Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 4/2020

 

SBR DIGITALISERAR VÅRENS KURSER!

 

 Fler kurser kommer öppnas upp digitalt kommande veckor

 

Kurstillfällena kommer vara precis som en fysisk kurs fast den körs digital, kursdeltagarna kommer kunna följa med i föreläsarens presentationer, ställa frågor direkt samt diskutera med de andra deltagarna.


Fördjupningskurs för Byggnadsinspektörer - Digital kurs

6 april

Målet med kursen är att avhandla komplicerade och aktuella frågeställningar. Kursen vänder sig främst till byggnadsinspektörer, såväl erfarna som mindre erfarna, dock är även andra aktörer välkomna exempelvis kontrollansvariga.

Mer information och anmälan här.


BBR - Digital kurs

24 april

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Boverkets byggregler samt även de förändringar som tillkommit; främst på energiområdet där större förändringar skett på sistone

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information och anmälan här


Byggprojektledning - Digital kurs

20-23 april samt en kurs den 4-7 maj

Grupparbeten görs precis som under den fysiska kursen, deltagarna kommer bli indelade i olika digitala rum för att arbeta med dessa. 

Blocket med inriktning Byggprojektledning, hela byggprocessen: Ledarskap, initiering hela byggprocessen, styrning, planering, ekonomi, myndighet och planprocessen, genomförande, avslut samt juridik.

Mer information och anmälan här


Annons: 


Plåt i teori och verklighet - Digital kurs

4 maj

Vid besiktningar uppstår inte sällan diskussioner om utförandet av plåtarbeten. Bristfälliga handlingar samt generella hänvisningar till AMA Hus innebär ofta varierande kvalitet och utformning. Därför är det viktigt att ha dels grundläggande kunskaper om olika plåtmaterial, dels kunskap om föreskrifterna i AMA Hus för att agera rätt som besiktningsman eller kontrollansvarig.

Mer information och anmälan här


Kontrollansvariga enligt PBL - Digital kurs

5-8 maj

Kursen ger kunskaper om bl.a.

  • Plan- och bygglagen 
  • Boverkets byggregler 
  • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder 
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal 
  • Kvalitets- och miljöledningssystem 

Mer information samt anmälan här


Annons:


Ledarskap i projekt - Digital kurs

27 maj

Kursmål och syfte
Utbildningen innehåller en projektledares dagliga utmaningar i att leda människor mot oklara mål, med oklart arbetssätt och med projektmedlemmar som alla har sina egna behov i nya relationer.

Som projektledare behöver du vara skicklig på teknik och din bransch, på människor, och att kunna hantera abstrakta idéer och se helheter. För dig som leder andra människor, är denna utbildning lämplig att bygga på med utöver din redan tekniska byggkunskap.

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.