Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

| Nr 4 mars 2020 |


Hej!

Det nya året har startat och vi har haft två styr- och arbetsgruppsmöten, arbetet för våren är i full gång och även planeringen framåt. Under 2020 kommer de ovan nämnda grupperna att träffas med 4-5 veckors mellanrum för att planera, driva och följa upp arbetet ute på förskolorna.

Nästa styr-och arbetsgruppsmöte kommer att hållas digitalt via Teams på grund av rådande situation med coronaviruset. Alla berörda kommer att få mer information när det närmar sig.

Bästa hälsningar

Jessica Svensson
Projektledare


Normkreativa bilder

I utvecklingsarbetet med barns integritet kommer ett antal normkreativa bilder att tas fram efter önskemål från förskolorna, då de upplevt att det inte alltid är så lätt att hitta normkreativa bilder. Arbetsgruppen har i uppdrag att tillsammans med sina förskolor ta fram förslag på motiv som sedan en illustratör ska få jobba med. Tanken är att bilderna ska användas i barngrupp, bilder är ett effektivt sätt att belysa normer.  


Normkreativitet i förskolan

Siren Linde och Jessica Svensson fortsätter att besöka förskolorna under våren i arbetet med normkritik och normkreativitet i förskolan. Förskolorna arbetar med normer med utgångspunkt i boken Normkreativitet i förskolan - om normkritik och vägar till likabehandling. Arbetet har en tydlig koppling till jämställdhetsarbetet och arbetet med integritet i förskolan. Siren och Jessica hälsar att det är jätterolig att få komma ut på förskolorna och få ta del av allt det fantastiska arbete som görs. 


En idébank med goda exempel

För att synliggöra och sprida förskolornas goda idéer från utvecklingsarbetet med barns intgritet, kommer vi att skapa en idébank på uddevalla.se. Innehållet kommer att delas in i arbete i barngrupp, i personalgrupp och gentemot vårdnadshavare.

För att lämna in sina idéer till banken finns ett digitalt formulär på Inblicken. Du kan redan nu använda formuläret för att lämna in en aktivitet som du genomfört.


Förskolorna som samarbetar med Hälsokällan omtalades på stor konferens i Göteborg

Pornografi- vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning? Detta var rubriken på en konferens som Talita/Reality Check, UNIZON, Sveriges Kvinnolobby och Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerade i början av året. Dagen handlade om porrens skadeverkningar. 

Under dagen presenterades bland annat lokala exempel. Hälsokällans och Uddevallas förskolors + Hogstorps skolas arbete med integritet var ett av exemplen som beskrevs. Arbetet med rätten till kroppslig integritet och jämställdhet redan i förskolan är ett gott exempel på ett tidigt hälsofrämjande och förebyggande arbete som utgör en motbild till det som visas i dagens internetporr. För att rusta barn och unga med kunskap och sina rättigheter och kroppslig integritet så behöver vi börja i tid, redan i förskolan. Med både barn och VUXNA! 

Det är viktigt att vuxna förstår vad vi har att förhålla oss till när vi ska diskutera pornografi som framställer normer som inskränker både kvinnors och flickors, men även mäns och pojkars självbestämmande, integritet och makt över sina egna kroppar. Undersökningar visar att genomsnittsåldern när barn tittar på porr första gången är 12 år. Samtidigt är mycket av dagens porr våldsam, sexistisk, och har en negativ påverkan på barn och ungdomars syn på sex, samlevnad och relationer.  

Föreläsning i Uddevalla

Den 27 april 2020 var tanken att arrangera en föreläsning som handlar om detta, på grund av coronaviruset .skjuts föreläsningen upp till den 19 oktober 2020Team öster/söder och team väst behöver inte anmäla sig.


Kalendarium 2020
14 april 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
12 maj 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
18 augusti 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
22 september 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
19 oktober föreläsning: Vad gör porren med våra barn och unga
20 oktober 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp
9 november kompetensutvecklingsdag
24 november spridningskonferens
26 november spridningskonferens
2 december spridningskonferens
8 december 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

För mer information, se uddevalla.se/barnsintegritet

eller Hälsokällans webbplats

Kontakta gärna Jessica Svensson,
projektledare Hälsokällan

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.