Problem att visa? ► Öppna i webbläsaren    Vill du inte få dessa nyhetsbrev? ► Avsluta prenumeration

Information till förskrivare i Västerbotten

Hej bästa förskrivare,

 

Med anledning av corona-viruset kommer här ett extrainsatt nyhetsutskick med viktig information.

 

Vänliga hälsningar från
personalen på Hjälpmedel Västerbotten

Begränsa smittspridning av covid-19

Hjälpmedel Västerbotten har likt övriga verksamheter i Sverige höjt säkerheten i hur vi bör tänka till följd av Corona-viruset. Vi har hela tiden ett fokus på medarbetare, förskrivare och brukare. Därför vill vi agera utifrån vad vi anser är det bästa för alla parter och minimera en eventuell smittspridningsrisk. Som hjälpmedelsverksamhet med ett stort samhällsansvar så väljer vi nu att införa en del restriktioner.

 

Att helt sluta eller skjuta upp samtliga aktiviteter skulle kunna innebära långa väntetider i framtiden och känns därför inte som den bästa åtgärden i dagsläget. Det gäller istället att tänka utifrån;

 

  • vad är nödvändigt just nu
  • hur stor är smittorisken
  • kan aktiviteten utföras på ett alternativt sätt för ökad patientsäkerhet
  • ta ställning till vad konsekvensen blir av att skjuta upp det
  • begränsa antalet deltagare vid utprovningsstöd och vid hembesök – tänk till om deltagande på länk kan vara möjlig istället

Vi uppmanar därför till avstämning och samarbete mellan förskrivare och HMV-personal för att hantera de aktiviteter och tjänster som ska utföras så att de kan utföras på ett så patientsäkert sätt som möjligt.

 

Hjälpmedel Västerbotten följer de rekommendationer som kommer från Region Västerbotten, 1177, folkhälsomyndigheten och krisinformation.se för att minimera smittspridning och följa utvecklingen för behov av ytterligare åtgärder som rör vår verksamhet.

 

Nedan beskriver vi vad som gäller tills nya direktiv kommer ut.

 

Förebyggande underhåll

Under en tid kommer vi inte att utföra förebyggande underhåll på lyftar och sängar utanför våra lokaler.

 

Reparation och anpassning

Dessa aktiviteter kommer att utföras som vanligt och med samma bedömningsgrunder som ovan.

 

Hembesök vid utprovning

Samma dag som besöket är inbokat önskar vi att du som förskrivare säkerställer med patienten att alla är friska och fria från symtom som är vanligt vid förkylning eller influensa och återkopplar till HMV-personalen som ska delta om det ska ställas in. Personal inom HMV ansvarar för att förmedla om vi inte har möjlighet att delta eller kunna genomföra utprovningen på grund av smittspridning. I övrigt samma bedömningsgrunder som ovan.

 

Hämtning/lämning av hjälpmedel i privat hem

Vid hämtning av hjälpmedel i hemmet är de bra om dessa ställs så nära ytterdörren som möjligt alternativt utomhus i carport eller på bro med tak. Hjälpmedlen lämnas där efter överenskommen hämtningstid.

 

Patienten som är orolig inför besök

Om din patient är orolig eller rädd för att komma hit, diskutera alternativa lösningar t.ex. om tjänsten kan genomföras med hjälp av digital teknik.

 

Till förskrivare på Norrlands universitetssjukhus

Vi kommer inte att låna ut hjälpmedel via varukorgen i websesam längre, spårbarheten försvinner i denna funktion. Det innebär att det som läggs i varukorgen kommer att registreras varje dag och därmed debiteras kunden. Vi kommer att ändra öppettiderna till 9-11 och 13-15 från och med onsdag den 18/3.

 

Övrigt

Bevaka vår hemsida för information om ytterligare åtgärder som kan bli aktuella att genomföra.

 

Se även vår tidigare nyhet gällande Uppehåll för hemlån av tyngdtäcken.


Hjälpmedel Västerbotten
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vill du inte längre ha dessa utskick? > Avsluta prenumeration