Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Palliation ABC

Webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Webbutbildningen tar ca 3,5h att genomföra och vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Palliation ABC har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum.

Gå webbutbildningen på Palliationskademin.se!

Kortfilmer om omvårdnad

I en serie av åtta korta videoföreläsningar berättar sjuksköterskorna Ingeli Simmross och Kerstin Witalis om omvårdnadsåtgärder i palliativ vård. Filmerna har tagits fram i samarbete med Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län (PKC).

Se filmerna på Palliationsakademin.se!

Föreläsningsfilmer i allmän palliativ vård

Överläkare Staffan Lundström på Stockholms Sjukhem föreläser om vid behovs läkemedel, andnöd, oro, ångest, konfusion, illamående, smärta, dropp och antibiotika.

Se filmerna på Palliationskademin.se!

Stöd till närstående

Överläkare Ingrid Underskog föreläser om en av palliativ vårds hörnstenar: Stöd till närstående. I den här videon beskrivs närståendestöd i praktiken, vem som är närstående, närståendes upplevelse, informationsbehov, sårbarhet, rättigheter och stöd i samband med och efter dödsfall.

Se filmen på Palliationsakademin.se!

Existentiella behov i palliativ vård

Peter Strang, professor i palliativ medicin, föreläser om existentiella behov och existentiellt stöd i palliativ vård, om samtal om livsfrågor, om att ta det i den sjukes takt, källor till kraft som religion, andlighet, egen livsfilosofi, relationer och om hur stödjande samtal kan utformas vid vård i livets slutskede.

Se filmen på Palliationsakademin.se!

Samtal om musik i den palliativa vården

Ett samtal om betydelsen av musik i den palliativa vården med Helle Wijk, professor/sjuksköterska Göteborgs Universitet, och Åsa Håkansson, musiker med erfarenhet av arbete inom palliativ vård.

Se filmen på Livsakademin.se!

Musik som berör

Hur kan musik som en del av det dagliga omvårdnadsarbetet ge lugn, välbefinnande och en god arbetsmiljö? Inspirationshäfte med betraktelser från ett demensboende. Författare Ewa Karlsson Sjölander hämtar ur sin långa erfarenhet som undersköterska konkreta exempel på hur vi kan se hela människan och finna vägar till välbefinnande med musiken som redskap.

Ladda ner eller beställ här!

Samtal om själavård i vården – utanför sjukhusmiljön

Två samtal om själavård, det ena om rummets betydelse i själavård för personer som vårdas i hemmiljö och deras närstående, och det andra om själavårdens möjligheter och avgränsningar.

Lyssna på Livsakademin.se!

Att vara människa i vården – vad händer om natten?

Hur är det att arbeta under natten? Hur möter man existentiell och psykisk nöd? Vad är posttraumatisk stress? Vad gör vi när alla åtgärder är uttömda? Nio föreläsningar om vården under natten med föreläsare (bara ljud).

Lyssna på Livsakademin.se!

Traumatisk stress

I en serie om fyra delar föreläser Per-Olof Michel, läkare, specialist och docent i katastrofpsykiatri, om att förstå och möta människor i kritiska situationer.

Se filmerna på Livsakademin.se!

Om att agera som medmänniska

Ett samtal om hur vi ska agera som medmänniskor, och hur vi ska orka stötta alla som inte mår bra. Med Kerstin Dillmar, sjukhuspräst och enhetschef för Sjukhuskyrkan, Akademis­ka Sjukhuset, och Maria Sundblom Lindberg, psykoterapeut, präst och publicist. Föreläsningen spelades in under temadagen Livet bakom skärmen på Sigtunastiftelsen 2019.

Se föreläsningen här!

Livssmärta eller psykisk sjukdom?

Var går gränsen mellan livssmärta och psykisk sjukdom? Hur kommer det sig att psykisk ohälsa hos barn och unga är så utbrett och vad kan vi göra åt det? Sex inspelade föreläsningar från temadagen "Livssmärta eller psykisk sjukdom?"

Se filmerna på Livsakademin.se!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en samarbetspart till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

homepagefacebooklinkedininstagram