Bli diplomerad småbarnspedagog!

Vackra Vidkärrs Montessoriförskola kommer för 3e gången vara värdförskola för Småbarnspedagogutbildningen! Verksamhetschefen är dipl. småbarnspedagog och denna förskola är den som har flest dipl. småbarnspedagoger i hela Sverige.

Ansökningarna till utbildningen droppar in. 31 maj är sista ansökningsdag. Om konsekvenserna av coronaviruset innebär begränsningar kring fysiska träffar kommer dessa förläggas digitalt.

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare och också förskolerektor som tycker att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar. Den är också en start för dig som inte har någon utbildning men trivs att arbeta med de yngsta barnen och vill få kunskap och kompetens om de livsviktiga åren under 3.

22 april har du chansen att delta på en digital informationskväll om utbildningen. Och 19 maj blir det webbkurs "De yngsta barnen i förskolan". Läs mer om detta nedan.

Ta väl hand om dig i dessa corona-tider så ses vi i den digitala världen.


Småbarnspedagogutbildningens 

intresseanmälan

folder

ansökan

 

Skollagen ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen 

14 § i kapitel 2 står det:

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Och med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är under tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin. 

Det är med glädje vi öppnar Vidkärrs dörrar för Småbarnspedagogutbildningen med Helena Lindfors.
Vill du ha det lilla barnets behov och utveckling i fokus samt utveckla dig själv i din pedagogiska roll så ta chansen att utvecklas genom denna utbildning, säger rektor Madde Johansson.


Webbinar onsdag 22 april 2020 kl.19-20

Här får du möjlighet att komma med frågor och funderingar om Småbarnspedagogutbildningen. Jag berättar om utbildningen, dess upplägg och innehåll. Du får även lyssna på mina tankar kring vad jag ser som viktigt att pedagoger har kännedom om för att klara av att möta 2020-talets yngsta barn i förskolan… som ofta har längre arbetstid än sina föräldrar!

Webbinariet är gratis och du förbinder dig inte till något.

Anmäl dig här senast 20 april


De yngsta barnens inskolning

STOCKHOLM 14 maj

kl. 9.00-16.00 
pris 1 950 kr exkl moms

OBS! Om konsekvenserna av coronaviruset innebär begränsningar kring fysiska träffar kommer denna kurs förläggas digitalt.

Enligt läroplanen ska varje barn, tillsammans med sina vårdnadshavare få en god start i förskolan. Vad innebär det?

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad betyder det? Hur gör man för att möta det lilla barnets behov utifrån forskningen om hjärnans utveckling samt anknytningsteorin?

  • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
  • Barnets anknytnings- och separationsprocess
  • En väl genomarbetad inskolningsplan
  • HUR gör man? VAD är viktigt att tänka på?
  • Pedagogens respektive förälderns/vårdnadshavarens roll

Allt utgår från den senaste forskningen om barn och deras behov och utveckling, skollagen, Lpfö 18, barnkonventionen och De yngsta barnens egen läroplan

Kursinformation

Anmälan

Kloka råd och tankar i corona-tider

Skapa trygghet i en förändrad förskolevardag

skriver psykologen Anna Hellberg i en artikel från Förskoleforum.


Barn påverkas av all rapportering om coronaviruset. Susanne Nilsson på spririo.se tar upp hur du som vuxen kan hantera det:


BARNverket kräver en BARNMILJÖLAG för att förbättra barns arbetsmiljö i förskola och skola.

Bli medlem idag!


Under webbkursen följer du föreläsaren ”live” via en digital plattform. Möjlighet ges även till diskussion, frågor och interaktion. Kursmaterialet skickas ut via mail inför kursen och visas även i bild.

Pris 595 kr exkl moms

Sista anmälningsdag 5 maj       

Kursinformation 

Anmälan

Drygt hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

  • Förskolan på 2020-talet
  • Hjärnans utveckling & känslighet för stress
  • Barnets behov och rätt till sömn i förskolan
  • Den livsviktiga anknytningen för utveckling och lärande

 

 


De yngsta barnens

egen läroplan

 

Beställ här via vår snabb-shop

 

Pris: 120 kr/st inkl moms + porto      

5-pack 475 kr inkl moms + porto

 

"Ser fram emot att ta del av denna" 

"Underbart, äntligen!"   

"Tack för ett underbart jobb!"   


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svårt att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.