AllAgeHub – mars 2020

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Skulle du vilja avsluta din prenumerationklicka här.

Trots pågående viruspandemi vill vi skicka ut ett nyhetsbrev med en hel del tips och nyheter inom området välfärdsteknik.

Inom AllAgeHub arbetar vi vidare men håller följer händelseutvecklingen noga och uppdaterar vår hemsida löpande.

Illustration av en övervakningskamera

Välfärdens medarbetare positiva till digital teknik

Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.

Läs mer och ladda ner rapporten.

Skellefteå frigör personalresurser med hjälp av välfärdsteknik

Genom att öka användningen av ny teknik, t.ex. sensorstyrda kameror, gps, mobilappar, medicinrobotar – och en läkare på länk från Spanien, vill Skellefteå frigöra tid till mänsklig omvårdnad.

Läs mer här.


Ny inspirationsmiljö för demensvård invigd

Hjälpmedelscenter Sverige har skapat en inspirationsmiljö för personer med demenssjukdom: Kickihemmet. Tanken är att visa hur en anpassad miljö kan ge vårdpersonalen möjlighet att ge en mer kvalitativ omsorg.

Läs mer här.


Spel hjälper barn att kommunicera

Genom spel ska barn som lever med kronisk sjukdom eller funktionsvariation bli mer delaktiga i viktiga beslut som rör den egna hälsan och livssituationen. Det är förhoppningen med ett nytt dataspel som har tagits fram av forskare vid Högskolan i Halmstad, i nära samarbete med barn.

Läs mer här.

Demenssjuka missar tekniklösningar på grund av dålig information

Äldre som lider av demens får inte alltid information om digitala hjälpmedel som skulle kunna hjälpa dem i vardagen. En bättre dialog mellan de olika vårdgivarna skulle gynna personer som drabbas av demens, enligt forskning i Örebro.

Läs mer här.


Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen klar!

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen är färdig och betänkandet är nu publicerat under namnet ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”.

Läs mer här.

 


Lär dig grunderna om AI

Elements of AI i Sverige är en kostnadsfri webbaserad kurs för alla som vill lära sig grunderna om artificiell intelligens. Det handlar om att förstå vad AI är, vad som går att göra med AI och hur man kommer igång med att utveckla AI.

Läs mer här.

Chatbottar för alla?

Chatbottar används allt mer, ofta gör det att både organisationer och individer får stöd genom att dialogen mellan exempelvis kund och butik automatiseras med hjälp av programvara eller artificiell intelligens. Funka har granskat hur utvalda implementationer av chatbottar fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer här.

 


Du har väl laddat ner vår konferensdokumentation?

Dokumentationen från vår AllAgeHub Summering & Framtid finns att ladda ner på vår hemsida. 

Läs mer här.


Ehälsomyndighetens stöd till kommunerna vid införande och användning av välfärdsteknik

Se seminariet där Agneta Aldor, utredare från E-hälsomyndigheten, presenterar hur man arbetat med uppdraget och demonstrera en prototyp till ett nationellt stöd. 

Se seminariet (youtube-länk).

Ladda ner rapporten här.

SKR guidar till upphandling av välfärdsteknik

SKR:s Beställarnätverk välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen är tänkt att användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare.

Läs mer här.

Hur innovativa är ni?

Innvoationstestet är ett frågeverktyg från SKR om innovation inom offentliga verksamheter. Undersök ert innovationsarbete, jämför er med andra och få ett bra underlag för diskussion.

Läs mer här.

 

DigiCare erbjuder anhörigstöd kostnadsfritt i coronatider

Företaget DigiCare erbjuder verksamheter inom vård och omsorg att fritt använda DigiCare Anhörigstöd under hela våren och sommaren. Syftet är att hjälpa till att möta behovet av andra kontaktvägar när t.ex. äldreboenden inför besöksförbud.

Läs mer här.

 


Vitalis program släppt - men arrangemanget flyttas

Konferensprogrammet för Vitalis 2020 hann knappt släppas innan det stod klart att konferensen med tillhörande mässa flyttas till följd av corona-pandemin. Nya datum är den 23-25 juni.

Läs mer här.

Kostnadsfri nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet

Digin är en kostnadsfri nätverksdag för dig som arbetar inom offentlig sektor. Syftet är att erbjuda en plattform för gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet.

Läs mer här.


Materialbank för att främja jämställd och inkluderande innovation

The Yes Way erbjuder beprövade verktyg som ska ge fler människor möjlighet att vara en del av samhälls- och teknikutvecklingen oavsett kön, ursprung, ålder eller funktionsvariation. Något som i sin tur ger utrymme åt nya och annorlunda innovativa lösningar, kompetenser och företagsformer.

Läs mer här.


facebooktwitterlinkedin

AllAgeHub

Ett initiativ av de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.

Pensionärsorganisationerna
PRO och SPF Seniorerna 

Sahlgrenska Science Park

Business Region Göteborg

Västra Götalandsregionen,
Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART.

Finansiärer

12 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.