Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

v14 2020

Nya allmänna råd om avstånd i butik

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya allmänna råd för att motverka spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om att det inte får finnas för många människor i butiken samtidigt och om avståndet som bör hållas mellan dem.


Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Arbetsgivare bör om möjligt se till att personal och besökare håller avstånd, regelbundet kan tvätta händerna med tvål och vatten eller annars använda handsprit, att anställda arbetar hemifrån, undviker onödiga resor och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafik.  

 

Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra. 


Så långt Folkhälsomyndigheten. Svensk Dagligvaruhandel har tillsammans med sina medlemsföretag analyserat föreskrifterna och plockat fram gemensamma riktlinjer till butikerna. Den tydligaste uppmaningen är att varje butik ska ha en ansvarig person som ser till att det inte blir för trångt i någon del av butiken. I convenience-branschen kan man inte alltid ha en särskild person till detta, utan det är upp till den/dem som jobbar i butiken för övrigt.


Man anger 1,5 meter som minsta avstånd mellan dem som vistas i lokalen. Någon direkt gräns för antal personer finns inte. 


Golvmarkeringar och plexiglas syns alltmer i större livsmedelsbutiker och kan i vissa fall gälla även inom convenience.

 

Här kan du läsa föreskrifterna i sin helhet.

 

 


Glöm inte kontrollbalansräkningen!

Likviditetskrisen som nu har uppkommit, eller kommer att uppkomma inom kort, på grund av corona-krisen och myndigheternas restriktioner, kan för många aktiebolag nu innebära att det registrerade aktiekapitalet förbrukas genom att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet som efter den 1 januari i år för många aktiebolag bara behöver vara 25 000 kronor.
Läs här vad vår samarbetspartner, advokaten Dan-Michael Sagell, ger för råd angående detta.


Svenska Spel inför spel med fullmakt

Svenska Spel inför möjligheten att erbjuda spel via bud. Detta för att ge kunder en möjlighet att spela hos ombud om de av olika skäl är förhindrade att göra det själva. 


Ombudsavtal har uppdaterats med anledning av att AB Svenska Spel och Svenska Spel Sport & Casino inför möjligheten att spela via bud. Med anledning av detta har följande uppdateringar i ombudsavtal gjorts: 

  • AB Svenska Spel har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
  • Svenska Spel Sport & Casino AB har gjort tillägg i följande paragrafer, Definition, punkterna 4.4.2, 4.5.3 samt 6.1.
  • Uppdaterad version av ombudsavtal hittar man på Ombudsextranätet. De uppdaterade versionerna börjar gälla 2020-05-04, eller omedelbart i de fall du som ombud väljer att redan dessförinnan acceptera fullmakter vid spel eller vinstutbetalning enligt den nya rutinen. 

Fullmakt och rutin för fullmaktshantering finns på Ombudsextranätet. 

Vid frågor kontakta Ombudssupport och har kunderna frågor, hänvisa dem till Kundservice.

 


Avtalsförhandlingarna skjuts fram

Coronautbrottet drabbar handeln hårt. För att kunna lägga full kraft på att stötta svenska företag och deras anställda i det mycket tuffa läge som råder är Handelsanställdas förbund och Svensk Handel överens om att förlänga gällande kollektivavtal till den 31 oktober 2020.

– Handeln drabbas enormt hårt av coronavirusets utbrott. I det ansträngda läge som råder måste vi lägga all kraft på att minska skadeverkningarna på företag och jobb i handeln. Det är ett styrkebesked att vi parter visar ansvar i en utsatt situation, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Parterna inom handeln följer industrins agerande och förlänger giltighetstiden för handelns kollektivavtal i sju månader, till den 31 oktober 2020. När avtalsrörelsen återupptas i höst kommer parterna att fortsätta förhandlingarna där de avslutades.

– Det är en styrka i den svenska modellen, att vi som arbetsmarknadens parter kan nå samförstånd när det är nödvändigt. Att tillfällig pausa förhandlingarna är ett sätt för oss att ta ansvar och stötta vår bransch och hela samhället i en svår tid, säger Susanna Gideonsson, Förbundsordförande för Handelsanställdas förbund. 

Den senaste tiden har parterna lagt fullt fokus på att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda företag och jobb. Parterna har träffat avtal om kortidspermittering och haft samråd om hur kollektivavtalen ska tillämpas på arbetsplatserna.

 


Tre nya förmåner

Vi kan också presenera tre nya medlemsförmåner, indirekt kopplade till Corona-krisen. Den första handlar om möjligheten att bygga upp e-handel. Den andra om rådgivning och support i matsäkerhet. Den trejde är egentligen inte en förmån, men ändå ett tips om något viktigt och förmånligt för dig som företagare, nämligen a-kassa.
OBS! Du måste vara inloggad för att komma till länkarna. Det blir du lätt genom att längst upp till höger på sidan använda de första sex siffrorna i ditt organisationsnummer.

 

E-handel med Starweb - extra erbjudande just nu

Vi har sedan tidigare ett avtal med företaget Starweb som nu går ett steg längre och bjuder på de första månadshyrorna om man vill starta e-handel.
Läs mer här och scrolla ner till rubriken "E-handel med Starweb".

 

Rådgivning och support i matsäkerhet

Ska du börja sälja mat eller har du fått en anmärkning vid en livsmedelskontroll? Har du frågor om  vad du behöver göra för att uppfylla lagkraven på livsmedelshygien och egenkontroll?  Vi hjälper dig göra rätt!

Funderar du på …
• Vad är egenkontroll?
• Vad egenkontrollen ska innehålla?
• Vad som gäller vid ombyggnation av hela eller delar av verksamheten?
• Regler vid märkning av förpackade livsmedel?
• Regler vid märkning och information om oförpackade livsmedel?
• Vad som gäller om matallergier?
• Utbildningar inom livsmedelshygien?
• Vad händer om en kund blir sjuk av er mat eller får en allergisk reaktion?

Det är bara att du hör av dig. Om du inte får svar omgående så tar det maximalt två arbetsdagar.

Samarbetspartner är konsult- och utbildningsföretaget Bergström & Hellqvist : 018-300 870 info@bergstrom-hellqvist.com
 

Du har väl a-kassa? Om inte ...

... gör du klokt i att läsa vår medlemsinfo om varför detta personliga skydd är så viktigt för dig som företagare. Klicka här.

 


Gå med i vår nätverksgrupp på Facebook!

Vi har precis startat en nätverksgrupp kopplad till vår Facebook-sida. Genom att gå med i denna kan du delta i diskussioner, ställa frågor mm som rör branschen och företagandet.
Ett klick här och du kan lätt bli en del av gruppen.

 Här finns alltid någon du kan vända dig till. Kontakta oss!

Bengt Hedlund, vd: 08-505 970 31 bengt.hedlund@conveniencestores.se

Susanne Ankarkrans, medlemsservice: 
tisdag - fredag: 08-505 970 30

susanne.ankarkrans@conveniencestores.se

Maria Mannebratt, medlemsservice:
08-505 970 36
maria.mannebratt@conveniencestores.se

Gunilla Pihlblad, chefredaktör: 0585-317 01
gunilla.pihlblad@conveniencestores.se

Niklas Sundin, säkerhetschef: 0702-41 41 41
Arbetsrättsfrågor: 0770-85 00 00
Hyresrätt, avtalsrätt: 08- 611 55 42
Adekvat Försäkring: 0470-70 40 50


CONVENIENCE STORES SWEDEN VIP
utges av Convenience Stores Sweden
info@conveniencestores.se
08-505 970 30 • www.conveniencestores.se

Ansvarig utgivare: Bengt Hedlund: 08-50597031
bengt.hedlund@conveniencestores.se

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem till oss.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.