Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

COVID-19, EN KATALYSATOR FÖR KREATIVITET!?

Vi är vana vid att kunna leva våra liv som vi vill. Sverige har levt i fred och frihet i så många år att något annat nästan känns helt otänkbart. Corona-krisen har skakat om vår världsbild.
Därför är det bara att hoppas att vi alla jobbar för det gemensammas bästa, att vi följer de råd och rekommendationer som tagits fram. Det är bara om var och en av oss tar ett personligt ansvar som vi kan komma ur den här krisen på bästa sätt. Vi får alla göra uppoffringar – under några veckor (eller månader) blir livet inte som vi är vana vid.

Förutom den stora oron för alla äldre och de i riskgruppen drabbar krisen näringslivet hårt. Hur stor skadan blir är svårt att överblicka i dagsläget. Att vi är på väg mot sämre ekonomiska tider framstår som sannolikt men ingen vet hur branschspecifik, djup och långvarig nedgången blir. Inte heller vet vi hur samhällsstrukturer, köpmönster, resvanor, räntor och annat kommer att påverkas. Många av oss har överlevt tidigare lågkonjunkturer och kriser men denna kris liknar inget annat vi upplevt tidigare. Kort sagt; vi går en högst osäker framtid till mötes.

Allt detta gör att vi måste agera nu samtidigt som vi också måste planera för en framtid mest bestående av en massa frågetecken. En svår uppgift kan tyckas men som också, om än idag öppnar för nya möjligheter. Vi vet att kriser har en tendens att agera katalysator för kreativitet och vara lösningsorienterande. Förmågan att vända det negativa till något positivt och tänka lite annorlunda blir kanske det som avgör vilka som kommer att klara krisen bäst.

Våra partners i lås- och beslagsvärdekedjan jobbar nu för högtryck för att mildra krisens effekter. Vi själva är inget undantag utan vi söker hela tiden efter nya lösningar på problemen i krisens spår (läs mer under insikt och utsikt längre ner). Har du några idéer på hur vi tillsammans kan hitta nya lösningar för att mildra effekterna tveka inte att kontakta oss.

Beträffande covid-19 så kan vi räkna med att många av oss kommer att drabbas, men kan det bara ske i en takt så sjukvården hinner med och att vi värnar våra äldre och andra i riskgrupper, så kan vi se ljuset i tunneln.

För det kommer att bli bättre dagar då vi går på restuarang igen, se livesport och konserter tillsammans och träffas som vanligt.

Patrik Östlund

SSF 3523 Digital Låsenhet & SSF 1075 utgåva 2 - hjälper tillverkare, installatörer, kunder och kravställare!

Nu publiceras SSF 3523 Digitala Lås och SSF 1075 Digitala nycklar som har nära samband med SSF 3523.

Normen SSF 3523 ställer krav på digitala lås enligt samma princip som SSF 3522 Godkänd Låsenhet idag gör. Skillnaden är att kompletta uppkopplade produkter beskrivs.

Klassningen av produkter enligt SSF 3523 bygger på egenskaper enligt respektive produkts Europastandard, kompletterat med krav och provning av inbrottsskyddande egenskaper samt krav och provning av dyrkning och manipulation, vilka idag saknas i Europastandarderna. SSF 3523 är framtagen som komplement till komponentstandarder för mekaniska och elektromekaniska lås för att beskriva egenskaper för hela digitala låssystemet.

SSF 1075 utgåva 2 – Digitala nycklar

Normen omfattar klassning, krav och utvärderingsmetoder för distribution, lagring och användning av digitala nycklar för låsenheter beskrivna i SSF 3522 och SSF 3523

System som uppfyller kraven i denna norm verifieras genom tillverkarens egendeklaration. SBSC erbjuder möjlighet att granska och lista egendeklarationerna.

De normer och standarder som gäller i Sverige idag har som utgångspunkt att det ska vara en rimlig nivå på inbrottsskyddet. Låsprodukter ska klara mekaniska provningar, så som dyrkning och prov med enkla handverktyg. Det ingår också moment där elektroniken provas, exempelvis hur signalen skyddas mellan nyckel, elektronisk nyckel eller TAG och låscylindern. Detta för att säkerställa att signalen inte ska gå att läsa av, påverkas eller störas ut. 

Med hjälp av SSF 3523 samt SSF 1075 utgåva 2 kommer många frågeställningar och framtida nya tekniska lösningar att kunna verifieras och besvaras.

Både SSF 3523 och SSF 1075 finns inom kort även på engelska!

 

Mats Moberg
SSF

Källhänvisning: Text & tabell från Stöldskyddsföreningen

Porti® Dörröppningsbegränsare för trädörrar

 • Porti® dörröppningsbegränsare bromsar och stoppar dörren vid valfri position
 • För användning på trä- och glasdörrar
 • Öppningsvinkeln upp till Max.120 grader
 • Max dörrbladsvikt = 65 kg
 • Porti® ersätter snubblingshinder såsom golvstopp etc.
 • Uppfyller klass 4 i uthållighet test enligt DIN EN 13126–5
 • Lämplig för användning på hotelldörrar och dörrar i andra offentliga byggnader

Källhänvisnig: Text och bild från Athmer


GRABO vakuumlyft

GRABO Vakuumlyft, en portabel batteridriven vakuumlyft som kan fästas mot nästan alla sorters ytor.


Den har en lyftkraft upp till 170 kg och är avsedd att användas som lyft-/montagehjälp av t.ex. glasrutor, träskivor, dörrar, stålplåt, durkplåt, stenplattor mm.

Din GRABO levereras komplett i systainer som även innehåller:

 • Reservbatteri
 • Batteriladdare
 • Extra gummitätningslist
 • Bärsele

Göthes Industribeslag är exklusiv återförsäljare av GRABO i Sverige & Norge. För mer information kontakta Per Yman på per.yman@gothes.se

Källhänvisning: Text och bild från Göthes Industribeslag


Nya SAF - SLIM skjutdörrsystem

SAF -SLIM för trädörrar upp till 80 kg. 

 • Slipp tidskrävande dörrbearbetning
 • Justera dörren vertikalt
 • Minimalt antal komponenenter
 • Kompakt och stömlinjeformat utseende
 • Inga synliga fästelement
 • Enbart 3 mm springa mellan skena och dörr
 • 2 ytbehandlingar: svartborstat eller aluminium

Kontakta Göthes Industribeslag på 010 483 40 25 för mer information.  

Källhänvisning: Text och bild från MANTION


ASSA ABLOY DC700G-FM

Frisving innebär att öppningsmotståndet helt kopplas bort efter första öppningen. Vid ett utlöst brandlarm släpper magnetfunktionen och dörren stänger säkert. Denna funktion gör dörrstängarna speciellt lämpliga för äldreboenden, sjukhus, bostäder och många andra applikationer med krav på bekväm öppnig och säker stängning. 

Produkten klarar kraven för branddörrstängning. 

För mer information ring oss på010 483 40 25

Elslutbleck ASSA ABLOY 992

Elslutbleck 992 är ett dubbelt elsutbleck med separat låsning på varje kolv, för brandklassade utrymingsdörrar med dörrautomatik och krav på återinrymningsfunktion. 

Elsutbleck 992 finns i en variant för alla lösningar med multispänning 12-24 VDC, kolvkontakter och enkel omställning mellan rättvänd  omvänd funiktion. 

Produkten är också brandgodkänd upp till EEl 120. 

För mer inforamtion ring oss på 010 483 40 25

Källhänvsining: Text och bild från Assa Abloy

OLDA dörrbeslagstips – Hur väljer jag rätt typ av automatisk kantregel?

Automatiska och halv-automatiska kantreglar från OLDA används på dubbla slagdörrar för låsning av passivt dörrblad, dvs det dörrblad som normalt ej används vid passage.

Automatiska kantreglar rekommenderas när brandkrav föreligger. Halv-automatiska kantreglar används upptill tillsammans med automatisk kantregel nedtill, vilket ger en bekväm öppning och säker låsning i två steg.

Det är viktigt att beställa rätt typ av kantregel beroende på vilket dörrblad som är passivt och om den skall sitta upp- eller nedtill på dörrbladet.

Automatiska kantreglar frigör det passiva dörrbladet när det aktiva dörrbladet öppnas genom att regelns fallkolv frigörs. Låsningen sker automatiskt vid stängning av aktivt dörrblad, då fallkolven trycks in och därmed aktiverar regeln. Om en dörrstängare är monterad behövs det även en dörrkoordinator för att dörrbladen skall stängas i rätt ordning.

Halvautomatiska kantreglar kräver att man frigör det passiva dörrbladet manuellt. Låsningen sker automatiskt när passivt dörrblad stängs. Då regeln är konstant aktiverad, kan halv-automatiska kantreglar endast monteras upptill.

Se hur OLDA kantreglar fungerar i praktiken!

OLDA Innovation har sedan 1992 skaffat sig lång erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av dörrbeslag, inklusive säkerhetsprodukter för brand- och utrymningsdörrar. De kompletta OLDA sortimenten av kantreglar, dörrstopp och koordinatorer ingår även i ByggVaruBedömningen.

Vill du veta mera om kantreglar från RZ OLDA Innovation AB? Kontakta Göthes Industribeslag på 010 – 483 40 25

Källhänvisning: Bild och text från RZ OLDA Innovation AB

Sobinco handtag 668D och 669D

Sobinco har ett brett utbud av handtag för lättare skjutdörrar och balkongdörrar. Tidlösa och med snyggt rundad design, passar de i många olika miljöer.

• Finns både självlåsande och icke självlåsande.
• Längd i mm: 120 eller 180.
• Kan användas på 2-, 3-, eller 4-delade skjutdörrar.
• Finns tillgängliga med eller utan cylinder.
• Med synliga eller dolda fästhål.
• Alla delar tillverkade av icke-korroderande material

Sobinco BT-Lock

Sobinco introducerar BT-Lock – marknadens mest diskreta lås för skjutdörrssystem, enligt tillverkaren. Genom att låsa högst upp och längst ner, förblir ramprofilen fri från karmbeslag. BT-Lock är ett cylinderdrivet tvåpunktslås, som passar för det flesta skjutdörrssystem.

• Mycket tåligt lås, med högt skydd mot vind- och vattenpåverkan.
• Stängning och upplåsning genom en enkel 360o vridning med nyckel.
• Tillverkad av rostfritt material i hög kvalitet.
• Högt korrosionsskydd, klass 4, enligt standard EN1670.
• Inbrottssäkert, då kraftigt förankrade delar i frontplattan ger ett starkt motstånd vid inbrottsförsök eller vid missbruk av låset.
• Smidig och lätt att använda, tack vare låstapparnas många olika justeringsmöjligheter.

Sobinco ORCA panic-devices

Sobincos ORCA- serie för panikutrymning, är en högkvalitativ serie av lås, reglar och trycken. Serien består dels av flerpunktslås samt av horisontella tryckstänger och dörrtrycken. Det unika med Sobincos ORCA-serie är den i princip kombinerar sex olika lås i ett.

• Flerpunktslås med nödutrymningsfunktion där hakreglarna alltid låses upp av nödbehör eller panikregel från insidan.
• Orca-serien har testats enligt europeiska standarder för utrymningsdörrar EN179 (utrymningsdörrar som manövreras med trycke) och nödutgångsdörrar EN1125 (utrymningsdörrar som manövreras med tryckstång).
• Panikregeln finns i följande längder: 1000, 1200 och 1500 mm.
• Flerpunktslåset är enkelt omställbart mellan återinrymning med handtag, återinrymning med nyckel eller ingen återinrymning med hjälp av inställningar i låset.
• Samma lås passar både höger- och vänsterhängda dörrar.
• Dörren förblir stängd med tryckesfall efter utlöst nöd /paniköppning.

FAKTA SOBINCO:

Sobinco, belägen i Belgien, grundades 1961 av Remi Van Parys. Sobinco ägs och drivs av 2:a generationen Van Parys idag, dvs. är fortfarande ett privatägt familjeföretag. Idag tillverkar de högkvalitativa beslag för aluminiumfönster- och dörrar. Sobincos produkter exporteras till 60 länder på fem kontinenter. Företaget har ca. 350 anställda i Belgien och mer än 90% av Sobincos produkter tillverkas av företaget själv. Sobinco omsätter 60 miljoner € varav 60 % är på export och 40 % Belgien. Hela produktionsprocessen, från råvara till färdig produkt, utförs inom företaget.

Trakas digitala objektshantering

På många företag delas surfplattor, laptops och telefoner eller handscanners av flera användare. Precis som med nycklar så är det lätt att dessa lösa objekt hamnar på villovägar, vilket förutom irritation och extra kostnader kan innebära en säkerhetsrisk.

Med Trakas digitala system får du bättre översikt på var varje objekt befinner sig och vem som använt vad. Våra intelligenta förvaringsskåp som finns i olika former och storlekar för Surfplattor, Laptops, Mobiltelefoner och Handscanners tar bort behovet av manuell fördelning av dessa genom ett helt automatiserat system. Det finns alltid en fungerande och fulladdad enhet när det behövs, och i och med att alla steg loggas i systemet ökar användarnas ansvar och därmed livstiden för dina enheter. Förutom full spårbarhet för varje enhet kan varje enhet laddas och uppdateras trådlöst i skåpet. Alla användare och behörigheter styrs och administreras med Traka Web programvaran.

Om du tror att denna lösning kan vara rätt för dig så berättar Göthes Säkerhet gärna mer. Du når dem lätt på 010  483 40 60

Källhänvisning: Text och bild från traka

De senaste verktygen och lösningarna för skärande bearbetning

Nu introducerar Sandvik Coromant nya CoroDrill® 860 med -GM-geometri, en borrlösning med höga prestanda för korta hål främst i stål, rostfritt stål, gjutjärn och härdade material. Det presterar även mycket väl i varmhållfasta superlegeringar och icke-järnhaltiga material. Borret erbjuder robust bearbetningssäkerhet, hög hålkvalitet och utmärkt verktygslivslängd, vilket gör det perfekt för applikationer inom fordonsindustrin och allmän verkstadsindustri. 

CoroDrill® DS20 är det första vändskärsborret att nå håldjup på upp till 7×DC – utan behov av pilotborrning. Den innovativa borrkroppen och skärdesignen möjliggör kostnadseffektiv och pålitlig borrning av djupa hål med mindre krävande håltoleranser. Det behövs ingen pilotborrning, vilket sparar både tid och pengar.

CoroChuck® 930, den hydrauliska chucken för fräsning, borrning och brotschning som som uppfyller dina krav för hög precision. Med en bra utdragssäkerhet är den här chucken utformad för att eliminera vibrationer och den ger utmärkt stabilitet och åtkomlighet.

Hela Sandvik Coromants sortiment kan rådgöras och beställas via Göthes Teknik. För specifika frågor eller beställning ring oss gärna på 010 - 483 40 80

Källhänvisning: Text och bild från Sandvik Coromant

Information från Göthes Industribeslag med anledning av rådande Coronavirus situation

Med anledning av rådande Covid-19 situation så vill vi från Göthes Industribeslag AB ge en aktuell statusrapport och informera att vi fortfarande har en pålitlig och stabil leveranssituation.

 • Vi fortsätter att arbeta med våra inköpsplaner m.h.t. aktuell Covid -19 situation samt noggrant bevakar och följer upp våra beställningar.

 • Vårt Lager & Materialcentrum i Falun tar emot, packar och levererar ut era beställningar precis som vanligt.

 • Vi har vidtagit åtgärder för att begränsa eventuell smittspridning och bibehålla servicenivån.

 • Vi arbetar numera i två skift vid vårt MA centrum för att minimerar risken för en totalsmitta av våra logistiktekniker.

 • Eftersom läget hela tiden förändras återkommer vi med fortlöpande information ifall någonting kring detta skulle förändras.

 • Våra logistikpartners – DHL, Postnord, Schenker & UPS rapporterar löpande till oss om sin aktuella leverans situation beträffande våra affärsrelationer med respektive bolag.

 • För medarbetarna vid kontoret i Falun, har 50 % av styrkan hemmakontor från och med torsdagen den 19/3.

 • Vi följer riktlinjerna från våra myndigheter för att säkerställa vår bemanning och våra medarbetares hälsa.

  Välkomna till oss med era frågor och beställningar, så ska vi som alltid göra vårt bästa för att ge er bästa möjliga service!

 

Med vänliga hälsningar
Göthes Industribeslag AB


Rörmokare eller rörmockare var från början ett slangord. Yrket utvecklades sent. Först när vatten och avlopp började dras in i bostäderna i slutet av 1800-talet. Som namnet anger arbetar en rörmokare, rörläggare eller rörinstallatör med alla sorters rör. Redan för 5.000 år sedan fanns det på Kreta vattenledningar av terrakotta. De var redan då koniska i en ända för att kunna skjutas in i varandra. De äldsta metallrören, som var av koppar, har man hittat i Egypten. De är över 4.700 år gamla. Vid tiden för vår tideräknings början, i Rom och Pompeji, har man funnit varmvattenledningar till bad och termer. Då värmdes vattnet upp av ugnar, men också av varma källor. Så även detta yrke har en lång tradition.

Källhänvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutubepinterest

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.