Aktuellt från Melin & Carlsson. Problem att visa brevet? Se det i webbläsaren.

Vi håller igång!

Trots situationen som överraskat oss alla har vi i dagsläget en mycket väl fungerande organisation och jobbar på för fullt, dels för våra kunder, leverantörer och anställdas skull men även för att samhället inte ska stanna upp. Vi vet att vi är en viktig kugge för er materialförsörjning och slutligen för era kunder. 

Vi har fullt med order de närmaste veckorna men har fortfarande möjlighet att lägga ytterligare en del order med kort ledtid. Det är roligt att se att flera av er kunder har behov av order snabbt och ser framåt även om omvärlden för närvarande är lite skakig.

Vi har stor respekt för det rådande läget och vidtar självklart de åtgärder vi kan för att minimera risken för smittspridning.

Materialförsörjning

Vi hoppas att materialförsörjningen inte ska behöva påverkas dramatiskt med anledning av Corona-viruset. Det mest osäkra för dagen verkar vara transporter, främst transporter som ska ta sig in och ut ur landet. Här kan det uppstå en del förseningar.

Det är en god idé att lägga order i god tid. Detta för att vi ska kunna säkra upp att våra leverantörer får hem material, nu med något längre ledtider i vissa fall.

Vi får löpande information från våra leverantörer och tranportörer. Vår avsikt är att informera er i vår tur om vi ser en eventuell störning i leveranserna framåt.

 

Aktuell ledtid: 4-5 veckor

Just nu ligger den aktuella ledtiden, för nya ordrar, på ca 4-5 produktionsveckor, beroende på vilken typ av cylindrar det gäller.

Vissa kunder har längre ledtider på de typer av cylindrar där materialets ledtid får styra.

Om ni har en inneliggande order som ni önskar tidigare så kan det finnas möjlighet att tidigarelägga - det är bara att höra av er i så fall!


Ta hand om er där ute!

Ulf Krause och Ola Melin med personal

Melin & Carlsson • Box 438 • 573 25 Tranås • www.mchydraulic.se

Vill du inte ha mail från oss? Avsluta din prenumeration, klicka här.