Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev mars 2020


På gång:

I och med COVID-19 (Corona) ber vi er att besöka kalendern på vår hemsida för att se vilka möten som ställs in, skjuts upp eller görs om till videomöten.

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner.

Beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Läs mer här.


Topplista mars 2020 publicerad

RCC Sydöst har publicerat senaste topplistan den 27 mars 2020. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret. RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Nytt från och med denna gång är att medicinklinikerna är uppdelade på medicinklinik, medicinklinik lungsektion och medicinklinik hematologisektion. Detta för ett mer tillförlitligt resultat av inrapporteringen. Har ni några åsikter kring detta, vänligen kontakta oss.

Under den rådande situationen gällande coronaviruset COVID-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter för tillfället inte kan prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera 

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här.


Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer – ny modell för diagnostik

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har uppdaterats med bland annat en helt ny modell för diagnostik, som ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer. Modellen innebär att män med höga PSA-värden först utreds med magnetkamera.

Den pågående coronapandemin medför dock att många av de rekommendationer som anges i det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancer för närvarande inte kommer att kunna följas.

Läs mer här.


Nytt projekt kan halvera antalet dödsfall i prostatacancer

Region Jönköpings län har startat ett projekt för att införa organiserade PSA-tester för män i 50-års åldern och uppåt.
– Största problemet vi har idag är att man börjar testa sig när det redan är för sent, säger David Robinsson som är specialist inom urologi.

Läs mer här.


Nu kan Sveriges regioner ansluta sig till mammografiregistret

Martin Malmberg, registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för mammografi och Joakim Ramos, ordförande för den nationella arbetsgruppen för mammografi.

Den nationella arbetsgruppen för mammografi har sedan 2011 arbetat med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister för mammografi. En pilot har skett i Region Västmanland och nu öppnar registret upp för regionerna att ansluta sig.

– Nu finns det en teknisk möjlighet för regionerna att leva upp till Socialstyrelsens krav på uppföljning. I kvalitetsregistret är det lätt att läsa ut var man som verksamhet behöver lägga sina resurser efter en tids registrering. Det går också att jämföra sin verksamhet lokalt, regionalt och nationellt säger Joakim Ramos, ordförande för den nationella arbetsgruppen för mammografi.

Läs mer här.


Interaktiva rapporter ersätter "Online-statistiken"

Från och med 1 april ersätts ”Online-statistiken” med interaktiva rapporter. De flesta kvalitetsregister har sådana. Här redovisas svensk cancervård med möjlighet att skräddarsy sin egen rapport.

Data redovisas likartat mellan registret och finns samlat på en och samma sida. De interaktiva årsrapporterna är framtagna och uppdateras av nationella stödteam och visar nationellt framtagna indikatorer och är aktuella för respektive register.

Datan i de interaktiva rapporterna kan kompletteras med dagsfärsk data om man har ett inlogg till INCA. INCA möjliggör uttag online i realtid av egna klinikdata med regionala och nationella jämförelser.

Ansök om inlogg till INCA.


Remiss om överföring av högspecialiserad cancervård till Socialstyrelsen

Regionernas överenskommelser om nationellt koncentrerade cancerbehandlingar ska överföras till Socialstyrelsen. Först ut är kurativt syftande kirurgi vid peniscancer. Remissperioden är förlängd med anledning av coronapandemin och pågår mellan februari och 1 oktober. Fram till den 1 oktober är det öppet att lämna synpunkter på myndighetens beslutsunderlag.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

 Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Akut lymfatisk leukemi, NVP
  • Buksarkom, NVP
  • Livmoderhals- och vaginalcancer, NVP
  • Lungcancer, NVP
  • Mukosala melanom, NVP bilaga

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Palliation Sydöst skjuts upp till 2021

I och med COVID-19 (Corona) har vi beslutat att skjuta upp Palliation Sydöst till 2021.

När nytt datum har fastställts kommer vi att informera om detta på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev.

Besök gärna vår hemsida.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin