Nyhetsbrev från Michaël Berglund AB. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Vilka vill vi vara som ledare?

Tänk på alla amerikanska katastroffilmer som man har sett genom åren. Osannolika scenarier som man tänker aldrig kan hända. I filmernas värld är det alltid några ledare som kliver fram och blir hjältar, samtidigt som andra krymper ihop till egoistiska galningar.

Och plötsligt lever vi mitt i en amerikansk film där de mest osannolika scenarierna blir verklighet. En verklighet där verksamheter stannar och människor sitter inlåsta för att inte smitta varandra. Vi ser sjukdom, ekonomiska ras och rädsla. Och den, just den där rädslan är det farligaste av allt. För i rädslans fotspår så sluter vi oss, vi slutar tänka och vi blir större egoister än vad vi normalt är.

I Sverige har vi ombetts att ta vårt individuella ansvar i denna tid. Var och en av oss ombeds att tänka på vår omgivning och våra medmänniskor. Vi behöver alla hitta en liten hjälte inom oss som orkar göra uppoffringar för att hjälpa andra.

De flesta företag och ledare lever med en extrem situation just nu som ingen varit igenom tidigare. Det finns många just nu som siar om framtiden men det är bara en enda sak som ledare kan vara säkra på just nu – att mycket är osäkert.

Men i tider av osäkerhet finns stora möjligheter att lyfta fram det bästa av oss. De ger oss möjlighet att hitta kreativa lösningar på problem, vara flexibla, att lyfta varandra och arbeta på nya sätt. Kanske kan vi också använda denna tid för att göra något för någon annan som har det svårare än vi. Jag tänker på filmen ”Pay it forward” och tipsar alla om att se den i påsk.

Vi tycker oss redan se många fina exempel på verklig solidaritet, kreativitet och medmänsklighet. Bevis på att många går runt och bär på en liten hjälte som nu ges tillfälle att komma fram. I denna tid av osäkerhet är det en sak som ledare ska tänka på. Det är inte i vår komfortzon magi skapas utan när vi är utanför den.

 

Ta hand om dig och de dina! Glad påsk!

Michaëla Berglund
Vd, Michaël Berglund AB


Styrelsen viktigare än någonsin

I utmanande tider är styrelsen kanske som viktigast. Den tjänar som kontroll- och uppföljningsorgan men också, och inte minst, som stöd och bollplank. Ledningen är upptagen av och fokuserad på medarbetare och kunder, och styrelsen måste bistå med att hålla blicken lite längre fram även i dessa tider. För det kommer en annan dag. Hur den ser ut är ovisst för de flesta, men tillsammans får vi försöka spana in i nästa tidevarv med hjälp av kunniga människor runt omkring oss.

Vi på Michaël Berglund Board Value försöker hjälpa till genom att sprida kunskap via kostnadsfria webbinarier i aktuella frågor. Så sent som igår hade vi ett webbinarium med en av Sverige främsta experter på bolagsstyrning, advokat Carl Svernlöv på BakerMcKenzie, om hur man arrangerar en bolagsstämma under pandemin. Ett femtiotal deltagare fick senaste nytt i frågan och Carls tips för att arrangera en så kallad hybridstämma.

Nästa vecka, torsdag den 16 april, följer vi upp med ytterligare ett webbinarium. Denna gång om styrelsens ansvar när regler och regelverk förändras och utvecklas för bolagen.


Kostnadsfritt stöd via oss

Sedan två veckor erbjuder vi på Michaël Berglund AB kostnadsfritt stöd till vd:ar, CFO:er och HR-chefer. Vi är glada över att ha kunnat hjälpa flera företag som behövt bollplank eller expertkunnande i frågor som uppstått i spåren av Covid-19.

Konceptet är rakt och enkelt. Vi förmedlar kontakten till expertis inom HR, finans och kommunikation som, initialt, pro bono kan assistera i frågor. Två timmar är kostnadsfria. Förhoppningsvis räcker det. Behövs det stöd utöver det, debiteras det enligt ett överenskommet arvode.

Parallellt erbjuder vi som vanligt interimschefer på konsultbasis. Efter att ha arbetat i många år med Executive Interim vet vi att det kan vara ett värdefullt tillskott när man behöver temporär hjälp av erfarna ledare, för att avlasta eller för att tillföra avgörande kompetens till sitt företag eller organisation.

Kontakta Jonas Koch via jonas.koch@michaelberglund.se, Joakim Säll via joakim.sall@michaelberglund.se eller Patrik Peter via patrik.peter@michaelberglund.se för ytterligare information.


Videogrupper: Bolla dina utmaningar – och dela med dig till andra!

Den pågående pandemin förändrar tillvaron för oss alla. I våra samtal med styrelseledamöter, VD:ar och andra i företagsledande positioner är det tydligt att krisen är olika djup för olika företag men att mycket också är gemensamt. Vi hör även många exempel på gott ledarskap och innovativa sätt att tackla situationen.

Vi tror att vi alla har mycket att vinna på att lyssna på andra och att dela med sig av sina erfarenheter.

Vi kommer därför att bjuda in till exklusiva videosamtalsgrupper med vd:ar/beslutsfattare i företagsledande position som vill utbyta tankar och reflektioner med 4 - 6 andra i liknande positioner. Det kan handla om nya sätt att arbeta som nu har uppenbarat sig, hur man bibehåller effektiviteten i organisationen när många arbetar hemma eller hur man identifierar nya affärsmöjligheter parallellt med krishantering.

Deltagande är kostnadsfritt och sker efter särskild inbjudan. Intresserad att delta eller vill veta mer? Kontakta Patrik Peter via patrik.peter@michaelberglund.se


Webbinarium: Gott självledarskap i praktiken

Hur upprätthåller man motivation och fokus när man jobbar på distans? Vad innebär det att leda sig själv? Vilka metoder kan man använda för att underlätta sin vardag? Torsdag den 23 april kl. 15.30 arrangerar Cecilia Tunberger, legitimerad psykolog på Michaël Berglund AB, ett kostnadsfritt webbinarium som ger dig tips och idéer om hur du kan utveckla ditt eget och andras självledarskap.

För ytterligare information, kontakta Cecilia Tunberger via cecilia.tunberger@michaelberglund.se

Personligt stöd för att orka vara uthållig

Vi befinner oss just nu i en omvälvande tid med stora utmaningar och osäkerhet. Axlar du ett extra tungt ansvar i din organisation? Behöver du någonstans att samla tankarna för att komma vidare framåt, och få stöd i det? Har du begränsat med tid för detta?

För dig erbjuder vi nu ett paket om 3 coachingsamtal hos någon av våra legitimerade psykologer till ett reducerat pris.

För ytterligare information, kontakta Cecilia Tunberger via cecilia.tunberger@michaelberglund.se så följer vi upp med ett telefonsamtal. Begränsat antal platser.


Så kan du hantera ovisshet och leda i kris

Krisen skapar osäkerhet hos chefer, medarbetare och kunder. Samhället, företag och enskilda människor ställs inför något som utvecklas både snabbt och oförutsägbart. Smittspridningen har redan fått enorma konsekvenser men effekterna på längre sikt är närmast omöjliga att bedöma för tillfället.

Den 18 mars arrangerade vi och krishanteringsexperten Practise Risk ett webbinarium för beslutsfattare i ledande befattning som ville ha råd för att bättre kunna hantera kriser och oförutsägbarhet.

Mats Bohman från Practise Risk pratade bl.a. om att betydelsen av att försöka skapa sig en lägesbild, efter bästa förmåga så gott det går. Och att våga fatta beslut även när mycket information saknas.

Han gav följande råd:

 • Följ myndigheternas beslut. Det är många myndigheter som är involverade och mycket händer, skapa därför en funktion för omvärldsbevakning.
 • Skapa en egen lägesbild som ska uppdateras och delas regelbundet.
 • Planera för flera tänkbara händelseutvecklingar (t.ex. tre varianter: ett ’worst case scenario’, ett ’realistiskt best case scenario’, ett ’mest troliga scenario’).
 • Sätt upp mål för både hanteringen och kommunikationen. Kommunicera dessa med medarbetarna för att skapa handlingskraft i organisationen.
 • Skapa en logg där ni löpande följer de viktigaste faktorerna, t.ex. försäljning, likviditet, varuflöde, personal, kundtillgänglighet. Logga även vilka beslut som tas och vilka åtgärder som vidtas. Gör antaganden baserade på utvecklingen, logga dessa antaganden. På så sätt få ni en tydligare lägesbild. Spara loggen.
 • Utvärdera löpande situationen, vidta åtgärder ut efter det.
 • Ta hjälp vid behov.

 

Patrik Peter i vårt Executive Search-team rekommenderade:

 • Försök skapa en gemensam bild, så gott det går och efter er förmåga. Ha gemensamma budskap!
 • Hamna inte i bunkern och undvik tunnelseende; se upp så att ledningen inte låser in sig, slutar ta in information/slutar se olika perspektiv. Omvärldsbevaka internt och externt; hur är stämningen internt, vad händer hos kunderna? Fatta beslut även när mycket information saknas.
 • Var ödmjuk; tro dig inte ha alla svar, lyssna på andra, be om hjälp.
 • Jobba med parallella spår i olika team för att öka fokus och uthålligheten: akut krishantering samt förbered på längre sikt.
 • Låt ordinarie chefer leda – kortslut inte. Försök jobba i vanliga leden, undvik att högsta ledningen detaljstyr.
 • I kris sätts ledarskapet på prov… notera vilka ledare som har svårt att leda och vilka andra som kliver fram. Byt ledare som inte fungerar – medarbetare, kunder och verksamheten går före.
 • Var defensiv och offensiv; krishantering samt möjligheter på kort och lång sikt.
 • Var uppmärksam på hur dina medarbetare reagerar, var uppmärksam på hur du reagerar - våga vila för att kunna orka!

Michaël Berglund AB - 08 663 90 00 - michaelberglund.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom vi tror att du är intresserad av vårt företag eller för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Adresskälla: Bisnode. Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss klicka här