Ekonominyheter på YouTube | Externredovisning - Bokkontrakt med Norstedts Juridik | Nya bokningar från Wolters Kluwer | Nya bokningar från SIH | IHM - Första dagen i skolan | Genomförda föreläsningar | Utbildningar 2020 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen | Welcome

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Bild: Sofia Lindholm (accountor.se)

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Alla uppdrag rullar på utan avbokningar, men med en stor förändring - Allt sker på distans nu, för att begränsa riskerna för corona-smitta.

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. Next issue: All assignments continue without cancellations, but with one big change - Everything is done on the internet now, to limit the risks of spreding the corona virus.

Ekonominyheter på YouTube

SW: Nu finns ekonominyheter mars på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier per månad! Denna månad har vi dock pausat del 2, Månadens Rättsfall, till förmån för del 1 som präglades mycket av alla corona-nyheter för företag.

EN: The February edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB monthly in Swedish.

Mar 22, 2020: Till artikeln | To the article

Till YouTube-kanalen | To the YouTube Channel

Externredovisning - Bokkontrakt med Norstedts Juridik

Bild: Creative Commons Zero

SW: Norstedts Juridik har skrivit kontrakt med mig för att ge ut en lärobok i externredovisning på högskolenivå. Spännande!

EN: Norstedts Juridik have signed a contract with me to write a book on accounting and financial reports for higher education. Exciting!

Mar 8, 2020: Till artikeln | To the article

Nya bokningar från Wolters Kluwer

Bild: © Peter Berg

SW: Wolters Kluwer Scandinavia har planerat nästa säsong och bokade 13 nya kursdagar med mig under hösten 2020 och våren 2021.

EN: Wolters Kluwer Scandinavia have planned their next season and booked 13 new teaching days with me for the autumn 2020 and spring 2021.

Mar 7, 2020: Till artikeln | To the article

Nya bokningar från SIH

SW: Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) har bokat mig för tre uppdrag. En kurs i finansiering, en gästföreläsning och handledning för examensarbeten.

EN: SIH have booked me for three assignments. One training on financing, one guest lecture and supporting theses.

Mar 7, 2020: Till artikeln | To the Article

IHM - Första dagen i skolan

SW: Den 24 februari 2020 var det dags – första dagen som lärare i skolan på IHM Business School!

EN: February 24, 2020 I had my first day as a teacher at IHM Business School!

Mar 7, 2020: Till artikeln | To the Article

Föreläsningar mars 2020

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

 • 10/3 webb: Företagsanpassat - Programvaran Capego Bokslut

Hela listan 2019-2020


Accountor Eduhouse Sverige
(tidigare Accountor Training Sweden)
Webbinarer, direktsända och inspelade
In Swedish if nothing else mentioned

Hela listan 2020


IHM Business School
YH-utbildning
In Swedish

 • 2/3   Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning
 • 4/3   Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning
 • 9/3   Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning
 • 11/3 Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning
 • 16/3 Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning
 • 18/3 Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning
 • 20/3 Webb: Löpande redovisning
 • 23/3 Webb: Löpande redovisning
 • 25/3 Webb: Löpande redovisning
 • 27/3 Webb: Löpande redovisning
 • 30/3 Webb: Löpande redovisning

Hela listan Våren 2020


 I egen regi | In my Own Management
In Swedish if nothing else mentioned

 • Inga egna kurser - Fullbokad våren 2020!

Hela listan Program

Utbildningar 2020 | Lectures

SW: Bokningskalendern - ny avdelning! Här kan du se vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2020 och vad som fortfarande är ledigt. Välkommen att boka (fullbokad våren 2020)!

EN: Here you can see which lectures and days I'm already booked in 2020, and what's still free. Welcome to book (fully booked spring 2020)!

Bokningar 2020 | Bookings 2020

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi | Current Economy News Products

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter. Beställ nyhetsbevakning för din organisation också!

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news. Order news coverage for your organisation too!


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
 Products in Swedish since my latest newsletter

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

YouTube - Mina handböcker | My Handbooks


Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

Aug 15, 2018: Till artikeln | To the Article

Norstedts Juridik

Nätbutiken | Web shop

Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!