AllAgeHub – april 2020

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Skulle du vilja avsluta din prenumerationklicka här.

Lite goda nyheter i svåra tider

Covid-19-pandemin sätter stor press på många delar av samhället, men vi ser också exempel på att krisen tar det bästa i våra medmänniskors vilja att hitta lösningar och att hjälpa till. Här har vi samlat några länkar till nyheter som vi blivit uppmuntrade av de senaste veckorna.

Läs mer här.

Dela digitalt lyfter

Flera av GR:s kommuner har hört av sig om att vi behöver hjälpa varandra med hur vi kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter i samband med Covid 19. Därför vill vi tipsa om att Dela digitalt har lagt till frågor som rör Covid-19 i startmenyn så en lättare kan se dessa?

Läs mer här.

Upphandlingsmyndigheten tipsar om vägledning under Covid-19-krisen

EU-kommissionen har publicerat en vägledning om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen. Vägledning är särskilt inriktad på upphandlingar i brådskande fall.

Läs mer här.

Tillgänglig information om Covid-19

Just nu publiceras enorma mängder information om Covid-19, men allt som publiceras är inte tillgängligt för alla. Myndigheten för delaktighet har därför samlat länkar till kunskapskällor som gör informationen tillgänglig på fler sätt.

Läs mer här.

Hack the crisis

Sveriges regering, Myndigheten för digital förvaltning, Hack for Sweden och Openhack arrangerade tillsammans ett "Hackathon" där målsättningen var att designa, testa och skapa nya lösningar under den pågående krisen. De tre huvudsakliga utmaningarna var 1. Rädda liv, 2. Rädda samhällen och 3. Rädda företagen.

Läs om vinnarna här. 

Nordic innovation publicerar exempel på digitala lösningar från Norden under Covid-19-krisen

Ända sedan nyheten om coronaviruset och covid-19 spreds globalt har nordiska företag arbetat hårt med att utveckla innovativa lösningar som ett svar på riskerna och utmaningarna som denna ovälkomna gäst har medfört. Nordic innovation har publicerat en digital katalog som visar upp några av de senaste innovativa lösningarna från nordiska bolag som alla kan användas i kampen mot covid-19.

Ladda ner katalogen här.


Anmäl er produkt eller tjänst till WebbExpo

I arbetet med AllAgeHubs interaktiva miljö och Expo Välfärdsteknik såg vi att behovet av kunskapsspridning gällande välfärdsteknik var stort i kommunerna. Den interaktiva miljön och expon gav inspiration och ökade kännedomen kring tekniklösningar som finns tillgängliga på marknaden. Nu gör vi ett försök att använda oss att skapa en digital expo som ska vara tillänglig för alla när som helst, endast en knapptryckning bort. Därför vill vi nu uppmana er som utvecklar välfärdsteknik eller tjänster att anmäla dessa till vår WebbExpo.

Anmälan görs i formuläret på denna länk.


Scandinavian journal of occupational therapy publicerar artikel om AllAgeHubs interaktiva miljö

Susanne Gustavssons och Leif Sandsjös artikel om AllAgeHubs interaktiva miljö har antagits till Scandinavian journal of occupational therapy. Artikeln började som ett exjobb på arbetsterapeututbildningen, men har nu i sin vidarebearbetade form blivit accepterad för publicering i Scandinavian Journal of Occupational Therapy.

Läs artikeln här.


Vinnova finansierar 13 projekt som ska stärka tillgängligheten i samhället.

Vinnova finansierar nu 13 projekt som ska utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten i städer och samhällen. Projekten får finansiering i en ny satsning på innovationer inom universell utformning, som handlar om att utveckla och testa lösningar som stärker tillgängligheten inom verksamheter, miljöer och tjänster i städer och samhällen.

Läs mer här.

Ta del av Innovationskraft - ett spridningsseminarium från Idéslussen i Sundsvall

Innovationskraft är en spridningskonferens, arrangerad av Idéslussen i Sundsvall,  som genomfördes den 2 april 2020. Nu finns möjlighet att ta del av konferensen innehåll i efterhand.

Läs mer här.

VGR blir Sveriges fjärde innovationsmotor

Från och med 2020 blir Västra Götalandsregionen (VGR) en Innovationsmotor. Därmed ingår VGR, tillsammans med Region Uppsala, Region Östergötland och Region Västerbotten, i Medtech4Healths strategiska innovationsmotorprojekt som finansieras av Vinnova. Syftet är att stärka den offentliga sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

Läs mer här.


Välfärdstekniken har övervägande positiva effekter

Välfärdsteknik har övervägande positiva effekter för brukare, personal och närstående, men det finns risk för att tekniken leder till negativa effekter som minskad trygghet.

Det skriver Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som på uppdrag av regeringen har analyserat hur en ökad användning av välfärdsteknik påverkar brukare, personal, närstående och omsorgens organisation i både äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer här.

Projekt DIABAHS ger erfarenheter från fyra bostadsprojekt för seniorer

Seniorbostäder bidrar till god hälsa, välbefinnande och trygghet samt hyresgästers möjlighet att vara aktiva och självständiga i bostaden. Det är en av slutsatserna i projektet Diabahs, som nu presenterar sin slutrapport. Diabahs har följt fyra exempel på nybyggnation av seniorboenden i Göteborgsregionen.

Läs mer här.

Digitalt studiebesök från Arcada

I slutet av februari kontaktades AllAgeHub av Annikki Arola, proprefekt/Head of Department vid Högskolan Arcada, som ville undersöka möjligheterna till ett studiebesök under våren. I det rådande läget med Covid-19 ställdes studiebesöket tidigt om till att till att genomföras digitalt.

Läs mer här.

Kostnader för socialtjänstens digitalisering

Behoven av välfärd ökar och därför behöver vi nyttja digitaliseringens möjligheter. För socialtjänsten finns det stora möjligheter att utveckla arbetssätt med hjälp av digitalisering. Att följa med i denna utveckling ställer nya eller förändrade krav på alla verksamheter. Detta i sin tur ställer krav på olika former av investeringar. På uppdrag av SKR har PwC identifierat centrala investeringsområden och fått fram en samlad kostnadsbild för digitala lösningar.

Läs mer här.

 

Långsam utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen

IVO har granskat hur välfärdsteknik används i sex hemtjänstenheter och sju äldreboenden. Granskningen visar att införandet av välfärdsteknik går långsamt. Den visar även att det finns erfarenheter som de granskade upplever bidrar till en positiv utveckling.

Läs mer här.

 

Personer med demens har lätt att lära ny teknik

Ny forskning visar att äldre personer med en demenssjukdom kan lära sig ny teknik, trots att de aldrig tidigare har hållit på med det. 

Se det inspirerande reportaget från SVT/Öst om forskningen som görs på området.

Läs mer här.

Snart kan funktionsnedsatta skriva ut sina egna hjälpmedel

Snart kommer personer med funktionshinder att kunna 3D-printa sina egna hjälpmedel", lyder rubriken på en artikel av DokkX, publicerad i hälsovetenskapliga tidskriften Medicoteknik.

Läs mer här (dansk text).


facebooktwitterlinkedin

AllAgeHub

Ett initiativ av de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.

Pensionärsorganisationerna
PRO och SPF Seniorerna 

Sahlgrenska Science Park

Business Region Göteborg

Västra Götalandsregionen,
Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART.

Finansiärer

12 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.