Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Kommunens bostads- och fastighetsbolag stöttar lokala näringsidkare med hyreslättnader.

Strömstadsbyggen AB respektive AB Strömstadslokaler stöttar lokala näringsidkare med hyreslättnader i coronakrisen. Stödet följer det förslag som Regeringen fastställt.

Pandemin drabbar många av de företag som hyr lokal i kommunens fastigheter hårt, hyreslättnader är viktigt för att hantera det bekymmersamma läge som uppstår när kundunderlaget viker. Totalt kan ett 30-tal företag komma ifråga för stödet utifrån de krav som regeringen ställt upp för hyresrabatten.

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher p.g.a. Coronaviruset. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, sällanköpshandeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Den statliga kompensationen uppgår till maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Staten står därmed för 25 procent och hyresvärden 25 procent under perioden april-juni.
Se vilka branscher som kan få stöd
Mer info på Länstyrelsens hemsida


Brev till regeringen från landshövdingen, Strömstad särskilt hårt drabbat

I föregående nyhetsbrev skrev vi om att Mats Brocker och kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson bjudit in landshövdingen och Västra Götalandsregionen till dialog. 

Strömstads kommun vill sätta fokus på de lokala företagens särskilt utsatta läge till följd av den totala stängningen av riksgränsen mot Norge och visa på hur hårt det slår mot det lokala näringslivet.  

Man har nu inlett en dialog med länstyrelsen  för att ta fram åtgärder på kort och lång sikt.

En första åtgärd är nu att man skickat ett brev från Västragötalands regionen till regeringen. Ett nödrop från Västra Götaland om den pressade situation som länets nordvästra del befinner sig i. Detta till följd av effekterna av stängd riksgräns mot Norge. Strömstad lyfts fram som särskilt t drabbat.

Brevet går till Anders Ferbe, regeringens samordnare tillsatt med anledning av pandemins effekter på näringslivet, är undertecknat av regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng (C) och landhövding Anders Danielsson.

Regionen startar även en arbetsgrupp med syfte att designa åtgärdsprogram och Strömstad är inbjudna att vara med i detta arbete. Tillsammans med andra utsatta kustkommuner i norra Bohuslän.


Tillsammans marknadsför vi Strömstad!

Kommunledningen hade 8 april möte med näringslivsrådet. Detta för att se hur näringslivet och kommunen kan samarbeta med sikte på framtiden och diskutera möjliga vägar ur den besvärliga situation som råder. Den största utmaningen är att vi i nuläget inte har några besökare så länge gränsen är stängd mot Norge. Ovissheten kring när den öppnas och att det inte går att påverka gör det svårt att blicka framåt.

Därför blir det allt viktigare att medvetengöra Strömstad som besöksmål för fler svenskar. 

Man enades om att starta en arbetsgrupp som ska arbeta med marknadsföring. En kampanj bestående av korta lokalproducerade filmer för att marknadsföra Strömstad via sociala kanaler på den svenska marknaden.

Med tanke på den rådande situationen med Coronapandemin kan vi inte locka hit folk nu. Men jobbar med att man ska drömma och längta hit. Så att många vill resa till Strömstad när restriktionerna lättar.

Det är viktigt att komma igång snabbt så man kommer återanvända filmmartrial från tidigare projekt i ett första steg medan nytt material produceras.

Tanken är att så många som möjligt ska kunna delta. Mer info om detta kommer snart.


KGH Custom Services erbjuder kostnadsfri information och konsultation till småföretag i Strömstad och Tanums kommun

KGH Accountancy & VAT Services AB tillsammans med KGH Sustainability Foundation vill bidra med en lokal insats genom att stötta småföretagare i vårt närområde, för att underlätta för att fler företagare ska kunna få rätt hjälp i en period som drabbat deras ekonomi och likviditet snabbt och hårt. De tjänster som erbjuds kostnadsfritt i projektet är i vanliga fall dyra tjänster som är nödvändiga om företaget riskerar att hamna på obestånd, därför tycker de att det är viktigt att kunna hjälpa med just dessa tjänster till företagen. De vill kunna bidra med kunskap så att vi tillsammans ska kunna underlätta för att så många företag som möjligt ska kunna överleva denna kris som drabbar oss alla.
Läs mer


Gott betyg för myndighetsutövningen i Strömstad

En ny mätning av upplevd service i kommunal myndighetsövning 2019 placerar Strömstads kommun på en fin 39:e plats bland landet 290 kommuner.

Bakom placeringen ligger ett Nöjd-kund-index (NKI) på 77, att jämföra med årets toppplacerade kommun Trosa med ett NKI på 84.

Den så kallade "Insiktsmätningen" genomförs via en enkät bland kunder (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Mätningen genomförs av branschorganet Sveriges Kommuner och Regioner och genomförs årligen. Noteringen för 2019 är den bästa för Strömstads kommun hittills.


Tillväxtverket förtydligar om ansökan om korttidsarbete.

Tillväxtverket uppmanar sökande att det är viktigt att förbereda så mycket som möjligt innan. Fokusera på att ha rätt uppgifter när du skickar in din ansökan. Pengarna kommer inte att ta slut. Alla företag/arbetsgivare som uppfyller kraven för korttidsarbete kommer att få stöd.

På Tillväxtverkets hemsida finns all information du behöver för att göra din ansökan. 
Tillväxtverket/korttidsarbete

Webtest som ger dig en snabb uppfattning om du har rätt till stöd för korttidsarbete.
Gör testet här

I beräkningshjälpen räknar du ut hur mycket du kan få i stöd. Beräkningshjälpen använder du sedan i själva ansökan.

Till beräkningshjälpen

Här ansöker du


Support Group Network erbjuder HOTLINE för utrikesfödda.

 På grund av rådande omständigheter erbjuder Support Group Network alla utrikesfödda företagare som drabbas ekonomiskt av Covid- 19 gratis rådgivning och information kring regeringens åtgärdspaket för att stötta företag.

Vi kan lämna information kring åtgärdspaketen, hänvisa till kommuns hemsida eller rätt kontaktperson, kontakta myndigheter på uppdrag av företagaren och ge rådgivning.
Telefonnummer : 0793374623
Tider: Vardagar 10:00 – 16:00
Kontaktperson: Ziyad Tarek
Mail:ode@supportgroup.se
Hotline facebook


Skatteverket bjuder in till Webbseminarium med information för företag med anledning av coronaviruset

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att underlätta för företag att klara sig genom Coronakrisen. Under seminarierna får du vägledning i de möjligheter som erbjuds inom skatteområdet och hur du praktiskt går till väga. 

På webbseminariet får du bl.a. information om:

  • Vad är det för möjligheter staten erbjuder inom skatteområdet för mig som företagare?
  • Vilka åtgärder omfattas jag av?
  • Hur gör jag praktiskt för att ta del av dessa åtgärder?
  • Vad behöver jag tänka på vid redovisning och betalning av skatterna?
  • Var jag kan hitta mer information och hjälp?

Se webinariet här


FRÅN WEBBEN

Strömstad levererar!

Aktörer i Strömstad som under rådande omständigheter hjälper till med inköp, har avhämtning och hemleverans av mat och andra varor.
Läs mer

 

Håll dig uppdaterad!

Vi uppdaterar kontinuerligt vår sida för dig som företagare med aktutell information om coronakrisen.
Läs mer

Kostnadsfri nulägesanalys!

Navigera och parera. Gå från tanke till handling på 30 dagar. Connect ger er möjligheten att göra en genomlysning av er verksamhet för att konkretisera ert nuläge och diskutera möjliga vägar framåt. Läs mer

 

 

Företagsakuten

Företagsakuten fyrbodal erbjuder gratis rådgivning för företag med utmaningar till följd av Coronakrisen

Läs mer

Governmental support to companies in the Corona situation

Business Sweden har sammanställt information om regeringens olika stödpaket på engelska

Läs mer

Räkneverktyg från företagarna

Företagarna har tagit fram användbara verktyg för att räkna hur ditt företags kostnader sänks med korttidsarbete och sänkta arbetsgivaravgifter.
Räkna ut arbetsgivaravgifter

Räkna ut korttidspermeteringSkärtorsdagens bilparad

Kul och bra initiativ med bilbaraden med företagare som dök upp i centrum på Skärtorsdagen. Ett fint manifest från det lokala näringslivet i denna svåra tid. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom detta!
Se filmen här


Företagslots

Strömstad Kommun har temporärt förstärkt stödet till näringslivet med en företagslots för hjälp och vägledning kring de lokala, regionala och nationella stödinsatser som finns.

Välkommen att kontakta
Leon Eriksson
Företagslots
Telefon 0766-977641 (Telefontid 8.00-12.00)
E-post leon.eriksson@stromstad.se


Övrig kontakt

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol):

Kommuncenter,
0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

Markförfrågningar och företagsetableringar:
Kristin Ulfstad, mark- och exploateringschef,
0526 - 191 54, kristin.ulfstad@stromstad.se

Mats Brocker, kommundirektör,
0526 - 190 10, mats.brocker@stromstad.se

Övriga frågor, näringsliv:
Åsa Massleberg, turistchef,
0526 - 190 30, asa.massleberg@stromstad.se


facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.