Precis som många andra känner även KEKS av effekterna av Corona-viruset. Kansliet följer noggrant utvecklingen och iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta har lett till en del förändringar och uppskjutna möten - i det här nyhetsbrevet kan du läsa om vad som gäller de närmsta veckorna. 

Uppskjutna aktiviteter:

Chefsnätverket: 26-27 mars
Nätverksträff: The Logbook 26/3 - uppskjutet till den 28/4.

UngFriTid konferensen: 30-31 mars
Kurserbjudande för fritidsledare: 20-24 april, Slovenien

 

Vi återkommer så fort som möjligt med nya datum angående chefsnätverket och utbildningen i Slovenien.

Hänt sen sist

Nätverksträff: Projektkontor!

I början på mars samlades över 30 glada fritidsledare på Nolltrefem i Halmstad. Dagen bjöd på diskussioner och tips om marknadsföring, samt en rundtur i Nolltrefems fina lokaler. Nästa träff blir till hösten då vi ses i Lunds kommun!

KEKS-intro på Vårvinden!

Under de två första veckorna i mars höll KEKS i två-dagars introduktion för nyanställda från 9 olika kommuner! Under dessa två dagar diskuterades  bland annat mål och verksamhetsidé för öppen ungdomsverksamhet, praktiskt delaktighetsarbete samt kvalitetsuppföljning.

Kommande Styrgruppsträffar

Har du en idé som du tror att nätverket skulle ha nytta av? Något som du tycker bör diskuteras? Nu har du chansen att lyfta det på ett styrgruppsmöte! Klicka på länken nedan för att komma till ett formulär där du kan skicka in dina tankar och idéer.

För att komma till dagordningarna för de olika regionala styrgrupperna - klicka här. Listan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Vi hoppas att denna möjlighet ska skapa ett ökat intresse att vilja bidra till den gemensamma utvecklingen av nätverket. Du bör inkomma med dina synpunkter senast en vecka innan respektive möte äger rum. Klicka här för att komma till formuläret.

Central Styrgrupp

Datum: 22/4 10:00-16:00
Plats: KEKS Kansli
Linnégatan 21, Göteborg

Styrgrupp Väst 2

När: 23/4 13:00-16:00
Plats: Kungälv, inbjudan och dagordning kommer snart


Kommande UF och nätverksträffar

Nätverksträff: Ungdomsinflytande

När: 14/4 09:00-12:00
Var: Viktoriasalen, Linnégatan 21, Göteborg
Klicka här för att se inbjudan.

UF Väst 1: Loggboken

När: 21/4 10:00-12:30
Var: Viktoriasalen, Linnégatan 21, Göteborg
Inbjudan och dagordning kommer snart

Nätverksträff: Loggboken Skåne

När: 23/4 13:15-15:00
Var: Linan, Kultur-och fritidsförvaltningen, Stora Södergatan 47 Lunds kommun
Klicka här för att se inbjudan.

Nätverksträff: Loggboken Göteborgsregionen

När: 28/4 13:30-15:30
Var: Viktoriasalen, Linnégatan 21, Göteborg
Klicka här för att se inbjudan.