 – Underhållsprocesser stannade av något i och med Coronautbrottet, men har återupptagits och sker numera via webbmöten. Vi ser att detta arbete kommer att underlätta för många inom svenskt näringsliv då denna standard lägger grunden för underhållsverksamheten.

Vi hoppas på att vi kan genomföra våra aktiviteter enligt plan under hösten och här pågår arbetet för fullt, det är främst EFNMS tentamen för underhållspersonal den 1-2 oktober och Underhållsdagarna den 18-19 november som vi fokuserar på.

Hösten kommer såldes att fyllas med en spännande blandning av olika aktiviteter samt goda möjligheter att knyta nya kontakter för att både inhämta ny kunskap och utbyta erfarenheter inom underhåll.


EFNMS enkät om nyckeltal

Det är två år sedan sist vi skickade ut en enkät om nyckeltal för underhåll. Nu har det åter blivit dags att undersöka hur det står till med nyckeltalen inom europeisk industri.

Nu har ni chansen att skapa er en bild av hur ni ligger till med avseende på viktiga nyckeltal via en europeisk benchmarking! Undersökningen har som huvudmål att identifiera bästa praxis och olika standardvärden för nyckeltal (KPI) relaterade till underhållsfunktionen.

Det är EMAC, EFNMS Maintenance Assessment Committee som genomför denna undersökning. Enkäten administreras av Spaniens Underhållsförening, AEM, under ledning av Gerardo Alvarez, som också är aktiv medlem i EMAC.

Undersökningen vänder sig primärt till företag inom processindustrin som kemisk industri, energiproduktion, olja och gas och farmaceutiska företag samt massa och papper. Övriga företag är självklart välkomna att delta i undersökningen.

De företag som deltar i undersökningen får självklart ta del av hela resultatet. Detta kommer även att presenteras vid en workshop i samband med EuroMaintenance i Rotterdam i början av 2021 och därefter sändas ut till alla deltagare.

Undersökningen, som tar cirka 15 - 20 minuter, är öppen fram till och med den 30/9. Ni hittar enkäten via denna länk eller använder följande QR-kod:

Har ni några frågor kring undersökningen så kontakta oss via mail; info@svuh.se, Lars Jansson, tel. 070-646 62 73, lars.jansson@okg.uniper.energy eller Christer Olsson, tel. 070-394 03 51, christer@colmaint.se.

Observera! EFNMS garanterar att all konfidentiell information som tillhandahålls av den som svarar på enkäten endast kommer att användas som underlag för analys. I det resultatet som publiceras kommer det inte att gå att särskilja enskilda företag.


Passa på att vårfynda!

Nu kan ni förkovra er ytterligare i underhållets terminologi och vi erbjuder nu 20% vårrabatt på vår handbok "Några begrepp inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar".

När vi tog fram denna handbok visade det sig att det var en riktig kioskvältare och vi gläds av att vi har kunnat sprida underhållsterminologin till en bredare publik. Det har hjälpt många i samband med den interna kommunikationen inom företagen.

Handboken baseras i första hand på standarden SS-EN 13306:2017 och förklarar de vanligaste begreppen på ett enkelt sätt. Dessutom ingår andra viktiga områden som kritikalitetsanalys, anläggningseffektivitet, underhållsprocesser med flera.

Erbjudandet gäller till och med 31 maj. Beställ ditt exemplar via denna länk.


Ansök till yrkeshögskolan!

Underhållstekniker både är och kommer att vara ett mycket attraktivt yrke och nu är det hög tid att ansöka till yrkeshögskolan. Om du själv inte söker så har du kanske en medarbetare eller någon annan i din omgivning som kan vara intresserade av att ansöka.

Göteborgs Tekniska College erbjuder utbildningen "Under­hålls­tek­niker — el och automation". Efter utbildningen finns det mycket goda möjligheter till arbete som underhållstekniker med inriktning mot framtidens smarta underhåll. Ta reda på mer om utbildningen via denna länk. Observera att sista anmälan är den 1 maj!

Gå in på Yrkeshögskolans hemsida via denna länk och hitta ännu fler spännande yrkeshögskoleutbildningar inom underhåll.


Nytt datum för tentamen!

Certifiering av underhållspersonals kunskaper och färdigheter sker i form av en tentamen som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Det finns en ökad efterfrågan av en kvalitetssäkrad kompetensförsäkring bland dem som arbetar inom området underhåll och driftsäkerhet. Detta ger många fördelar för både personen och företaget.

Personen erhåller en bekräftelse på sin kompetensnivå, ett ökat erkännande inom den egna verksamheten och en ökad självinsikt. Dessutom ökar möjligheterna till rörlighet mellan europeiska länder.

Företaget erhåller en oberoende verifiering av professionella underhållsfärdigheter, en ökad konkurrensfördel vid försäljning av underhållstjänster och ett kraftfullt stöd för fortsatt verksamhetsutveckling inom underhåll.

Anmäl dig till vårens tentamen som sker den 4 juni för underhållsledare respektive den 5 juni för underhållstekniker. Läs mer om respektive tentamen på vår hemsida.

Observera att sista anmälningsdag är den 21 maj!

Anmäl er här!Tentamen för underhållsledare

4 juni, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 21 maj!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

5 juni, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 21 maj

Läs mer om tentamen här!

Årsmöte

11 juni, Webbmöte

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till årsmötet 2020! Årsmöteskallelse kommer inom kort.

Anmäl er via kansli@svuh.se


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Förmågan att tänka långsiktigt!

I kristider kan det vara frestande att skära ned på kostnader som exempelvis underhåll. Detta beror på att det fortfarande finns en liten förståelse hos många företag om underhållets ekonomiska roll.

Det är många beslutsfattare inom industrin som har så stort fokus på en snabb avkastning på det investerade kapitalet, ROI (Return of Investment), att underhållet inte prioriteras över tid. Detta är extra tydligt i dagens kristider.

Ännu mer anmärkningsvärt är att vi alltför ofta behöver övertyga de som själva borde ha denna insikt, de som redan arbetar långsiktigt, men av någon anledning inte prioriterar underhållet.

Investeringarna i underhåll ger både ökad driftsäkerhet och hållbarhet, vilket i förlängningen bidrar till en ökad lönsamhet och bättre miljö. Det är därför extra viktigt att se bortom dagens omvärldssituation, i den mån det går med avseende på företagets överlevnad.

Framtidens underhåll

Tillbaka till förmågan att tänka långsiktigt. Underhåll är en process som ger vinster över tid, vilket innebär att det måste finnas en tydlig vision för underhållet. När väl denna är på plats anpassas strategier och mål till den verksamhet man bedriver.

Rätt resurser är nyckeln till framgång, både personal, reservdelar och verktyg måste vara rätt fördelade och organiserade. Här kommer underhållsprocessen in, vem ska göra vad och när samt till vilket syfte.

För att kunna rekrytera kompetent underhållspersonal i framtiden behöver vi uppmuntra de yngre. Här finns det tyvärr inte någon "quick fix", det är ett långsiktigt och strävsamt arbete.

Genom en väl genomförd benchmarking och ett nära samarbete med olika myndigheter, organisationer och akademier går det att skapa goda förutsättningar för framtidens underhåll.

Det gäller att kunna lyfta blicken och se längre in i framtiden. Tänk långsiktigt!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy