Nyhetsbrev från SBS med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Nr2                  2020                  Årgång 52


Sätra Båt Sommarnummer 2020

Medlemstidningen Sätra Båt


Hej!

Här kommer det senaste numret av tidningen Sätra Båt. Den går ut till samtliga medlemmar i SBS minst 4 gånger per år. 

Detta nummer kommer även att skickas med post till samtliga medlemmar! Detta då vi vill säkra att vi verkligen når alla medlemmar ca en gång per år då vi har märkt att endast hälften av medlemmarna öppnar sina mail med den digitala tidningen. Vi kan också se att vår hemsida har väldigt få besök. Detta sammantaget gör att vi nu bestämt att testa ett post-utskick av tidningen.

 

Trevlig läsning

Redaktören

 

Inget medlemsmöte våren 2020

Inställt möte pga Corona

Styrelsen har valt att minimera antalet fysiska möten som det som var planerat till 16/4. Vi kommer som sagt att skicka denna tidning hem till dig istället och då ta med allt det vi brukar säga på medlemsmötet innan sommarsäsongen drar igång med arbetsdagar, sjösättning och sommarvakt.

Alltså: inget möte 16/4, vi tar det hela skriftligt här i tidningen istället. All info hittar du i detta nummer av tidningen och inte minst på hemsidan www.satrabat.se.

Styrelsen vill träffa dig som medlem och finnas till hands - trots Corona som försvårar det hela. Några av oss kommer därför att bjuda på enklare kaffe för de som vill prata lite och ställa frågor om verksamheten. Vi kommer att finnas uppe på baksidan av klubbhuset mellan 11:30 – 12:30 på Sjösättningsdagen. Vi ses där!

Om du har frågor och synpunkter på verksamheten kan du alltid kontakta styrelsens olika funktionärer. Se hemsidan under länken Styrelsen så kan du välja vem du vill kontakta.

Eftersom vi skulle haft medlemsmötet på SEASEA för att du som medlem skulle få chansen att handla till "mässpriser" / 20% rabatt så har vi arrangerat så att du kan göra detta i alla fall. På SEASEA Segeltorp 16/4 hela dagen så kan du alltså handla med 20% rabatt. 
OBS: i kassan på SEASEA måste du uppvisa den trycktavarianten av denna tidning för att få 20% rabatt. Ta alltså med tidningen!

 

Ordföranden har ordet

Coronaviruset gör att det är en märklig tid vi lever i. Med mycket oro, smitta, social distansering och arbetslöshet. Men mitt i allt elände upplever vi också väldigt mycket solidaritet och så många människor som ställer upp för varandra. Helt plötsligt är Statsepidemiologen landets viktigaste person!

Sverige är ett fantastiskt land. När andra länder låser in sin befolkning och poliser bevakar att ingen lämnar hemmet så regleras vårt land av rekommendationer. I krislägen litar vi på myndigheter och regering. Om våra myndigheter säger att man ska hålla en meter mellan varandra, så håller vi två (de flesta i alla fall ).

När regeringen förbjuder sammankomster med över 500 personer så organiserar vi alla sammankomster digitalt, även när endast en handfull personer ska träffas. Riktigt så är det inte i alla andra länder, om myndigheter i Spanien eller Italien skulle förbjuda kindpussar så skulle man där snarare ta det för intäkt att fördubbla kindpussandet. Våra olika kulturer gör att våra länder hanterar pandemin olika.

Olikt kommer troligen även kommande båtsäsong att te sig.

Det är en knapp månad till Sätras sjösättningsdag, en tilldragelse jag alltid med tillförsikt sett fram emot. Att tillsammans med klubbmedlemmar hänga utanför kiosken, prata om vad nytt som hänt på båten under vårrustningen, eller drömmarna om sommarens tänkta seglatser.

Risken är stor att vi i år kommer att få revidera mycket av våra planer. Coronaviruset sätter stopp eller förändrar förutsättningarna för såväl våra planer som för vardagen. Den 16 april var tanken att vi skulle genomföra det traditionella vårmötet på SeaSea, med information om sjösättningen samt att efter mötet få möjlighet att till reducerade priser handla produkter till båten. Så blir det nu inte, Styrelsen har istället bestämt att göra detta nyhetsbrev lite fylligare och distribuera det såväl analogt som digitalt. Glädjande nog kommer vi inte heller att missa möjligheten att handla med rabatt på SeaSea. Genom att visa upp det hemskickade nyhetsbrevet, kommer du under hela dagen den 16 april att erhålla 20 procents rabatt på ordinariepriser när du handlar på SeaSea i Segeltorp.

Sjösättningsdagen kommer organiseras Coronasäkert. Inga stora samlingar och alla Medlemmar i riskzon kommer att få möjlighet till individuell sjösättning.

Eftersom vi ställer in vårmötet kommer du istället att få möjlighet att fika med styrelsen under Sätras sjösättningsdag den 3 maj. Kaffe och bullar kommer att dukas upp utanför klubbhuset mellan kl 11.30 och 13.00. Har du frågor, eller vill framföra något till styrelsen, missa inte chansen.

Nu gör vi det bästa av situationen, glada miner gör allt mycket lättare!

 

Anders

 

Det är svårt att nå dig som medlem

Hur kan du som medlem göra dig mer nåbar då? Jo:

Den mailadress du har angett måste vara en adress du själv ansvarar för och som du använder till vardags. Vi förstår om du kanske inte vill använda din "jobbmail", men vi måste kunna nå dig med ibland kort varsel, så en välanvänd mailadress är viktigt. Maila gärna till Medlemsregistret om du tror att du har en bättre mailadress vi kan nå dig på så uppdaterar vi.

Hemsidan www.satrabat.se är central för att vi ska kunna nå dig med aktuell och relevant information. Vi jobbar ständigt med att hålla den aktuell. Det är därför viktigt att du besöker den i god tid inför stora händelser såsom Årsmöte i slutet på januari, Sjösättning, Arbetsdagar, Sommarvakt och Torrsättning.

Med dessa åtgärder hoppas vi på att höja öppningsfrekvensen av den digitala tidningen och bygga upp ett ökat intresse för hemsidan. Vi är många som jobbar mycket med tidning och hemsida och det görs till 100% för att du som medlem ska få ut maximalt av ditt båtliv och medlemskap i klubben.

 

Saknar vi din anmälan till Sommarvakt och Arbetsplikt?

Corona har påverkat hur vi lägger upp sommarens vakt på följande vis:

SommarVakten

Boka ditt vaktpass själv i BAS bokningssystem senast den 19/4. Två enkelpass själv eller ett familjepass där ni deltar med två personer, alla över 18 år. Läs mer om bokning på hemsidan

Personer över 70 år ombeds boka sina vaktpass så sent som möjligt på säsongen med tanke på nuvarande läge med Coronaviruset. Obs, det är bara hedersmedlemmar över 80 år som är befriade från vakttjänstgöring. Alla övriga med båt i hamnen ska gå vakt. Kan man inte gå vakt får man ta hjälp av yngre familjemedlem eller vän alternativt köpa bort sina pass.

Trevlig båtspinnare!

Vaktchefen

 

Arbetsplikten

Vårens arbetsplikt 18:e och 19:e april 2020 anpassas efter Coronaviruset på följande vis:

 • Du som är +70 år ombeds förlägga din arbetsplikt till hösten 2020. 
 • Du som är under 70 år ombeds förlägga din arbetsplikt till våren 2020.
 • Under arbetsplikten serveras ingen sopplunch.
 • Medtag egen matsäck/lunchpaket/kaffethermos osv.
 • Boka dig på vårens arbetsplikt senast 14/4 2020.
 • Är du sjuk på dagen för arbetsplikt? Meddela arbetschef@satrabat.se så snart du kan. Utebliven kommunikation med arbetschefen räknas som frånvaro.

Anpassningarna ovan beslutades på styrelsemöte 26/3 2020 som en extra försiktighetsåtgärd och inte minst för att följa rådande regler från myndigheterna.

Är du över 70 år bör du alltså inte deltaga på vårens arbetsplikt. Du får gärna skicka en yngre släkting eller liknande som tar ditt pass. På så vis slipper du även medverka på höstens arbetsplikt med sannolikt samma försiktighetsåtgärder. Den som tar någons pass behöver veta vems namn den ska bocka av vid uppropet.

Vi saknar fortfarande deltagare till Vårens arbetsplikt. Det är väldigt viktigt att du som ännu inte anmält dig gör det snarast så att vi kan planera arbetet. Följ anvisningarna ovan.

Tack!

Arbetsledarna
Olle, Stefan, Ulf och Sami

 

Boka din arbetsplikt via bokningssidan på hemsidan.

OBS! För att hämta instruktion att boka arbetsplikt, klicka här.

 

VIKTIGT om din sjösättning 2020

Detta är tidningens viktigaste information. Läs den väl och planera din dag den 3/5. För att detta ska fungera så måste alla ha koll på vilken tid man ska sjösätta!

 

SBS sjösättning den 3/5 kommer på grund av Corona att genomföras i fyra mindre sjösättningspass under dagen. Allt för att hålla antalet människor i rörelse nere till ett minimum.

 

· Första uppropet är KL:08.00

· Andra uppropet är KL:10.00

· Tredje uppropet är KL:12.00

· Fjärde uppropet är KL:14.00

 

Sjösättning kommer gå till på följande sätt:

Varvschef Anders Stenström kommer vid varje tillfälle enligt listan ovan att hålla ett kort upprop och pricka av vilka som är på plats. När uppropet är klart går man ut till rätt vagn och börjar sin grupps sjösättning. Varvet kommer också dela ut ett informationsblad i samband med sjösättningen med mera information om viktiga tider under våren i övrigt.

Kan man inte deltaga på sjösättningsdagen är det VIKTIGT att man återkopplar det i första hand till Varvschefen Anders Stenström och andra hand till Lars-Erik Wester.

Känner ni er sjuka så kom inte ner till varvet utan anmäl detta till varvschefen i god tid så att vi kan flytta er sjösättningstid.

Om man uteblir från sjösättning och INTE återkopplar det till varvet kommer SVI ta ut en avgift på 1000Kr.

 

Hur vet du vilken tid du ska komma ned till varvet för att sjösätta din båt då?

I slutet på tidningen finns bilaga med alla sjösättningslistorna för SBS-dagen. Listan finns även i Arkivet på hemsidan under Dokument. Finns du inte med på listorna ta kontakt med Anders eller Lars-Erik så hjälper de till att hitta felet.

SBS:s blästerbåtar finns inte med på sjösättningslistorna. De kommer att sjösättas i maj/juni när man är klar med jobbet. 

 

Att tänka på i samband med din sjösättning. 

 • Se till att du har ordning på alla dina förtöjningstampar och fjädrar på bryggan. Kontrollera att du har ett kätting som säkring.
 • Provstarta motorn så att du inte blir stående vid iläggningsbryggan och hindrar andra som ska i sjön.
 • Sätt i dyvikan om den tagits bort under vintern.

 
OBS! SVI kommer INTE ha kiosken öppen under vårens sjösättning pga Covid-19.

E-post till Anders satravarv@hotmail.com, 08 97 63 01

E-post till Lars-Erik larserikwester@me.com, 070 584 9869

 

Din båts förtöjning i hamn

I vår hamn ska du förtöja båten med sträckta tampar, fören ska helst hamna 30-40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det absolut inte går att dra in den ända in till bryggan!

Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna.  Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan eller att båten driver ut från bryggan.

Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador. Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tamparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen. Förse båten med minst tre lämpliga fendrar på båtens båda sidor för att skydda friborden.

Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom.

 

Se skisserna nedan hur förtöjningen bör se ut

Beroende på båtens längd i förhållande till bommarna - om bommarna är längre än båten - kan något av alternativen 2 eller 3 användas.
Ja, det saknas en fender per sida i skisserna.

SBS hamnkaptener kommer under våren att kontroller alla förtöjning på alla bryggor. Hittar vi problem med dåliga förtöjningar på bryggorna kommer vi att ta kontakt med båtägaren för att hen ska kunna åtgärda problemet.

 

Den 16/4 är det rabattdag på SEASEA i Segeltorp för alla SBS medlemmar då kan man köpa nya förtöjningar om man behöver byta ut sina förtöjningar inför kommande säsong. 

 

Välkomna till SBS Sjösättningsdag!  

SBS Hamnkaptener

Lars-Erik och Jonas

 

Lediga båtplatser

Vi vill slå ett slag för att vi just nu har en hel del lediga båtplatser i hamnen inför sommaren. På vår hemsida kan man läsa hur det går till att söka medlemskap. Vi vill be dig hjälpa oss att sprida detta så gott du kan till vänner och bekanta som letar båtplats eller letar båt och inte har någon plats.

Om vi får för många ej uthyrda platser så ansträngs klubbens ekonomi så det vore bra om vi fick in några till.

Om du vill tipsa någon så hänvisa dem till vår hemsida www.satrabat.se så står det där hur man blir medlem.

Tack!

Hamnkapten

 

Juniorerna snart igång

Hej,

Vi i SBS Juniorverksamhet drar snart igång verksamheten för 2020. Vi ledare har funderat och funderat, men kommit fram till att vi inte tycker att vår verksamhet strider mot de åtgärder som finns kring Corona.

Vi kommer köra som vanligt på onsdagar mallen 18-20. Givetvis kommer vi att följa den utveckling som fortskrider på området Corona.

Vårt första möte blir onsdag 6/5. På hemsidan kommer vi lägga ut alla datum inför terminstarten. Kolla Juniorsektionen i slutet av april:-)

Det är ju kallt i vattnet, så vi vill att alla som ska segla bär våtdräkt vid tillfället.

Vi ses!

Rikard, Andrejs, Karin och Martin

PS

Vi har plats för några till, så tipsa era vänner och be dem skicka intresseanmälan till junior@satrabat.se.

DS
 

Loppisprylar, inte i år, men....

Årets Loppis som brukar arrangeras av SBS Juniorverksamhet (i nära samarbete med SEASEA Segeltorp) kommer inte kunna genomföras då vi inte vill orsaka folksamlingar där man kommer onödigt nära varandra. Vi hoppas på att komma tillbaka under hösten eller vid annat tillfälle.

Givetvis har vi loppisen för att kunna driva Juniorverksamheten. Skulle det vara så att du vill bidra utan loppis så är det alltid välkommet. Swischa då ett bidrag på klubbens egna Swisch-nummer 123 413 43 83 och märk ditt Swisch-belopp med "Junior".

Vi tackar redan nu för visat intresse:-)

 

SBS Junior

 

Behöver du blästra din båt?

Vi vill påminna om att i år är sista chansen att utnyttja möjligheten att blästra båtbotten på din båt. Från och med 2021 så måste alla båtar i Mälaren ha en godkänd bottenfärg samt vara garanterat rena från gammal bottenfärg.

Ju äldre båt du har, desto mer sannolikt är det att den är målad med de äldre miljöfarliga färgerna.

Vi kommer att för sista gången samla in anmälningar från alla medlemmar vars båtbottnar behöver blästras rena från gammal bottenfärg.

Alltså: håll utkik på hemsida när vi gårr ut med erbjudande och bokning.

På Hemsidan/Miljö kan du alltid hitta aktuell info och även kontakta SBS miljöombud Ulrika Nylén om du har frågor.

 

Vi söker Projektledare

Vi som jobbar med miljörelaterade projekt i klubben säker nu en Blästrings-projektledare som vill ansvara för planeringen och genomförandet av höstens blästring. 

Arbetet innebär:

 • Ta emot anmälningar och registrera betalning
 • Göra utskick till de som anmält sig
 • Svara på frågor kring blästring
 • Leda arbetet med täckning och förberedelser av båtar
 • Ta ett helhetsansvar i övrigt för blästring och relaterade aktiviteter.

 

Skicka din anmälan/intresse som Projektledare till miljo@satrabat.se. Tidigare erfarenhet som projektledare är meriterande. 

Tack på förhand!

Ulrika Nylén

Miljöansvarig

 

Lite bilder från våren

Nu har vi fått de två inköpta dörrarna på plats. Bra där Anders, Jonas, Lars-Erik o Nisse! 

Arbetshelgen har inte ens varit, men ett mindre antal hugade medlemmar som har gjort upp om en tidig arbetsplikt har nu redan "bommat" C-bryggan och lagt i både bojeka och räddningsbåt.  Även B-bryggan har fått sig några bommar. Bravo!

Bilagor

Listor sjösättningsgrupper

Årets sjösättning sker ju i 4 tidsatta grupper. Kolla noga när du ska vara på plats så din båt inte blir kvar på land.  

Listorna finns på vår hemsida, men nås även här i denna tidning.

Länk till listorna


UNIKT SBS MEDLEMSERBJUDANDE

20% på allt*16/4-2020

Vi skulle ju ha haft vårens medlemsmöte på SeaSea och därmed också få chansen att köpa båtprylar till 20% rabatt. Nu har SeaSea gett oss den möjligheten i alla fall!

Detta krävs för att du ska kunna handla med 20% rabatt på SeSea Segeltorp:

Ta med den tryckta tidningen du fått hem i brevlådan och uppvisa denna Annons. Erbjudandet gäller endast 16/4, HELA DAGEN för dig som SBS-medlem.

*Kanske inte plottrar men det mesta annat. Reds anm.


Tidningen / Nyhetsbrevet Sätra Båt
Ansvarig utgivare: Anders Jansson, ordforande@satrabat.se 
Redaktör: Rikard Hård, redaktor@satrabat.se
Sätra Båtsällskap, Box 2022, 127 02 SKÄRHOLMEN

Telefon klubbhus: 08-88 93 71   Hamn: Gamla Sättra Varf
Kontakta klubben: info@satrabat.se
Vår hemsida: www.satrabat.se
Vår Facebooksida: Sätra Båtsällskap   Vår Facekookgrupp: SBS Fb-Grupp

facebookhomepage

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Sätra Båtsällskap. Denna mailade tidning är det enda sättet på vilket vi skickar ut medlemsinformation fr o m hösten 2019. Du bör därför inte välja att tacka nej till att få detta brev då du
annars kommer att missa viktig medlemsinformation.

Om du av någon anledning ändå behöver tacka ner till att få dessa mail så ska du klicka på denna länk. Mail från SBS kommer då omedelbart att sluta komma till
den mailadress du uppgivit.

Personuppgifter: Inför varje utskick hämtar vi mailadresser till samtliga SBS medlemmar från medlemsregistret i Båtdata. Vi hämtar inga andra personuppgifter. Inför varje nytt utskick av denna tidning raderas den tidigare listan med mailadresser och en aktuell hämtas från Båtdata.