Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Vandringspriset.

Arter under februari-racet 2020

(utan särskild ordning)

Grönfink
Talgoxe
Skata
Blåmes
Svartmes
Nötväcka
Gråsiska
Kungsfågel
Bofink
Vigg
Knipa
Storskrake
Gräsand
Gärdsmyg
Rödhake
Sidensvans
Kråka
Björktrast
Tamduva
Grönsiska
Stenknäck
Koltrast
Pilfink
Nötskrika
Större hackspett
Steglits
Gulsparv
Gråsparv
Sångsvan
Havstrut
Fiskmås
Gråtrut
Knölsvan
Korp
Spillkråka
Kaja
Sothöna
Trädkrypare
Strömstare
Gröngöling
Fasan
Ormvråk
Berguv
Gråhäger
Tofsmes
Större korsnäbb
Mindre hackspett
Alfågel
Stjärtmes
Havsörn
Domherre
Entita
Varfågel
Grågås
Enkelbeckasin
Salskrake
Rödvingetrast
Mindre korsnäbb
Duvhök
Snatterand
Kattuggla
Ringduva
Sävsparv
Stare
Sparvhök
Småskrake
Talltita
Storskarv
Svarthätta
Dubbeltrast
Bergfink
Skrattmås
Taltrast
Sånglärka
Tofsvipa

 

Nyhetsbrev 2.2020


BirdLife Sveriges bild får illustrera avståndet vi ska hålla till varandra. Foto: Stina Rigbäck/BirdLife Sverige

April månads programpunkter inställda

Styrelsen har beslutat att ställa in dessa. Det är inte motiverat att genomföra dem under den situation som råder till följd av coronavirusets spridning. Hur det blir med maj och juni månads program får vi återkomma till.

Fortsätt skåda – på egen hand. Men dela gärna med dig av dina observationer i vår grupp på Facebook, Värmdö Fågelklubb. Du som inte är medlem där redan – gå med!

När vi möts i naturen håller vi samma avstånd mellan varandra som en havsörn har mellan vingarna. Två meter.

Styrelsen fortsätter sitt arbete, där vi redan börjat skissa på höstprogrammet. Sedan får vi se fram emot nästa vår, då vi förhoppningsvis kan njuta av vårens fågelupplevelser tillsammans under normala förhållanden.

Du har väl betalat medlemsavgiften för 2020?

Om inte så gör det nu! Förnya ditt medlemskap genom att betala 50 kr för fullbetalande medlem, 25 kr för familjemedlemmar och ungdomar under 25 år. Enklast är att swisha in avgiften: 123 386 04 83. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen! Mer information finns här.

Succé för ny tävling!

Klubbens nya tävling Februariracet, där det gällde att observera så många arter som möjligt i Värmdö kommun under februari månad, blev en succé!

19 deltagare fick korn på sammanlagt 75 arter och det skådades från Lillsved i norr till Björkvik i söder och från Kovik i väster till Skarpö i öster. Öar som bara kan nås med båt ingick inte i tävlingen.

Vann gjorde Carl Bredberg med 66 arter före Martin Olgemar med 65. Det var spännande in i det sista!

Det dröjer dock innan vi kan dela ut vandringspriset. En skådarpub var planerad till 23 mars, men fick ställas in och får nu gå av stapeln längre fram.

Inga direkt sensationella arter hittades, men en överraskning var ändå svarthättan som sågs av Yvonne Blombäck vid en matning i Gustavsberg.

I spalten till vänster har vi sammanställt arterna.

En av de nya skrattmåsflottarna. Foto: Håkan Steen

Skrattmåsflottar i Hemmesta sjöäng

I mitten av januari placerade kommunen ut två efterlängtade skrattmåsflottar på Hemmesta sjöängs vattenspegel. Detta underlättades av att sjöängen var isfri. Projektet har drivits av klubbens naturvårdsansvariga, Tom Arnbom, och driftenheten vid Värmdö kommun som enligt Tom har gjort ett bra arbete.

Flottarna är av trä. De är fyrkantiga och ungefär i storleken 2 x 2 meter. De ligger en bra bit isär från varandra. En är försedd med grus.

Det har länge funnits förhoppningar om häckande skrattmås i Hemmesta sjöäng, vilket säkert skulle möjliggöra för fler arter att häcka eftersom de kan få skydd i skrattmåskolonier.

Det ska bli spännande att se vad som händer nu är våren kommit!


Nyhetsbrevet ges ut av Värmdö Fågelklubb. Redaktör och medlemsansvarig är Majna Gemsjö, majna(at)majna.se. Mer information om klubben: www.varmdofagelklubb.se. Välkommen också att gå med i vår Facebookgrupp.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.