Tema: Företagsstöd
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi vill framtidssäkra företagen

För många har situationen hastigt förändrats, både på grund av nya coronavirusets spridning, men också utav de åtgärder som samhället tar just nu. Det har i princip tagit stopp över en natt för många företag. Det gäller akuta kortsiktiga utmaningar med likviditeten, fallande intäkter, problem i produktion och bemanning samt oro för den personliga situationen. Samtidigt ser vi hur olika aktörer tar ett stort grepp och mobiliserar för att stötta företag på bästa möjliga sätt. Ta till vara på dessa initiativ och den information som ges. 

I och med krisen har vi redan sett hur företag stöttar varandra genom att till exempel dela resurser och erfarenheter.

Jag vill även skicka med dig att komma ihåg människan bakom företaget och människorna runt omkring dig. Bry dig lite extra och var öppen för hur just du kan stötta dem i din närhet.

Om du har akuta ekonomiska frågor hänvisar vi dig direkt till Almi eller din bank, annars är du välkommen att kontakta oss på Västerås Science Park, så kan vi lotsa dig rätt. Nedan följer många bra länkar där du även själv kan söka rätt på information.

John-Edvard Stenstrand
vd Västerås Science Park

Samlad information om Företagsstöd

Med anledning av rådande läge, finns det naturligtvis oro bland företag för hur den förändrade samhällssituationen kommer att påverka verksamheten. Därför bevakar vi de insatser som görs för att stödja företag som drabbas ekonomiskt.

Företagsstöd >>

Är du en del av Swedish Scaleups?

Om du idag är en del av projektet Swedish Scaleups, och har frågor med anledning av rådande situation, är du välkommen att konakta någon av våra affärsutvecklare.

Anders Sageborn
Telefon: 021-490 02 67
E-post: anders.sagerborn@vasterassciencepark.se

Tomas Kvist
Telefon: 021-490 02 66
E-post: tomas.kvist@vasterassciencepark.se

Företagsstöd

Korttidsarbete (tidigare korttidspermitering)

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. 
Läs mer på Tillväxtverkets webbplats >>

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månaderStaten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats >>

Slopat karensavdrag

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats >>

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.
Läs mer på Skatteverkets webbplats >>

Övriga ekonomiska åtgärder i Sverige hittills

  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

Läs mer på regeringen.se >>

Almi Företagspartner

Om du vill söka anstånd med amorteringar av ditt lån ska du i första hand ta kontakt med din rådgivare. 
Kontaktinformation hittar du här >>

Om du är i behov av finansiering till ditt företag ansöker du genom 
Almis låneansökan >>

Håll dig uppdaterad!

 

Verksamt.se

verksamt.se har samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

Läs mer >>

Information in English >>

 

Regeringen

Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter.

Läs mer >>

 

Skatteverket

I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen.

Läs mer >>

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan svarar på frågor som rör reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning och ersättning för vård av barn.

Läs mer >>

 

Arbetsmiljöverket

För att veta hur du som arbetsgivare ska agera utifrån vad din organisation jobbar med behöver du arbeta systematiskt med ditt arbetsmiljöarbete.

Läs mer >>

 

Invest Västerås har upprättat ett telefonnummer för lots till rätt instans

Vart ska jag vända mig? Du som företagare har säkert många frågor i rådande coronatider men är osäker var du ska vända dig. Nu har Invest Västerås upprättat ett telefonnummer till företag, verksamma i Västerås, för att hjälpa till att lotsa till rätt instans. Det går även bra att maila dina frågor.

Telefonnummer: 021-39 00 03  |  E-postadress: invest@vasteras.se

Utlysningar

 

Finansiering av medicinska innovationer för att stoppa coronavirusets spridning

Vinnova har en utlysning om medicinska innovationer för att stoppa Corona-virusets spridning.

Läs mer >>

 

EU efterlyser innovationer för coronahjälp – avsätter 1,8 miljarder kronor

EU-kommissionen vill att startupbolag samt små- och medelstora företag ska ta fram innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av coronaviruset, vad gäller ”behandling, tester och övervakning”.

Läs mer >>

 

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin

Entreprenörskapsforum har öppnat en utlysning om goda idéer för ekonomisk återhämtning efter Covid19.

Läs mer >> 

 

Norrsken satsar tiotals miljoner mot coronavirusets effekter

Norrsken och DI gör gemensam sak och efterlyser idéer som kan dämpa effekterna av Corona. Miljonbelopp finns att söka.

Läs mer >>

 

Almis lånefond förstärks med
3 miljarder kronor

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3 miljarder kronor. 

Läs mer >>

Riksbanken lånar ut till bankerna

Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen.

Läs mer >>

Swedish Incubators & Science Parks

Fyra åtgärdspaket om totalt 4 miljarder kronor

För att rädda innovativa företag och framtidens jobb, erbjuder branschförening Swedish Incubators & Science Parks (SISP) och Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige (FUHS), regeringen att nyttja våra kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör. Detta för att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.

Läs mer >>

Projektet Swedish Innovation Arena har beviljats EU-medel

Swedish Incubators & Science Parks projekt Swedish Innovation Arena har beviljats medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att tillgängliggöra resurser och verktyg i hela det akademinära innovationsstödsystemet och på så vis bidra till ett mer effektivt innovationssystem.

Läs mer >>

Johan Ödmark ny vd för SISP

Branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) har utsett Johan Ödmark till VD. Johan kommer närmast från rollen som VD för Stiftelsen Electrum med dotterbolagen Kista Science City AB och STING AB.

Johan tillträder som vd per 25 mars, men påbörjade sin tjänst redan den 9 mars. Han efterträder Kajsa Hedberg som går vidare till nya uppdrag inom energibranschen.

Läs mer >>

Stötta företagen - fokus för Sveriges innovationsmiljöer

På mindre än en vecka har spelplanen förändrats rejält i Sveriges innovationsmiljöer. Vid sidan av den allmänna och självklara oron inför Covid-19, vittnar många av SISPs medlemmar om att det i princip tagit stopp över en natt för många små och växande företag.

Läs mer >>

Nytt datum för Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag 2020 flyttas fram på grund av coronaviruset, Covid-19. Nytt datum är den 4–5 november 2020.


Goda nyheter

Till vänster Henrik Grunditz och till höger Helena Lundin, Prevas Västerås. Foto: Kim Norman.

35 år av påhittighet och problemlösning

Ända sedan Prevas startades 1985 har företaget arbetat med att hjälpa företag att utveckla innovativa och smarta produkter och hjälpa företag att producera mer effektivt. Eller så som de själva uttrycker det – att tillsammans se möjligheter och hjälpa företag att lösa sina teknikutmaningar.

Läs artikeln i näringslivstidningen Framgång >>


Magnus Welén, vd Deva Mecaneyes. Foto: Deva Mecaneys.

För sjätte året i rad gör Deva Mecaneyes all-time-high

Deva Mecaneyes AB fortsatte sin tillväxtresa under 2019 och når all-time-high för sjätte året i rad. Omsättningen landade på 99,7 MSEK vilket innebär att företaget mer än dubblerat sin omsättning på fem år med god lönsamhet. Tillväxten har skett inom bolagets kärnområden produktutveckling och produktionsutveckling inriktat mot världsledande industribolag, säger Deva Mecaneyes.

Läs mer >>


Ny högteknologisk version av Realhearts artificiella hjärta

Den 18 mars presenterade Realheart den konstruktion som är tänkt att användas under kliniska studier på människa. Det är ett självreglerande hjärta som är mindre än föregångaren och samtidigt har högre pumpkapacitet.

Läs mer >>


Möjligheter

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer.

SKAPA-talang för unga innovatörer 
Priset delas ut till den eller de unga personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet samt utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. 

SKAPA-priset
Delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet samt utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. 

SKAPA-förebild
Priset är till för hjältarna bakom kulissen och tilldelas en person vars insats varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång, men som inte är entreprenören. En person vars driv, kunskap och prestigelösa arbetsmoral varit essentiell för projektets framgång. Personer utan vars outtröttliga engagemang och driv en utvecklingsprocess inte hade varit möjlig.

Läs mer och ansök >>


Nya möjligheter för FUI-projekt, samt genomförbarhetsstudier

Nya möjligheter till forskning, utveckling och innovation som stärker svensk processindustri. Nu är utlysning 13 från PiiA öppen för ansökningar. Med denna utlysning vill de få fler genom samverkan, att utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030. 

Läs mer >>


Aktiviteter

Webbinarium om upphandling

Datum: 23 april
Tid: 10.00-11.30
Plats: Webbinarium

Hur kan upphandlingar bättre inkludera sociala företag? Tillväxtverket och Upphandlingsmyndigheten berättar om det nationella läget kring upphandlingar. Medverkande regioner delar med sig av sina erfarenheter, framsteg och svårigheter.

Mer information och anmälan >>


Västerås Science Park
Besöksadress: Varmvalsvägen 11, 721 30 Västerås
Telefon: 021-490 02 60
E-post: info@vasterassciencepark.se 
Postadress: Box 51, 721 04 Västerås

facebooklinkedin

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.